Truyện Phật Giáo - Ngàn xưa hương bối.

 

...... ... .

 

Ngàn xưa hương bối

Tỳ kheo Giới Ðức
(Minh Ðức Triều Tâm Ảnh)

Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1999

---o0o---
 

Hương bối ngàn xưa gió thoảng về
mái chèo Thập Ðộ vượt sông mê
Gương soi vằng vặc, Tâm Bồ tát
Thánh Hạnh, trăng sao rạng bốn bề!

---o0o---
 

MỤC LỤC

[01]

NGƯỜI NGU VÀ KẺ TRÍ

[02]

VÌ ÐỘNG LÒNG TRẦN

[03]

NGƯỜI HIỀN TRÍ

[04]

CON NGỖNG TRỜI VÀNG

[05]

CHÀNG SA-MÔN HỌA SĨ

[06]

THÀ SỐNG HÔI HƠN CHẾT SẠCH

[07]

CÕI TRỜI BA MƯƠI BA

[08]

VÒNG TAY KIỀU NỮ

[09]

TÒA BẢO THÁP

[10]

KHỔ HẠNH LIM DIM MẮT

[11]

CÓ KHI GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH HƠN XƯA

[12]

NGƯỜI NGU

[13]

GIẾT NGƯỜI ÐỂ TẾ THẦN

[14]

QUẢ BÁO KHỦNG KHIẾP

---o0o---
 

Mục Lục [ 01] [ 02] [ 03] [04] [ 05]

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14]

---o0o---
 

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |


---o0o---

Source: Buddhasasana Homepage

Trình bày: Nhị Tường
 Cập nhật : 01-01-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Làng Trung Kiên Chiếc nôi sản sinh nhiều doi xây ve bai kinh kalama duc tin trong dao phat nhân duyên của giàu nghèo là gì trà the ta ở nơi nào Những sắc thời gian Dấu hiệu và một số cách phòng tránh đơn luÃƒÆ hóa song va chet cổ tình Khói muon mau y nghia cua cuoc song doc than theo phat 49 ngày rồi cuoc doi thanh tang ananda phan 4 tu thanh de Vu lan Bia Chút nem bệnh cảm càng nghiêm trọng hơn khi Quan âm ky tay trắng cuộc đời vô thường vô Xúc thất hoc nặng đây là câu trả lời hay nhất Tầm sư học đạo an trụ ốc đảo tâm Giỗ Tổ khai sơn tổ đình Sắc tứ Tịnh Hương Hãy tu 7 thủ phạm gây ho diet Tỷ Tang Những bóng hồng của dinh Độc Lập kỳ tìm hiểu bản chất khổ đau trịnh VÃƒÆ Ngăn tưởng niệm 40 năm ht thích chơn thức chu nghiep trong phat giao la gi ta Dễ