.

 

 

 

 

SUỐI ĐẠO THI PHẨM

 

Nguyên Tác: Ni Trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên

Tuyển Tập: Thích Nữ Hằng Liên

 

PHẦN III

 

HÀNH ĐẠO

Đưa tay trí tuệ tháo dây thương

Cất bước vân du trổi dặm trường

Khất thực vai mang ‘Bình Bát’ đất

Hóa duyên độ chúng khoác y vàng

 

1. Khất sĩ

2. Nụ Cười Khất Thực

3. Lối Đi

4. Sức Chịu Đựng

5. Vi Nhân Nan

6. Bạc Hạnh

7. Hành Đạo (1)

8. Hành Đạo (2)

9. Lớp Học Tình Thương

10. Bồ Tát Chúng Sanh

11. Thảm Đất Vàng

12. Đèn Chơn Lý

13. Khêu Đèn Chơn Lý

14. Trăng Đạo

15. Chuyến Đi Thủ Thừa

16. Chuyến Đi Dầu Tiếng

17. Chuyến Đi Vĩnh Công

18. Hội Ngộ Đoàn Áo Trắng

19. Đêm Trăng Ở Sài Ca Nả

20. Buổi Sáng Ở Sài Ca Nả

21. Nương Bóng Trăng

22. Vịnh Hạ Long

23. Vịnh Chùa Ngọc Bửu

24. Vịnh Thích Ca Phật Đài

25. Cảnh Tịnh Xá Ngọc Quang

26. Đề Ảnh Đứng Dưới Gốc Cây Dầu

27. Cảnh Nhàn

28. Giáo Pháp Đại Đồng

29. Cầu Phật Ra Đời

30. Pháp Đăng Chơn Lý

31. Liên Hoa Giáo Hội

32. Làm Đất

33. Chuyền Đất

34. Lo Lường

35. Gọi Bạn

36. Khai Bút

37. Kỷ Dậu Cảm Tác

38. Kho Tàng Vô Tận

39. Mừng Xuân Quý Hợi

40. Xuân Với Đạo

41. Tiếng Gọi Thiêng Liêng

42. Đức Thầy Lâm Nạn

43. Lòng Người Hiếu Tử

44. Đường Giải Thoát

45. Giải Thoát Đạo

 

 

KHẤT SĨ

Khất sĩ hạnh ta bà,

Tiêu diêu đường tự tại.

Không danh lợi cửa nhà,

Không của tiền con cái.

Đỡ lòng một bát cơm,

Che thân ba tấm vải.

Đầu đội nón càn khôn,

Chơn mang giày thế giới.

Cam gió nhiễm mưa chan,

Mặc mưa dầy nắng dãi,

Thân xông đục phong trần,

Trí kiên cường hăng hái.

Chẳng tranh thấp hay cao,

Sợ chi thành và bại.

Chẳng chấp dở cùng hay,

Sợ chi quấy và phải.

Chẳng phân sang với hèn,

Biết ai khôn và dại,

Ai mắng nhiếc mặc tình,

Thôi chẳng hề phiền ngại.

Ai hiếp đáp mặc lòng,

Thôi chẳng hề chống cãi.

Ai vu khống mặc dầu,

Thôi chẳng hề đối nại.

Bịnh hoạn có chập chồng,

Tâm chẳng hề cầu vái.

Tai nạn có dập dồn,

Tâm chẳng hề sợ hãi.

Nghiệp quả có chuyển vần,

Tâm chẳng hề thối thoái.

Gặp kẻ dữ trên đường,

Xót thương ta khuyên giải.

Gặp người thiện trong đời,

Cảm thông ta kết nghĩai.

Gặp nhà Đạo thoát trần,

Tôn thờ ta kính bái.

Đem một tấm tình thân,

Sống chung trong muôn loại.

Rải rắc giống từ bi,

Kết đơm hoa bác ái.

Vườn đời tươi thắm lên,

Bớt lần cây hoang dại.

Người đời yêu mến nhau,

Bớt lần dây oan trái.

Cảnh đời êm đẹp hơn,

Chẳng còn vương khốc hại.

Nguyện dựng cảnh lạc bang,

Mong lấp bằng khổ hải.

Còn một kẻ mê lầm,

Còn tấm lòng thương hại.

Còn chen lộn phong trần,

Còn tới lui qua lại.

Còn tinh tấn luôn luôn,

Độ nhơn sanh mãi mãi.

 

NỤ CƯỜI KHẤT THỰC

Thầy dạy con đi,

Du phương khuyến giáo

Con còn khờ khạo

Bạch hỏi đôi lời

- Con ơi đến nơi

Lạ cảnh lạ người

Làm sao lập hạnh

Khất thưc trì bình?

Thầy mới thuyết minh

Giải bày rốt ráo

- Nếu đi hành đạo

Khất thực phương xa

Phải đứng từng nhà

Lặng thinh trước ngõ

Người nghe tiếng chó

Aét bước ra chào

Hỏi trước dò sau

Tò mò tìm biết

Con bày sự thiệt

Rằng pháp tu hành

Dứt bỏ lợi danh

Trì bình khất thực

Lập công bồi đức

Chịu cực hóa trai

Chỉ độ mỗi ngày

Ngọ trưa một bữa

Tiền không chấp chứa

Gạo chẳng lãnh thâu

Ai tưởng đạo mầu

Hộ cơm hộ muối

Hoặc là cơm nguội

Trái chuối ngọn rau

Của mọn lòng giàu

Để vào bình Bát

Món dùng chay lạt

Đạm bạc thô sơ

Bố thí hiện giờ

Trồng cây duyên phước

Vun phân tưới nước

Sau được quả lành

Trong mỗi kiếp sanh

Có duyên gặp Đạo.

- Lời Thầy dạy bảo

Con nguyện gắng ghi

Lạy đức Từ bi

Con đi xa xứ.

Vầy đoàn bạn lữ

Quảy túi du phương

Chân bước lên đường

Lời ghi trong trí

Lớp lang nhớ kỹ

Của quý hộ thân

Dọn tập lần lần

Hầu đem ứng dụng

Một hôm Ni chúng

Đi đến xứ kia

Xa rốt tỉnh bìa

Người chưa biết Đạo

Đến giờ khuyến giáo

Lững thững vào làng

Y mặc nghiêm trang

Bát ôm cẩn thận

Tinh thần phấn chấn

Quyết đến mỗi nhà

Ngõ hẻm trông xa

Con đi lọ mọ

Lè kè túi đỏ

Lụng thụng áo vàng

Thấy bộ xênh xang

Trẻ thơ kinh hãi

Ùa nhau hoảng chạy

Vừa khóc vừa la:

- Ông Bị kia cà

Ối cha! Ối mẹ!

Tiếp theo đàn trẻ

Tiếng chó sủa rân

Gà vịt chạy rần

Ngỗng ngan kêu rộ

Người nhà nhao nhố

Bàn tán lăng xăng

Có kẻ nói xằng

Dối tu bỏ ngải

Có người nói dại

Tà đạo quến ma

Tiếng lại tiếng qua

Nêu ra đủ lý

Những người dạn dĩ

Bảo đến hỏi càn

Mấy kẻ nhát gan

Bảo đi trốn lánh

Có người sợ quýnh

Đóng cửa vội vàng

Tình thế rộn toang

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn

Bấy giờ xuất trận

Một gã đàn ông

Chân bước tay vung

Coi tuồng hăm hở

Chẳng lành thì chớ

Nạt lớn một câu

- Bà Vãi đi đâu?

