Truyện Phật Giáo - Vô Duyên Với Phật Thì Không Được Phật Độ

Trong thời Ðức Thích Ca còn tại thế, khi đó có ông Trưởng giả tên là Tu Ðạt, ông Trưởng giả này có một bà lão già tên là Tỳ Ðề La để coi giữ nhà cửa, tất cả kho tàng vàng bạc ... cũng đều tin cậy phó thác gìn giữ. Nhân một hôm ông Trưởng giả thỉnh Phật và chúng Tăng để cúng dường. Những vị Tỳ kheo có bệnh thì ông lại phải dùng mọi thứ thích nghi để cung cấp cúng dường.

Bào lão ở thấy vậy sanh lòng tham ghen ghét mà nói rằng: "Ông Trưởng giả nhà này thật là ngu si mê hoặc, đến nỗi xin thụ giáo qui y cả những Sa môn đi khất thực, có đạo nào mà như vậy".

Bà ta lại sanh ra ý niệm: "Không muốn nghe thấy cái tên Tam Bảo nữa".

Hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc là Mạt Lợi phu nhân nghe biết chuyện đó, liền nói: "Ông Tu Ðạt Trưởng giả này thương mến bà lão ở như thương yêu nàng Liên Hoa kiều diễm vậy". Tức thời sắc cho ông Trưởng giả Tu Ðạt phải sai vợ đến chầu hoàng hậu".

Trưởng giả phu nhân đến nhà vua kính lễ Hoàng hậu và tâu rằng:

- Kính thưa Hoàng hậu, người ở nhà tôi quả thật ác khẩu, bất tín phỉ báng Tam Bảo.

Hoàng hậu nói:

- Sao không đánh đập đuổi đi?

Trưởng giả phu nhân thưa:

- Tâu hoàng hậu: Ðức Phật là cha của tất cả chúng sanh, thương tất cả như con đỏ, Ngài coi kẻ oán người thân như ruột thịt, huống người ở già này mà Ngài lại không thương? Ta là con Phật, há còn đánh đập làm chi.

Hoàng hậu nghe Trưởng giả phu nhân tâu rồi, tâm rất hoan hỷ mà nói rằng:

- "Tôi muốn thỉnh Phật và Chúng Tăng, bà nên sai người ở ấy đến trợ giúp việc cúng dường cho tôi, trước khi Phật và Chúng Tăng đến".

- Ông Trưởng giả liền sai người ở đem vàng bạc đến giúp nhà vua để cúng dường Phật và chúng Tăng.

- Khi Ðức Phật và Chúng Tăng tới cửa nhà vua, thì người ở kia thấy rồi tâm sinh ra buồn rầu tức thời muốn bỏ chạy đi. Ðức Phật ở trước người kia, giơ tay hoá thành 10 Ðức Phật, thần tướng trang nghiêm phóng ra hào quang sang lớn, mỗi Ðức Phật lại nói ra mọi pháp mầu nhiệm.

Người ở kia ra về lại sợ thấy Phật nên không dám đi, Ðức Phật bảo người đó rằng: "Ngươi thật là vô duyên đối với ta, ta lấy Phật nhãn xem biết ngươi chỉ có duyên với ông La Hầu La mà thôi".

Ðức Phật dùng Phạm âm sai ông La Hầu La qua để hóa độ.

Bấy giờ Ngài La Hầu La thừa sức uy thần của Phật dùng thần túc bay đi trên hư không mà đến, khi người ở thấy Ngài La Hầu La có sức thần thông tự tại từ trên hư không mà xuống, tâm sinh ra rất vui mừng chưa từng có, liền cầu xin quy y.

Bấy giờ Ngài La hầu La vì thương người ở kia mà nói các pháp cho nghe, nghe rồi xin thọ Tam quy, ngũ giới, liền chứng được sơ quả Thánh nhân Tu Ðà Hoàn.

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

có hay không một tình yêu chân thật di sản hay rác di san hay rac giải mã hiện tượng nhớ về tiền hãy sống chứ đừng tồn tại hạnh phúc và phước đức trong thiền hanh phuc chi don gian la song ma khong so hai xin mưa ba o thôi qua đây Ẩm thực bà i Thở để tăng cường sức khỏe Tiểu sử Hòa thượng Kesaravinayo Maha đa buddhamitra 7 viec lam tao qua bao xau Bao lâu nên thay bàn chải đánh răng niềm tin và trí tuệ Chùa Bửu Thắng Chùa Quán Thế Âm tưởng niệm Bồ tát bình đẳng nam bổ sung vitamin b có tốt cho trí nhớ có nên sử dụng tranh tượng phật di co nen quy kinh tang chua thuc hanh dung chanh cuộc đời thánh tăng ananda phần 7 giÃÆ hoa khai kiến phật kinh dien dai thua co phai la nguy kinh cua lễ tưởng niệm lần thứ 19 cố ni ngam những ứng dụng cần thiết cho cuộc nhin doi nhu bot nuoc phụ nữ học kinh phật là đang tích quán tưởng về vô thường và cái chết tổ phục thế nào gọi là nhìn sâu that ra chung ta deu giong nhau thuyết pháp theo duy ma thuyet phap theo duy ma trụ trì theo di lặc vạn sự trên đời đều bắt nguồn từ y nghia tuyen phat mối liên hệ giữa thầy và trò trong đạo phật có phải như bạn nghỉ những lời sám hối của con tới mẹ so hai chi con la qua khu tuc gian va chiu dung uu Món chay Xíu mại sa kê củ sen Nên ăn nhiều rau củ quả để giảm Pháp thân Phật hằng hữu ăn chay Dễ dàng làm khô chay chiên Thái sư Lê Văn Thịnh có hóa hổ giết