Truyện Phật Giáo - Hái Hoa Cúng Phật

Một thời Ðức Phật ở thành La Duyệt Kỳ. Lúc bấy giờ vua trong nước thường hay sai 10 người đi hái hoa. Một hôm, những người này ra ngoài thành hái hoa xong, liền trở về. Giữa đường gặp Ðức Phật hào quang chói sáng tướng tốt oai nghi, như mặt trăng giữa các vì sao, như mặt trời mới mọc, xung quanh lại có rất nhiều vị Bồ tát đệ tử theo hầu.

Các người hái hoa liền đến trước Ðức Phật, chấp tay đảnh lễ và bạch Phật rằng:

- Mạng người rất khó bảo toàn, Ðức Phật rất là khó gặp, kinh pháp rất là khó được nghe. Nay chúng con gặp được bậc Ðại Thánh, thật chẳng khác gì người bệnh gặp lương y. chúng con vì lòng tham dục mà phải đi hành dịch như thế này, mỗi ngày phải đi hái hoa về dâng cho vua, nếu chậm trể thì bị hình phạt. Nhưng ở đời được gặp vị Thánh Nhân là rất khó, trăm kiếp ngàn đời may mới gặp một lần, dầu cho chúng con cũng rất hoan hỷ dâng hoa cúng dường Phật và Thánh chúng, được thọ lãnh kinh giới, nghiên cứu suy tầm Phật Pháp cao sâu, trí tuệ vô cùng tận. Chúng con trải qua vô số kiếp, bị người hãm hại không sao kể xiết, nhưng chúng con chưa được vì Phật Pháp mà hy sinh thân mạng. Nay chúng con xin dâng bó hoa Tam Bảo cúng dường Ðức Thế Tôn, dầu có gì việc này mà bị hại, chúng con cũng khỏi đọa vào đường dữ, được sanh lên những cảnh giới an lạc. Chúng con xin thành tâm quy y, đảnh lễ Ðức Thế Tôn.

Ðức Phật biết rõ tâm ý chân thành của các người dâng hoa, tâm sanh lòng thương mến vô hạn, liền đem giáo lý Ðại thừa ra giảng dạy, khiến cho mọi người đều phát đạo ý, khai sáng Phật tuệ, chứng được bậc bất thối chuyển, không còn bị đọa lạc. Ðồng thời Ðức Phật thọ ký cho những người hái hoa tương lai sẽ thành Phật hiệu là Diệu Hoa.

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

hòa thượng thích thiền tâm 1925 nguoi vu tru dong su linh ung nhiem mau cua cau than chu duoc su gởi con yêu dấu 11 lợi ích của trái vả triet hoc phat giao 00 năm cảnh hài huẠdan sanh g i Em lạc Chọn rau an toàn vipassana Mẹ Món Vả Mạ Thương nhị đế từ hiện tượng đến bản Chư nhá nhung dieu toi nhan duoc tu phat phap Loạn Ngày của mẹ tu thanh de huu tac den chan ly toi hau Nguy cơ mất trí nhớ cao do tiểu đường chet la dieu chac chan khảo biện về kinh dược sư Món chay lạ qua chế biến nguoi nu tu si phat giao trong the gioi ngay nay Lâm Đồng Tổ chức lễ đại tường bán HT Thích Bích Lâm Tấm gương dấn thân duyen Văn từ bi là phương thuốc nhiệm màu cai bàn Mệt Mùa xuân nơi cổng chùa trẻ ç¾ Tiểu đường làm suy giảm khả năng tư ná Ÿg hoảng sợ khi ngủ dễ">Trẻ mắc chứng hoảng sợ khi ngủ dễ chùa hoa yên cuộc đời và huyền thoại de tu phat bùi nÃƒÆ y