Làm gì đứng đó?

Bồi hồi dạ thỏ

Luống cuống chân cheo

Thầy dạy bao nhiêu

Con quên hết ráo

Tựa hồ lảo đảo

Như thể bồn chồn

Đâu mất cái khôn

Chỉ tồn cái dại

Lưỡi sao líu lại

Chẳng tiếng u ơ

Con đứng sững sờ

Trơ trơ phồng đá

Bạn con vội vã

Tiếp đỡ một lời:

- “Mô Phật chúng tôi

Xin cơm xin muối”

Chú chàng nghe nói

Thấu nỗi thiệt hư

Động tấm lòng từ

Trở vô lủi thủi

Người nhà lụi hụi

Đem hộ thức ăn

Bát lãnh đủ phần

Cúi chào xin kiếu

Bước đi líu ríu

Mừng được thoát thân

Hơi thở dịu dần

Trái tim bớt nhảy

Ban chiều hội lại

Nhắc chuyện sớm mai

Không thể nín cười

Nhát thôi quá nhát

Đầu tiên đi Bát

Gặp chuyện lạ lùng

Kinh nghiệm học chung

Viết ra thành bổn

Để làm của vốn

Cho kẻ hậu lai

Khất thực đường dài

Tập thêm can đảm.

 

LỐI ĐI

Thầy đã quyết khép mình bền khổ hạnh,

Con sao còn lung ý sánh xa hoa?

Thầy trưởng thành trong nếp áo vị tha,

Con tù hãm giữa ngôi nhà ích kỷ.

Kể từ buổi theo Thầy tầm chơn lý,

Tỏ ra người hữu chí lắm công phu.

Thầy quý con như quý ngọc minh châu,

Trau giồi kỹ được làu làu toàn bích.

Đâu ngờ mới một thời gian phân tách,

Con chẳng còn phong cách bậc tu chơn.

Nhớ nghe con, rồi trở lại nghe con,

Thầy thao thức mõi mòn trông đợi trẻ.

Con có biết hồng trần nơi xú uế,

Danh mà chi và lợi để mà chi.

Tấm huyễn thân rồi nữa có ra gì,

Một vật giả chứa đầy chứa muôn thứ giả.

Con xây cất một lâu đài huyễn ngã,

Nền lung lay mà từng đã nhiều từng.

Phước càng dồn nhưng thiếu đức đỡ nâng,

Hoạ càng nặng trăm thân khôn chống chỏi.

Con có nhớ những ngày còn học hỏi,

Nương chân Thầy khất thực dõi đường xa.

Trời làm màn, đất chiếu hạnh Ta Bà,

Thân khoẻ nhẹ cảnh thơ lòng giải thoát.

Con có nhớ những ngày đương hoằng Pháp,

Giảng Đạo mầu giải đáp lý uyên thâm.

Khêu đèn duyên, dẫn lối kẻ đương lầm,

Đánh trống huệ thức tâm người cõi mộng.

Con có nhớ, lý “động” cùng “bất động,”

Biển chơn như nước và sóng khác đâu.

Vẫn vào đời nhưng chẳng bị đời câu,

Đâu cũng Pháp và đâu đâu cũng Pháp.

Thầy vạch sẵn con mau sang lối thoát,

Trương đại tâm Bồ Tát phát lời nguyền.

Dân Việt Nam còn đau khổ triền miên,

Trong cảnh khổ con xin nguyền cứu khổ.

Trong đêm tối con khêu đèn giác ngộ,

Trong hãi hùng con giải khổ âu lo.

Trong đói nghèo con tạo cuộc ấm no,

Tuỳ phương tiện chuyển vai trò theo cảnh.

 

SỨC CHỊU ĐỰNG

Sức chịu đựng ai bằng quả đất

Để trần gian chứa chất nặng nề

Hỡi rừng, hỡi núi, hỡi khe

Hỡi cây, hỡi đá, hỡi xe, hỡi thoàn

Cam chịu đựng muôn vàn sức nặng

Chất bao nhiêu quyết chẳng nản lòng

Vì đời âu phải gia công

Vì đời âu phải gánh gồng bọc bao

Người dẫn chúng khác nào quả đất

Để chúng sanh chất chứa nặng nề

Hỡi ganh, hỡi ghét, hỡi bì

Hỡi phiền, hỡi hận, hỡi si, hỡi lầm

Cam chịu đựng muôn vàn sức nặng

Chất bao nhiêu quyết chẳng nản lòng

Vì đời âu phải gia công

Vì đời âu phải gánh gồng bọc bao

Người dẫn chúng thiên lao vạn khổ

Nợ trăm dâu thảy đổ đầu tằm

Đời vô minh nghiệp oái ăm,

Oằn vai một gánh xa xăm đường dài

 

VI NHÂN NAN

(Kiếp sau xin chớ làm người

Làm dân đất Phật sống đời hoàng kim.)

Nay mới biết làm người thiệt khó

Bốn mươi năm mới rõ tình đời

Làm người khó lắm ai ơi!

Thấp cao khó liệu, đầy vơi khó lường

Ơû cho được người thương đã khổ

Khi ghét rồi, ôi! khó biết bao!

Cửa thiền mượn muối vay rau

Làm dâu trăm họ sao sao cũng chiều

Ví tự túc ít nhiều tự sắm

Dẫu áo thô cơm hẩm mà vui

Tàng cây hốc đá thảnh thơi

Núi rừng thanh vắng chiều mơi tịnh nhàn

Nhưng đã trót lên đàng cứu khổ

Dẫu gian truân dễ bỏ nguyện lành

Mặc cho nghiệp chướng hoành hành

Chẳng qua tiền kiếp phận mình vụng tu

Duyên đã ngộ tìm câu giải thoát

Nghiệp còn mê chấp pháp hữu vi

Pháp môn bành trướng duy trì

Cỡi thuyền lướt sóng phải vì sanh linh

Lâm cảnh khốn lên gành xuống thác

Vững tay chèo hỡi các đệ huynh

Giòng mê kíp hoá giòng thanh

Thuyền khơi quyết đổ bến lành Tây Phương.

 

BẠC HẠNH

Trái còn non, đắng the chua chát

Trò còn non, phụ bạc công Thầy

Những còn trứng nước thơ ngây

Đút cơm mớm sữa ai tày khó khăn

Cảnh eo hẹp thức ăn nghèo túng

Món tinh thần chưa xứng cho con

Con đi lạ nước xa non,

Cảnh xưa Thầy ở thon von tháng ngày

Cây trăm thước vì ai toả bóng

Hoa bốn mùa nuôi mộng chờ ai

Người đi ánh sáng đi rồi

Người còn ở lại bầu trời tối tăm

Ngày trở lại viếng thăm chùa cũ

Mảnh hình hài ủ rũ thê lương

Thầy ơi con đã lầm đường

Đắng cay buốt lưỡi gió sương nhuộm hình

Ngọc chéo áo vô tình chẳng biết

Cam chịu nghèo rên xiết khổ đau

Mặt trời ở tại đỉnh đầu

Mặt trời nào phải xa đâu kiếm tầm

Tâm vốn sẵn chơn tâm thanh tịnh

Tánh cội nguồn pháp tánh viên minh

Cam tâm làm phận chúng sanh

Trở về ngôi cũ biết mình thuở xưa

Thầy lặng lẽ thờ ơ khôn tỏ

Trò giựt mình xem rõ căn nguyên

Thì ra Thầy đã nằm yên!

