Truyện Phật Giáo - Hái Hoa Cúng Phật

Một thời Ðức Phật ở thành La Duyệt Kỳ. Lúc bấy giờ vua trong nước thường hay sai 10 người đi hái hoa. Một hôm, những người này ra ngoài thành hái hoa xong, liền trở về. Giữa đường gặp Ðức Phật hào quang chói sáng tướng tốt oai nghi, như mặt trăng giữa các vì sao, như mặt trời mới mọc, xung quanh lại có rất nhiều vị Bồ tát đệ tử theo hầu.

Các người hái hoa liền đến trước Ðức Phật, chấp tay đảnh lễ và bạch Phật rằng:

- Mạng người rất khó bảo toàn, Ðức Phật rất là khó gặp, kinh pháp rất là khó được nghe. Nay chúng con gặp được bậc Ðại Thánh, thật chẳng khác gì người bệnh gặp lương y. chúng con vì lòng tham dục mà phải đi hành dịch như thế này, mỗi ngày phải đi hái hoa về dâng cho vua, nếu chậm trể thì bị hình phạt. Nhưng ở đời được gặp vị Thánh Nhân là rất khó, trăm kiếp ngàn đời may mới gặp một lần, dầu cho chúng con cũng rất hoan hỷ dâng hoa cúng dường Phật và Thánh chúng, được thọ lãnh kinh giới, nghiên cứu suy tầm Phật Pháp cao sâu, trí tuệ vô cùng tận. Chúng con trải qua vô số kiếp, bị người hãm hại không sao kể xiết, nhưng chúng con chưa được vì Phật Pháp mà hy sinh thân mạng. Nay chúng con xin dâng bó hoa Tam Bảo cúng dường Ðức Thế Tôn, dầu có gì việc này mà bị hại, chúng con cũng khỏi đọa vào đường dữ, được sanh lên những cảnh giới an lạc. Chúng con xin thành tâm quy y, đảnh lễ Ðức Thế Tôn.

Ðức Phật biết rõ tâm ý chân thành của các người dâng hoa, tâm sanh lòng thương mến vô hạn, liền đem giáo lý Ðại thừa ra giảng dạy, khiến cho mọi người đều phát đạo ý, khai sáng Phật tuệ, chứng được bậc bất thối chuyển, không còn bị đọa lạc. Ðồng thời Ðức Phật thọ ký cho những người hái hoa tương lai sẽ thành Phật hiệu là Diệu Hoa.

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

phan tich ngu uan vo nga cùng tìm hiểu học viện phât giáo larung uong quat ma CÃƒÆ Lại thấy nôn nao hình bóng quê nhà con oi tam su cua mot nguoi me tre pha thai hạnh nguyện lắng nghe Giỗ Tổ khai sơn tổ đình Sắc tứ an nan Mùi tâm tưởng nguyen huong chùa linh quang Tuổi thọ của thế giới ngày càng tăng thêm bằng chứng về tác dụng chống ung Cà Hòa Thượng Võ Ngộ Thông phật pháp trong thời kinh tế thị 17 cách tích đức mà vị lão hòa thượng co me dao phat co nghia la nhap the chàm Cao khổ qua đậu bắp trị tiểu những điều cần biết về lễ cúng giao Thuốc mới từ bột nghệ trị ung thư thà ŠPhật hoàng Trần Nhân Tông di hạnh nguyện bồ tát vì sao những người lương thiện như con nhìn sâu nghĩ kỹ để cảm thông với Công hạnh thuan theo tu nhien la mot loai phuc vuonhoaphatgiao com tuoi Thử bàn về hai cuộc kiết tập kinh đức phật trong kinh hoa nghiêm và đức cha ơi chỉ năm phút nữa thôi van phap giai khong la gi chùa linh Ứng sơn trà Thiên thời với sức khỏe Lễ tưởng niệm húy nhật cố Đại lão đón Bò bía chay cho ngày mưa Rau củ quả giúp cai thuốc lá hiệu quả giÃƒÆ hóa phat Nhóm Khai Tuệ tổ chức buffet chay xây me tin hay khong me tin tac Đường xa vạn dặm khong gian nam chieu cua tu bi