Truyện Phật Giáo - Vui Trong Đau Khổ

Một hôm, Ðức Phật cùng đệ tử vào thuyết pháp trong thành La Duyệt Kỳ, lúc ra về gặp chành thanh niên đang lùa một bầy bò vừa ăn no, chúng nhảy vọt vào húc nhau. Thấy vậy, Ðức Phật nói mấy bài tụng sau đây:

"Người đi chăn đưa roi chăn, lùa bầy bò; Cũng như thế già chết chăn nuôi và lùa kéo sinh mạng đi mà nào ai có biết!

Xưa nay, hàng trăm hàng ngàn người chứ không phải một, chứa chất của cải cho lắm, cung dưỡng thân thể cho nhiều, nhưng rồi không ai khỏi điêu tàn chết chóc.

Sống nghĩa là ngày đêm sinh mạng bị công kích, bị tước dần, cho nên sự sống bị tiêu mòn đi in như bờ đất bị nước soi lở".

Lúc về Tịnh xá, tôn giả A Nan bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Vừa rồi trên đường về Ðức Phật có nói ba bài tụng nhưng chúng con không hiểu hết ý nghĩa, xin Thế Tôn từ bi chỉ giáo cho.

- A Nan! Trên đường về vừa rồi ông có thấy người lùa bầy bò không?

- Bạch có.

- Người ấy là người thợ thịt. Bò của anh ta có đến ba ngàn con, cứ ngày lùa ra ngoài thành tìm nơi cỏ tốt cho ăn rồi lựa con nào to béo thì làm thịt để bán. Giết hơn một nữa rồi mà bầy bò ấy không con nào biết số phận của mình ra sao cả. Chúng vẫn thản nhiên vui vẻ, húc nhau, nhảy vọt, kêu rống, ăn chơi... Ta cảm thương chúng nó nên mới nói mấy bài tụng vừa rồi.

Nhưng A Nan nầy! Có phải riêng chỉ người chăn bò và bầy bò ấy mới như thế đâu, nhân loại cũng có lắm người vùi mình trong hoàn cảnh tương tợ như thế. Họ chấp trước "Bản Ngã", không biết bản ngã chỉ là sự chuyển biến liên tiếp, vì thế, họ tham lam dục lạc cung dưỡng thân xác, rồi sung sướng khoái chí họ sát hại lẫn nhau, húc chết sự sống của nhau mà không biết là mình đang húc nhau với cái chết! Trong khi đó, bên cạnh sự sống, vô thường chết chóc lanh lẹ tiến đến, thế mà họ vẫn ngang nhiên không hay không biết, có khác gì bầy bò kia?

Phật dạy như thế, trong số được nghe có những người xưa nay cung dưỡng thân thế quá đáng liền tỉnh ngộ, tự cố gắng khuyến khích mình sống theo sự thật. Nhờ thế, nên không bao lâu họ đều chứng được vô sanh.

Hết

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

gió lớn không lay chuyển được núi dat den binh an qua an binh noi tai giúp thien phat giao giúp đỡ tu học giúp người giả giới giới cấm thủ giới là nền tảng con đường thanh tịnh Vi niệm phật sự lý viên dung tất được giới luật của lòng yêu nước giới luật là mạng mạch của phật pháp giới luật là nền tảng căn bản của cần này Lược khảo về quan hệ thầy trò trong giới luật nào cho người tu hành giới luật nào cho người tu hành giới luật thủ học hạnh bồ tát phát nguyện đốt giới thập thiện cho người cư sĩ giới thứ 5 đừng mang đá đặt ở trong tâm giới thiệu bức thư tâm huyết của sư giới thiệu mật pháp thời luân nhà khong gian ba chieu giới thiệu sách giới thiệu sách mới nhất của thiền từ ái căn bản của nhân quyền giới thiệu tóm lược luận a giới thiệu tượng phật giúp hạn chế giới thiệu về niềm tin trong phật học 10 tinh than vo nga vi tha trong van hoc phat giới thiệu về tổ sư thiền Cái bếp của mẹ giữ gìn tâm ý giữ giới là con đường tươi sáng cho giữ một thăng bằng giữ sự sống cho người khác là phước giữ tâm không cấu uế giữa vườn xuân thắp hoa đạo lý chuong ii thoi ky truyen ba va hoi nhap gia đình này có con gia đình phật tử Làm Chú