Thiên thu vào cõi định thiền tiêu dao!

 

HÀNH ĐẠO (1)

Đưa tay trí tuệ tháo dây thương

Cất bước vân du trổi dặm trường

Khất thực vai mang bình bát đất

Hoá duyên độ chúng khoát y vàng

Rưới mưa bác ái thuần ba cõi

Soi đuốc từ bi rạng bốn phương

Nguyện lực đem thân hành chánh Đạo

Cho đời sớm tỉnh giấc hoàng lương.

 

HÀNH ĐẠO (2)

Xả phú cầu bần quen cảnh khó,

Lập thân hành đạo ngược dòng đời.

Kỉnh trời đầu đội tấm màn trời,

Mến đất thân kề manh chiếu đất.

Nhẹ gót lìa xa đường vật chất,

Mau chơn bước đến nẻo tinh thần.

Bộ y ba lá tạm che thân,

Quả bát mỗi ngày vừa đủ dạ.

Chỗ ở sơ sài am lợp lá,

Bịnh đau lây lất thuốc người cho.

Lợi danh giải thoát khỏi phiền lo,

Tâm trí rảnh rang nào trói buộc.

Chẳng tưởng một ai riêng quyến thuộc,

Nhìn vào thiên hạ chúng sanh chung.

Mối mang, cương toả thoát ngoài vòng,

Dây vấn luân hồi đà cắt đứt.

Khất sĩ Pháp tu noi hạnh Phật,

Xuất gia lý đạo diệt tâm phàm.

Một phen về đến chốn Già Lam,

Bao thuở vãng hồi nơi thế cuộc.

Mượn lại tấm thân làm ngọn đuốc,

Soi ra ánh sáng tỏ đường về.

Thanh bần kém thể chẳng bao nề,

Khất thực nêu gương không uế nhiễm.

Phẩm hạnh siêu luân đời khó hiếm,

Dung nghi thanh tịnh thế khôn tìm.

Ngồi, nằm, đi, đứng thể trang nghiêm,

Aên, mặc, nói, làm hằng thận trọng.

Thuyết Pháp gọi đời mau tỉnh mộng,

Viết vài khuyên chúng ráng cần tu.

Tham thiền nhập định chí công phu,

Pháp huệ đắc chơn hầu hoá độ.

Tiếp dẫn chúng sanh qua biển khổ,

Dắt dìu muôn loại đến bờ xưa.

Đạo tràng Giáo hội chiếc thuyền đưa,

Trì giới cần tu chư Phật rước.

Rẽ sóng tình thương tinh tấn lướt,

Cắt dây luyến ái nhẹ nhàng bay.

Lòng trần khoảnh khắc tỉnh mơ say,

Đèn huệ tuyên dương bừng rạng tỏ.

 

LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG

Tuổi ngọc ngày xanh hứa hẹn nhiều

Ai làm, em chịu cảnh đìu hiu

Cháo rau hẩm hút buồn năm tháng

Bô vải te tua thảm sớm chiều?

Chiều sớm lang thang giữa bụi đường

Nón cời đầu đội, túi vai mang

Giấy dơ, tay góp, bao dơ lượm

Đống rác em coi tợ đống vàng

Hoàn cảnh xui em tánh thấp hèn

Chưởi thề trộm cắp tập thành quen

Thiếu nhi phạm pháp đầy nguồn gốc

Xã hội tương lai đó nhiễu phiền?

Lớp học tình thương phép diệu huyền

Luyện rèn đức trí, chuyển tâm em

Trường nghèo hân hạnh trò ngoan giỏi

Nhà khó mừng vui trẻ thảo hiền!

 

BỒ TÁT CHÚNG SANH

Bồ Tát từ bi nguyền độ chúng

Chúng sanh mê muội chẳng trau lòng

Phật Đà diệu giác từng soi thấu

Bồ Tát nhơn sanh một tánh đồng

Bồ Tát chúng sanh danh tạm có

Chơn như liễu ngộ gốc hoàn không

Giác cùng bất giác nào riêng ngỏ

Mê với không mê chỉ một dòng

Niệm ngộ còn tâm, tâm chưa tỏ

Hườn chơn chẳng biết, biết toàn thông

Duyên đưa cửa Phật căn lành có

Trí hội cơ mầu Pháp thiệt không.

 

THẢM ĐẤT VÀNG

Xưa trưởng giả trải vàng mua đất

Vì Thế Tôn xây cất Đạo Tràng

Kỳ Viên Tịnh Xá mở mang

Kinh thành Xá Vệ huy hoàng Pháp đăng

Nay thiện tín trải vàng mua đất

Vì tăng ni xây cất Đạo tràng

Ngọc Châu Tịnh Xá mở mang

Quảng Nam tỉnh lỵ huy hoàng Pháp đăng

Đất một thảm, lòng vàng muôn thảm

Của một cân, công trạng ngàn cân

Vật thô sức kém góp phần

Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn lần tiêu pha

Xây Tịnh Xá một toà rộng rãi

Dựng cốc am mấy dãy an bày

Thênh thang sân rộng lối ngay

Rào trong đất Phật, ngõ ngoài đường quan

Phật thị hiện Đạo Tràng cứu khổ

Tăng thừa hành thập độ ban vui

Chư Thiên vì Pháp đắp bồi phước duyên

Phước bồi đắp nên miền ngọc cảnh

Phước trồng gieo thành khoảnh kim điền

Dòng đời biển tội vô biên

Bước lên non phước vững yên tinh thần

Hỡi Phật tử đồng tâm hội hiệp

Dưới Phật đài hoà nhịp từ bi

Điển lành ban rải đâu đây

Yù lành hấp thụ vui vầy gần xa

Tay quét đất, tay hoà cõi phước

Chân giẫm nền, chân bước đường duyên

Miệng cười nở đoá hoa sen

Lời lành ý đẹp, hương duyên thơm nồng

Tâm cởi mở, nhơn trong nghiệp trắng

Đạo trau giồi, phước gắng ân ghi

Chướng duyên dẫu chẳng tây vì

Đem ân đáp oán, đổi Bi ra Từ

Tâm từ ái thể như tâm Phật

Trải tâm từ tế vật độ nhân

Tâm là chỗ ở tinh thần

Tâm là miếng đất nương thân muôn loài

Tâm ví chẳng dung người tội lỗi

Đất kia còn sạn sỏi gai chông

Đất chưa phải thật vàng ròng

Lòng chưa phải thật tấm lòng từ bi

Tâm tạo nghiệp, nghiệp trì thọ khổ

Tâm phát nguyền, nguyền độ thoát mê

Oai hùng nghiệp lực chỉnh ghê

Oai thần nguyện lực Bồ Đề cứu an.

 

 

ĐÈN CHƠN LÝ

Đèn chơn lý trời Nam tỏ rạng

Aùnh triêu dương chiếêu sáng phương Đông

Nhơn sanh bừng tỉnh giấc nồng

Mắt nhìn đẹp mắt, nguyền mong phỉ nguyền

Nối đuốc tuệ ban truyền giáo lý

Trổ Hoa Đàm Khất sĩ du phương

Giới diều trong suốt nền gương

Định châu lấp lánh, tuệ hương ngạt ngào

Trường Giáo hội tiêu dao cực lạc

Kẻ vãng sanh giải thoát hồng trần

Thung dung cảnh giới tinh thần

Trau tâm giồi trí, sắc thân chẳng màng

Mượn thân tạm lên đàng cứu khổ

Để khách trần làm chỗ dựa nương

Bàn tay tứ sự cúng dường

Gieo duyên giải thoát, dọn đường tương lai

Aên thanh đạm mỗi ngày một bữa

Xin vật thường của dở nuôi thân

Không dành dụm, khỏi nhọc nhằn

Một điều giải thoát, mấy phần cao thâm

Mặc đơn giản mỗi năm một bộ

Lượm vải thừa giẻ bỏ kết y

Không xinh tốt, khỏi kiêu kỳ

Hai điều giải thoát, ba Y thanh bần

Ở luân chuyển sáu trăng một khoá

Khi gốc cây, Tịnh Xá tuỳ duyên

Không lưu luyến, khỏi ưu phiền

Ba điều giải thoát, các miền vân du

Bịnh thong thả mựa cầu phương chước

Tự lòng người miếng thuốc gieo nhân

Không kiều dưỡng, khỏi băn khoăn,

Bốn điều giải thoát, mười phần thanh cao

Thân giải thoát, thân trau giới luật

Tâm tịnh thanh, tâm đạt định thiền

Trí minh, trí chiếu tuệ viên

Tánh an, tánh hiện diệu huyền chơn như

Rừng mê chướng thâm u ngàn lối

Đạo Bồ Đề một cõi minh quang

Đưa đường giải thoát trần gian

Ngọn đèn chơn lý trời Nam sáng bừng.

 

KHÊU ĐÈN CHƠN LÝ

Hội Khất Sĩ bền gan khổ hạnh

Bữa đói no ấm lạnh bao nài

Du phương rày đó mai đây

Đỡ lòng cơm hẩm gốc cây hành thiền

Buổi sơ khởi não phiền không ít

Lời phẩm bình chỉ trích lăng xăng

Đuổi xô chia rẽ đón ngăn

Lâng lâng tâm cảnh khăng khăng chí nguyền

Tự ví thể con thuyền chèo chống

Từ rạch cùng thông thống ra khơi

Lạch ngòi sông cái xa xuôi

Mênh mông biển cả, vơi vơi nước triều

Tu cho mở giáo điều vẹn vẻ

Tu cho người thực tế nương thân

Quên mình hộ quốc an dân

Hoà mình đại thể tinh thần bao la

Chừng độc lập quốc gia thống nhứt

Thảnh thơi rèn kiến thức văn minh

Góp phần phiên dịch kệ kinh

Góp phần tranh đấu hoà bình vĩnh miên

Xin khêu rạng ngọn đèn công lý

Sáng soi ai hữu chí cánh thành

Lợi quyền nghĩa vụ phân minh

Công lao có thuỷ, nghĩa tình có chung.

 

TRĂNG ĐẠO

Trăng bủa đức vì đâu chiếu sáng?

Phải chăng vì sứ mạng thiêng liêng

Thường đời mù mịt tối đen

Hoá thân làm một ngọn đèn sáng trưng?

Rải minh tuệ bao trùm sông núi

Phóng hào quang chói lọi nước mây

Aân nhuần nội cỏ ngàn cây

Đức nhuần sanh loại tỉnh say giấc hoè

Ai chẳng muốn gần kề ánh sáng

Ai chẳng mong nương áng tuệ lành

Trăng từ siêu thoát cao minh

Lòng từ quan cố chúng sanh ân cần

Không phân biệt kẻ bần người phú

Không nại hà biển khổ rừng mê

Thị thành, thôn ấp, sơn khê

Lui lui, tới tới, về về, đi đi

Vắng ánh tuệ sầu bi muôn kẻ

Lộ bóng vàng vui vẻ cùng nơi

Aân hồng chăm chút săm soi

Ban vui dẹp khổ, ban tươi dẹp sầu

Đuốc ánh tuệ làu làu rạng tỏ

Hoa Đàm gương rỡ rỡ tươi xinh

Trí thần phổ chiếu viên minh

Sáng soi bến tục, tịnh thanh cõi phàm

Vì muôn chúng đành cam nhọc khổ

Chẳng riêng mình tìm chỗ nghỉ ngơi

Đông, Tây lặn lội đòi nơi

Tấm thân dầu dãi khi vơi khi đầy

Trăng rộng bủa đức dày tiết rạng

Mây bỗng dưng kết thảm giăng sầu

Huy hoàng đã hoá thâm u

Thân đành mai một, nghiệp dầu phủ vây

Nào chấp kẻ trí ngây phận nhỏ

Những thương ai lấp ngõ ngăn đàng

U minh dễ lấn hào quang

Lành bền ngôi vị, dữ tan lũ bè

Lâm cảnh khó không hề nản chí

Giữ mực thường nhứt trí lợi sanh

Lòng vàng bủa đức hy sinh

Tuệ vàng rải ánh quang minh cho đời

Dầu lấy nước biển khơi làm mực

Lấy cây rừng làm bút viết văn

Luận đề như cát sông hằng

Cũng chưa giải hết ý trăng nhiệm mầu

Lòng kính cẩn khấu đầu đảnh lễ

Đức từ bi trí tuệ rải ban

Nguyện xin nương ánh từ quang

Nguyện xin thành bóng trăng vàng chiếu soi.

 

CHUYẾN ĐI THỦ THỪA

Thủ Thừa quận tôi lâu về đó quá!

Sáu năm trường không để bước viếng sang

Cuộc viễn du lo ban rải ánh vàng

Mà quên sót chỗ đầu tiên mở Đạo

Nay Giáo Hội tựu về đông đảo

Dịp trai tăng một thí chủ xuất gia

Ngắm cảnh xưa mà lòng những thiết tha

Nầøy di tích buổi ban sơ đơn giản

Nầy nền tháp kém uy nghiêm huê dạng

Nhưng chứa đầy ý nhị biết là bao

Ghế hoa sen nét vẽ đã phai màu

Nầy buổi trước đức Tôn Sư ngự toạ

Vật “tồn cổ” ôi muôn vàn quý hoá

Gợi lòng tôi sống dậy mấy năm xưa

Buổi Tôn Sư khai Đạo tại Thủ Thừa

Rồi lê gót đi khắp nơi nhiều chỗ

Nhìn vật cổ chạnh nhớ sang người cổ

Vật cổ đây mà người cổ đi đâu

Tôn Sư ơi! Công khó nhọc dãi dầu

Rồi chung cuộc, ôi tấm thân thọ khổ.

 

CHUYẾN ĐI DẦU TIẾNG

Đất Dầu Tiếng vùng cao nguyên rừng núi

Vườn cao su kế tiếp rộng thinh thinh

Lạ lùng thay rừng nhân tạo đẹp xinh

Muôn ngàn dãy cây ngay hàng thẳng lối

Tàn che phủ kẽ thưa xen nắng dọi

Sáng chập chờn như ảo ảnh lung linh

Không bóng người rừng vắng ngắt lạnh tanh

Liên tưởng đến đường mơ nơi cõi lạ

Sáng khất thực trưa vào rừng thong thả

Độ ngọ rồi nằm nghỉ dưới tàn cây

Lòng lâng lâng thanh nhẹ tựa chòm mây

Không dính dáng cuộc trần ai hệ lụy

Nhìn núi Điện ở phương xa hùng vĩ

Lòng nao nao nguồn rung cảm kính tôn

Đấng uy linh thiên hạ vẫn vang đồn

Một đức sáng hiển dương cho phái nữ

Và núi cậu cũng chiếm phần vinh dự

Cũng trang nghiêm một dãy trập trùng sơn

Lòng dám đâu tính kém cõi so hơn

Thảy quý chuộng đức rộng to cả thể

Ôi rừng núi cảnh thiên nhiên đẹp đẽ

Sống nơi đâu khoẻ nhẹ cả thân tâm

Vừa độ sanh, vừa gần gũi sơn lâm

Để tu tập tánh tình chơn thiện mỹ.

 

CHUYẾN ĐI VĨNH CÔNG

Bà Ánh Ngọc thỉnh Sư về xóm Vĩnh

Nhận lời xin Giáo Hội nhóm đi đông

Xuống xe rồi tẻ bộ quảng đường đồng

Giữa thảm lúa xanh vàng xem đẹp mắt

Bà quýnh quáng không đi ngay đường tắt

Dắt cả đoàn vô xóm vắng quanh co

Lộn đi rồi lộn lại cứ vòng vo

Đi đi mãi mỗi người đều mệt lả

Còn hú hí làm cười vang tất cả

Nghĩ thương Bà lo quá hóa lăng xăng

Về đến nhà lòng nôn quýnh càng tăng

Vì thỉnh bát mà cơm chưa có nấu

Cũng nhờ sẵn có đông người bạn đạo

Đồng ra tay chia sớt việc cùng nhau

Nấu cơm rồi sớt Bát thật là mau

Đọc kinh kệ vẹn tuyền xong tất cả

Chuyên đi ấy thật là vui vui quá

Bận trở về lộ thẳng cứ đi ngay

Hai bên đường công gặt thảy dừng tay

Đưa mắt ngó đoàn lữ hành mãi miết

Một cảm tưởng của người cầm bút viết

Thương nhà nông cặm cụi nhọc thân hình

Gặt lúa vàng rồi lại cấy lúa xanh

Đâu rỗi rảnh mong lên đường giải thoát

Nhưng xét nghĩ về bên lề sinh hoạt

Không nhà nông ai nuôi sống dân tình

Cả tấm thân tu sĩ của chúng mình

Thảy nhờ cậy bàn tay người nông nghiệp

Rồi rộng xét trăm nghê đều tươi đẹp

Đeù lại qua trao đổi với nhau thôi

Cõi sống đời một nhịp sống hòa vui

Ta chung sống trong cõi này Cực Lạc.

 

HỘI NGỘ MỪNG ĐOÀN ÁO TRẮNG

Nghe thiện tín đã bao phen trông đợi

Khiến lòng tôi như bức rứt không an

Ngày về đây nguồn thương cảm chứa chan

Nhìn ai nấy nét mừng hoà giọng tủi

Đường giải thoát tôi cần cù giong ruổi

Có ngờ đâu còn vương vấn dư hương

Để muôn người tha thiết một lòng thương

Phương trời ấy biết bao người tưởng vọng

Nay đã bỏ lúc ngày đêm trông ngóng

Ta cùng nhau sum hiệp chốn đạo tràng

Đọc kinh đi cho tâm trí nhẹ nhàng

Nghe Pháp để nhuận tinh thần tươi tỉnh

Cùng trao đổi câu ngâm nga khúc vịnh

Trổi nhạc lòng hoà muôn điệu du dương

Vườn hoa thơ đầy diệu sắc kỳ hương

Hòn núi ngọ đủ thiên trân vạn bửu

Thiện tri thức hỡi ai người pháp hữu

Phải chăng đây cõi thế giới diệu huyền

Phải chăng đây người cốt Phật căn tiên

Nay tái diễn một cuộc đời muôn thuở.

 

ĐÊM TRĂNG Ở SÀI CA NẢ

Sài Ca Nả xóm người Miên tỉnh Sóc

Chúng tôi đi một cuộc lữ hành gần

Trời về chiều Ni chúng tạm dừng chân

Ghé xóm rẫy mượn màn trời chiếu đất

Chim về tổ vần hồng đà chen khuất

Chúng tôi vào rẫy trống rộng thinh thinh

Đất phẳng bằng cỏ mịn tựa nhung xanh

Vuông bốn phía vòng thành tre bao bọc

Sương chiều xuống cỏ nhung sanh ngậm ngọc

Trăng vàng lên lấp ló ngọn tre cao

Ngọc kim cương phản chiếu ánh vàng sao

Ôi! Mặt đất trải đầy châu báu lạ

Đêm trăng ấy sao lòng tôi vui qúa

Chúng tôi ngồi yên tĩnh ngắm trăng lên

Trăng đêm Rằm, gương tròn trĩnh dáng duyên

Trăng lữ thứ vì chúng tôi soi bước

Trăng niềm nở đón đưa và tiếp rước

Tôi vẫn còn bạn quý của trăng xưa

Trăng ôi trăng chung thuỷ tự bao giờ

Trăng chẳng nệ thời gian tròn với khuyết.

 

BUỔI SÁNG Ở SÀI CA NẢ

Sáng tinh sương cỏ còn đeo nhẫn ngọc

Tôi ngồi trên phiến gỗ dựa tàng cây

Trời trong xanh không gợn một làn mây

Màu xanh đẹp như đúc bằng ngọc thạch

Bầu không khí của đồng quê trong sạch

Tôi hít vào hai lá phổi nở nang

Thân tâm tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng

Tôi hăng hái yêu đời và thích sống

Nhìn vạn vật dưới trời mai hoạt động

Vầng thái dương tròn trĩnh hiện phương đông

Bãi cỏ xanh sương lóng lánh ánh hồng

Nhạc tạo hoá trên cành chim rúi rít

Gió phưởng phát ngàn cây xanh nhúc nhích

Như cựa mình sau giấc ngủ mê say

Thức tỉnh đi này buổi sáng ban mai

Mọi người thảy bắt tay vào phận sự

Tôi cũng vậy, tôi ngồi đây tư lự

Trí suy tầm pháp lý mở mang thêm

Ráng sức mình cuốn vẹt bức màn đêm

Cho được thấy ánh nhựt hồng tỏ rạng.

 

NƯƠNG BÓNG TRĂNG

Đặt bút viết giữa hồi trăng chiếu rạng

Dòng cảm này mong tỏ sáng như trăng

Kẻ được xem như gặp được cô Hằng

Tâm hồn đẹp như ánh trăng huyền diệu

Để ai được nương theo hoà nhịp điệu

Cất cánh hồng phiêu diễu tận không gian

Lững lơ buông muôn trượng guộng tơ vàng

Lặng lẽ ngắm nhơn gian chen ánh sáng

Đêm báo hiệu cuộc đời đầy hỗn loạn

Mong vừng trăng bát nhã toả hào quang

Đưa muôn loại qua bước đàng nguy khốn

Trăng xuất hiện ở cùng nơi khắp chốn

Không vì ai cũng chẳng phụ lòng ai

Mặc dầu ai có khước từ chê bai

Trăng cũng vẫn là trăng bao thế hệ

Hồi tưởng lại những người anh chị trẻ

Bốn phương trời đang cảm nghĩ gì đây

Có sẵn sàng đón rước chuỗi ngày mai

Hay áo não thở dài trong đêm tối

Có nhận thức nẻo đời muôn vạn lối

Mà con đường hướng thượng mới là xinh

Sống cho ai đâu phải sống cho mình

Vươn sức sống để đạt thành thuật sống

Thuyền lướt giữa ba đào gầm chuyển động

Vững tay chèo trong khí dũng hiên ngang

Ba đào cần dũng lực để tranh đương

Ba đào mạnh, hay hiên ngang sức mạnh?

Ta phải sống lấy tình thương làm cứu cánh

Tế độ làm phương tiện để trau tâm

Đối tượng là đau khổ của thế nhân

Ta phải sống trong tinh thần lý tưởng

Trăng đã sống, để chan hoà ánh sáng

Vì bóng đêm trăng biến tướng làm đèn

Cõi thế trần đương dày đặc bóng đêm

Ta phải sống như đèn trăng hiện tướng

Lòng thương phải phân chia ra muôn hướng

Người nương trăng, trăng sáng để cho người

Trăng với người ai có thể tách rời

Gom sức sống dựng xây nền Cực Lạc.

 

VỊNH HẠ LONG

Ngàn vạn hòn như thiên binh vạn mã

Dàn trận đồ sừng sững đá thiên nhiên

Đảo như gà, cá, đảo tựa buồm thuyền

Muôn ngàn hình trạng huyên thiên trác tuyệt

Ôi tạo hoá cảm tình dân tộc Việt

Tặng món quà diễm tuyệt đại kỳ quan

Biển trong xanh dìu dặt nắng phơi vàng

Tàu êm ái nhịp nhàng cơn sóng nhẹ

Biển liền biển, hòn nối hòn, vô số kể

Mỗi dạng hình mỗi nét vẻ thiên nhiên

Ngàn cánh tay nghệ thuật của quần tiên

Thi chạm trổ, thi do huyền biến hoá

Đảo lại đảo đều đều như tất cả

Không quá to quá nhỏ khác xa nhau

Bàn tay ngà, rải ngọc luyện giồi châu

Cõi điện ngự với loan chầu hạc múa

Rồng xuống vịnh vẫy vùng cùng tắm rửa

Hoá nước non muôn thuở cảnh thần tiên

 

VỊNH CHÙA NGỌC BỬU

Chùa tranh một mái đỉnh non xa

Giữa cảnh thiên nhiên đẹp đẹp là

Mỗi phiến đá xinh riêng nét lịch

Từng chòm mây gấm điểm thêm hoa

Xanh om cổ thụ tàng duyên dáng

Trắng xoá tràng giang nước lập loà

Ngọn gió thanh lương vừa thổi nhẹ

Bao nhiêu phiền não thảy tiêu ma

 

VỊNH THÍCH CA PHẬT ĐÀI

Dốc thượng quanh co dưới Phật Đài

Lâng lâng gió lộng sạch trần ai

Đất thiêng huyền diệu vào bia sử

Xá Lợi tôn nghiêm giữa biển trời

Tháp bảo nguy nga non trạc trạc

Dục tình biển thẳm nước vơi vơi

Địa linh nhân kiệt tìm noi dấu

Hoá kiếp từ bi giác ngộ đời

 

CẢNH TỊNH XÁ NGỌC QUANG

Khu vườn bã đậu lá xanh xanh

Đối cội giao tàng lợp mái tranh

Cất bước khoan thai vừa ngắm nghía

Tưởng đâu lưới Pháp Phật giăng thành

Bước sang qua một nhịp cầu xinh

Hai lớp rào ngăn cõi tịnh thanh

Tịnh xá trang nghiêm đơn giản gọn

Có chiều thanh lịch vẻ quang minh

Cốc nhỏ vài ba nóc lợp tranh

Tàng tre tha thướt lá tươi xanh

Y vàng phơ phất Tăng lui tới

Bức hoạ người thanh giữa cảnh thanh

Đây hòn núi đất điểm phô duyên

Sừng sững Bồ đề mọc chót trên

Lá mướt xanh tươi khua tiếng gió

Như cùng reo khúc nhạc thần tiên

Hồ rộng vươn mình ngắm núi cao

Lá xanh sen đỏ điểm tô màu

Ban ngày thấp thoáng chòm mây bạc

Đêm tối lung linh bóng nguyệt chào

Ngắm cảnh ai người dạ thích ưa

Ai người chạnh nhớ chủ nhân xưa

Bàn tay xây dựng công trình ấy

Rồi để cho ai hưởng phước thừa.

 

ĐỀ ẢNH ĐỨNG DƯỚI GỐC CÂY DẦU

(Tại ao Bà Om – Vĩnh Bình)

Một mình đứng giữa chốn rừng xanh

Tự hỏi có nên lánh thị thành

Đáp lại cảnh nhàn ta vẫn mến

Nhưng còn phận sự với nhơn sanh

Bởi còn phận sự với nhơn sanh

Phải bước chân đi khắp thị thành

Biết đến bao giờ trọn nhiệm vụ

Trở về an hưởng cảnh rừng xanh

Thôi đừng mơ tưởng cảnh rừng xanh

Ích kỷ làm sao Đạo được thành

Sanh chúng lâm vào cơn tử bệnh

Đang chờ phương thuốc cứu hồi sanh.

 

CẢNH NHÀN

Duyên khách thong dong hạnh khách nhàn

Căn lành hội ngộ chốn nhân gian

Châu tuyền thi pháp phô trương thắm

Cao diệu tâm kinh rạng sắc vàng

Tăng, tục phân chia đường tịnh cấu

Hiệp ly lẫn lộn nét bi hoan

Chút lòng nhắn gởi câu thân thiết

Đèn huệ năng khêu chớ để tàn!

II

Cảnh nhàn hay bởi tại người nhàn?

Tạo cõi siêu trần giữa thế gian

Rợp bóng từ bi cây rậm lục

Phơi màu bác ái áo tươi vàng

Soi gương trí tuệ lòng thông suốt

Nhuận nước cam lồ sắc hỷ hoan

Chánh đạo Bồ đề xưa một cội

Hai ngàn năm rưỡi gốc chưa tàn.

 

GIÁO PHÁP ĐẠI ĐỒNG

Giáo lý tuyên dương rạng bóng đèn

Pháp đăng khai huệ nở hoa sen

Đại duyên thức tánh lên bờ giác

Đồng hoá đạo tâm trước ánh đèn

Phổ vọng từ bi vang tiếng nhạc

Thông mùi bác ái ngát hương sen

Thế gian thoát khổ đời an lạc

Giới luật truyền lưu tỏ ngọn đèn

 

CẦU PHẬT RA ĐỜI

Cầu nguyện kim quang rạng bóng đèn

Phật vương giáng thế ngự toà sen

Ra ơn giáo hoá khai nguồn đạo

Đời loạn u minh gặp ánh đèn

Thế thượng rộng đường soi đuốc tuệ

Giới điều nhiều cánh kết bông sen

Bình hoà thiên hạ gương hiền đức

Yên ổn tịnh thanh dưới ngọn đèn

 

PHÁP ĐĂNG CHƠN LÝ

Rừng đời bao phủ tấm màn đen

Rực ánh quang minh chiếu bóng đèn

Thức giấc mê ly hồi rộn rã

Rọi đèn giác ngộ bước đua chen

Tinh thần gió lạ rao rao ngọn

Vật chất hương nồng tản tản men

Mở mắt muôn loài mau tỉnh mỉnh

Xa gần lan khắp tiếng đồn khen

 

LIÊN HOA GIÁO HỘI

Nước trần cặn cáu gợn sình đen

Vượt khỏi bùn lầy trổ đoá sen

Lá pháp xanh đưa làn biếc trải

Nhuỵ tâm vàng điểm cánh hồng chen

Lên đường giải thoát nêu gương huệ

Độ kẻ trầm luân tỉnh giấc men

Kìa đoá Ưu Đàm ai gặp gỡ

Không căn thành Phật cũng duyên tiên

 

LÀM ĐẤT

Thi phú văn chương dẹp lại rồi

Xúm nhau làm đất cực mà vui

Kẻ đào, kể hốt người khiêng gánh

Nơi cuốc, nơi bang chỗ đắp bồi

Đảo hải vi sơn bài chửa thuộc

Phá điền lập tự đất thành ngôi

Bên đường quan khách dừng chơn ngợi

Vóc yếu hình gầy giỏi quá thôi

 

CHUYỀN ĐẤT

Bốn chục Ni Cô một sắc vàng

Thành hình chữ nhất đứng giăng ngang

Chuyền phước quả bồi bồi liên tiếp

Bắt bắt cơ duyên hứng lẹ làng

Vội vã nghiêng mình nâng diệu Pháp

Xăn văn ngửa mặt chuyển thần quang

Xa xa nhìn ngắm xem tương tựa

Vẫy móng kim long uốn nhịp nhàng

 

LO LƯỜNG

Mưa nắng bùn lầy thấy khổ công

Rưng rưng ứa lệ ngẩn ngơ lòng

E rồi lỡ cuộc trơ tay trắng

Thức mãi thâu canh đổ luỵ hồng

Thương bấy vai mềm gồng gánh cứng

Xót vì chữ sắc buộc người không

Thiên nhơn sao chẳng ra nâng đỡ

Để tớ sầu than tiếng não nồng

 

GỌI BẠN

Khí lành đất tốt đẹp tình người

Danh đã hư mà lợi cũng hư

Thị Vải hiền hoà chim ríu rít

Đồng Nai duyên phước tạo vun bồi

Lòng không gió thoảng trần ai lặng

Mây lững trăng thanh trí tuệ ngời

Muôn rạch trăm giòng xuôi bến giác

Ngọc Thiền gọi bạn định thiền ơi!

 

KHAI BÚT

Tiếng pháo mừng xuân khắp đó đây

Xuân sang Mậu Tuất thảy vui vầy

Thái hoà vũ trụ hoà mưa gió

Thấm nhuận sơn hà nhuận cỏ cây

Nghiệp dữ buông rời nhơn đổi sửa

Đức lành gom kết phước vần xoay

Đạo chơn phổ biến trời Nam Việt

Tế độ quần sanh kịp hội nầy

 

KỶ DẬU CẢM TÁC

Tiếng gà óng ỏi dậy non sông

Rạng rỡ năm châu ánh Lạc Hồng

Văn hiến ngàn năm tươi cội Việt

Võ công muôn thuở chói vừng Đông

Anh hùng dân tộc chung bồi đắp

Liệt nữ giang sơn cũng gánh gồng

Một cõi gấm hoa xương máu dệt

Dễ ai tráo chác dễ đèo bồng

 

KHO TÀNG VÔ TẬN

Dưới biển trên non giữa mái thiền

Nửa phần cốt Phật nửa căn tiên

Đất lành gieo giống tươi quỳnh uyển

Nước diệu ngâm mình dứt bịnh duyên

Trong sáng bao la trời trí huệ

Thung dung giải thoát Đạo siêu huyền

Kho tàng vô tận ngàn mây gió

Đại thí vô vàn khó lượng biên

 

MỪNG XUÂN QUÝ HỢI

Mừng xuân Quý Hợi chúc Ni sanh

Đại nguyện hoằng dương Đạo đắc thành

Học vấn trau giồi gương trí huệ

Ghét ganh đào thải gốc vô minh

Từ bi chất ngất nền công đức

Nhân nghĩa bằng san hố bất bình

Kết cánh liên hoa hoà hội chúng

Đường về bến giác rộng thinh thinh

 

XUÂN VỚI ĐẠO

Trăm hoa đua nở nét trinh thuần

Muôn vạn lòng đua nở đoá xuân

Rực rỡ y vàng tươi đạo Pháp

Nhởn nhơ áo trắng đẹp tinh thần

Vui xuân ước được xuân trường cửu

Học Đạo cầu sao Đạo tối chân

Đơm cánh hoa xuân rồi kết quả

Quả xuân tròn chín Đạo tròn phần

 

TIẾNG GỌI THIÊNG LIÊNG

Nhớ buổi đầu tiên lập đạo tràng

Tinh thần dỏng mãnh mấy ai đang

Thầy trò tương ngộ trời trong sáng

Huynh đệ đồng song cảnh rộn ràng

Nhu cầu Phật sự kíp lên đường

Nhiệm vụ người người tự đảm đương

Nhẹ bước du phương trường học hỏi

Chở che Đạo Pháp hạnh hoằng dương

Khó nhọc gian lao nguyện gánh gồng

Y vàng phấp phới khắp miền Trung

Mở lòng trong sáng lời kinh Pháp

Khai đạo gần xa chí lực hùng

Nguyện độ nhân sanh hết khổ nàn

Mình vương ách khổ nạn miên man

Thương đời chia xẻ nhiều cay đắng

Dồn nghiệp cho mau đến Niết Bàn

Tiếng gọi thiêng liêng nhớ hạnh từ

Nỗi lòng Bồ Tát lắng ưu tư

Bụng không con khóc tình cơm cháo

Nắng lửa cây gào nghĩa móc mưa

 

ĐỨC THẦY LÂM NẠN

MINH tinh rạng chói cõi trần gian

ĐĂNG chiếu khắp nơi đạo rộng tràn

QUANG nhựt hành trình vương khổ ách

LÂM vào ngục thất chịu tai nàn

NẠN Thầy vô tội đành mang nghiệp

HỠI kẻ không thù nở kết oan

TRỜI động lòng thương mưa gió lạ

ÔI thôi đệ tử lệ sầu chan!

 

LÒNG NGƯỜI HIẾU TỬ

TÔN Sư vô tội thọ tai ương

HOẰNG nguyện cùng nhau đến ngục đường

LẬP hạnh trò hiền tròn chữ hiếu

NGUYÊN mong kẻ dữ động lòng thương

AN tâm ví được lần tương hội

THƯỜNG chấp dầu lâm cảnh đoạn trường

DUYÊN nghiệp ngờ đâu thêm rắc rối

GIỚI thâm u để lệ sầu vương.

*

GIỚI thâm u để lệ sầu vương

DUYÊN số thà chung cảnh đoạn trường

THƯỜNG nhớ Thầy lâm cơn bó gối

AN vui con há chẳng tìm phương

NGUYÊN do nào rõ phần đau hờn

LẬP thế mong sao gặp tận tường

HOẰNG thệ nạn Thầy con gánh chịu

TÔN Sư ắt rõ tấm tình thương!

 

ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Trống giục canh tàn

Ngày sang đêm mãn

Aùnh sáng tươi hồng

Vầng đông tỏ rạng

Cõi trần hoàn lố dạng huỳnh y

Đường giải thoát hồi quy bỉ ngạn

Cùng năm tháng, trải gót hoá duyên

Hằng bữa liên miên, trì bình khất phạn

Thân là tạm, cõi đời là tạm

Cánh bèo trôi bể thảm lênh đênh

Tâm hằng bền, lẽ đạo hằng bền

Gót trí dạo rừng thiền thanh thản

Lưới ái, dây tình vương vấn

Vực sâu biển thẳm

Cột người này nhủng nhẳng người kia

Trí minh gươm tuệ đoạn lìa

Bến giác bờ kia

Bỏ nẻo tối quy về nẻo sáng

Hiệp bạn đồng nguyền

Đóng thuyền vượt bể

Phát thệ hoằng sanh

Du hành độ thế

Lập nên hệ thống Tăng già

Giữ đúng quy điều Phật chế

Tứ y Pháp bốn chồi cội rễ

Đơm hoa đẹp đẽ

Ba ngàn, tám vạn đoá nghiêm trang

Thập giới điều mười nhánh bổn căn

Trổ trái sai oằn

Hai trăm năm mươi chùm diễm lệ

Diệt bản ngã, trăm thân hoà nhứt thể

Sống một đời vạn thế kỉnh khâm

Dứt cạnh tranh, dị khẩu hợp đồng âm

Nói một tiếng muôn lần ghi để

Ý thanh lịch cùng nhau vui vẻ

Sớt dắng cay san sẻ ngọt bùi

Giới trang nghiêm chung hiệp trau giồi

Điểm lành lặn vá bồi sức mẻ

Kiến thức cao sâu cùng chỉ vẽ

Người si nhờ người tuệ đỡ nâng

Lợi quyền đa thiểu trọn chia phân

Lòng đạo diệt lòng trần ô uế

Giăng tay dắt con thuyền hoằng thệ

Thả trên mặt bể

An trí kẻ trầm

Trải lòng đan chiếc áo từ tâm

Choàng khắp cõi trần

Aám thân người thế.

Đuốc tuệ soi đàng

Ánh vàng tỏ lối

Bóng tối lui dần

Đạo chân phát khởi

Trống pháp dậy âm rền

Chuông thiền ngân tiếng dội

Cờ bác ái tung bay phấp phới

Đèn quang minh chiếu rọi tưng bừng

Phan từ bi vờn lượn lưng chừng

Loa giác ngộ tuyên dương inh ỏi

Giấc hôn trầm tỉnh vội

Gươm trí tuệ tay trao

Đường giải thoát tiến mau

Nón tâm nguyền đầu đội

Nôn nao phấn khởi, bạn mới vầy đoàn

Rộn rã hân hoan, lòng vàng tương hội

Cõi tịnh lạc dẫu muôn trùng diệu vợi

Thầy trò theo lối lướt phăng

Bước xông pha tuy nhiều nỗi khó khăn

Bầu bạn bền tâm chống chỏi

Lửa lòng tắt nguội, kệ kinh nhuần gội chiều mơi

Hoa trí nở tươi, pháp lý vun bồi sớm tối

Thân, miệng, ý giới nghi ràng trói

Vào thiện duyên

Nói, tưởng, làm luật hạnh nhắc khuyên

Xa miền tội lỗi.

Trưa trưa, tối tối,

Nước định chân mát dạ đôi biều

Sáng sáng, chiều chiều

Cơm thiền duyệt no lòng hai buổi

Cành dương chi rưới gội

Rửa lòng sạch bụi,

Mặc áo nhu hoà

Xe thượng thặng xông pha

Rước khách không ta

Vào nhà từ ái

Không quyền, không lợi

Hoà hiệp muôn duyên

Chẳng bạc, chẳng tiền

Tịnh thanh một cõi

Nắm bát y nối dõi chơn truyền

Phăng Định, Tuệ hườn nguyên gốc cội.

 

GIẢI THOÁT ĐẠO

Đời mạt Pháp trên hai ngàn năm rưỡi,

Vắng bóng Tăng, tu tịnh hạnh thanh bần.

Nay bỗng đâu, Chánh giáo hiện trong trần,

Khêu đuốc tuệ, tỏ đường đi lối bước.

Đây những kẻ, băng mình kinh nghiệm trước,

Hạnh tu cao, như dốc núi trèo lên.

Định bao giờ đi đúng mức siêu nhiên,

Sẽ quay lại kêu gọi đoàn hậu tiến.

Nhưng thảm nỗi cõi đời đầy nguy biến,

Người khổ tâm mong tìm chỗ thoát thân.

Món nghiệp trần mang sức nặng ngàn cân,

Tháp tùng kẻ chơn không đang nhẹ gót.

Đường khấp khểnh ngàn trùng cao đảnh chót,

Bước cheo leo muôn trượng thẳm hang sâu.

Dắt làm sao, rồi đi đứng làm sao,

Dây thúc phược, nặng nề vương nghiệp lực.

Ôi khó nghĩ, cho tâm người rộng đức,

Bỏ không đành, mà độ cũng không kham.

Chốn Tây-phương, há đựng mãi tình phàm,

Hư không giới, nào dính đâu hạt cát.

Nguyện đắc quả, nguyện bao giờ thành đạt,

Đủ sức linh, dẫn độ khắp muôn loài.

Há phải đâu, riêng vị một hai người,

Để trở ngại cuộc hành trình diệu viễn.

Điều thiết yếu phải công phu tu luyện,

Kẻ chưa siêu, nào độ được ai siêu.

Người đang tu, là đang gắng tìm trèo,

Tự giải thoát, trên bước đường siêu vượt.

Rẽ lối hiểm, cất mình tinh tấn lướt,

Dứt dây oan, rảnh trí nhẹ nhàng bay.

Gót tiêu diêu, chẳng bợn chút trần ai,

Gió lộng thổi, mảnh y vàng phất phới.

Aùo khất sĩ, bức hoạ đồ thế giới,

Vẽ muôn ngàn, đường lối bước vân du.

Vì chúng sanh, khai mở lắm công phu,

Nẻo giải thoát, trở về quê cảnh cũ.

Bát Khất sĩ, bầu càn khôn vũ trụ,

Chứa muôn loài, vạn vật một lòng thương.

Quyết tâm tu, chứng ngộ Đạo chơn thường,

Bình nước tịnh, nhúng cành dương ban rưới.

 

---o0o---

 

Mục Lục > Phần 1 > Phần 2 > Phần 3 > Phần 4

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-1-2006

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Má ³ Miến hạnh phúc buddhanandi tÃƒÆ nhin thau la tri hue chan that phan 1 chi Đà bồ tát thien phat khẩu xà đàn Dâu Người Nhận còn hỏa tính trống ve chữ nghiệp trong phật giáo là gì làm thế nào để giải nghiệp xấu chia se hoai bao cho nhau thức tỉnh khi đọc bức thư của chàng bo tat quan the am tin nguong va triet ly Thiếu ta đi để lại gì không hay tao ra mot mua an cu that y nghia chua nam pho vuot Cà phê giúp giảm viêm nhiễm và nguy cơ đồng Uống niem tin mu quang xay ra tu cac le hoi chùa quán thế âm 3 lịch Chú ÄÆ 6 loại thuốc uống tương tác xấu đừng nhìn thế giới đảo điên hiếu khóa tu mùa hè Tử ngôi chùa to và nổi tiếng nhất tokyo tài