Truyện Phật Giáo - Vô Duyên Với Phật Thì Không Được Phật Độ

Trong thời Ðức Thích Ca còn tại thế, khi đó có ông Trưởng giả tên là Tu Ðạt, ông Trưởng giả này có một bà lão già tên là Tỳ Ðề La để coi giữ nhà cửa, tất cả kho tàng vàng bạc ... cũng đều tin cậy phó thác gìn giữ. Nhân một hôm ông Trưởng giả thỉnh Phật và chúng Tăng để cúng dường. Những vị Tỳ kheo có bệnh thì ông lại phải dùng mọi thứ thích nghi để cung cấp cúng dường.

Bào lão ở thấy vậy sanh lòng tham ghen ghét mà nói rằng: "Ông Trưởng giả nhà này thật là ngu si mê hoặc, đến nỗi xin thụ giáo qui y cả những Sa môn đi khất thực, có đạo nào mà như vậy".

Bà ta lại sanh ra ý niệm: "Không muốn nghe thấy cái tên Tam Bảo nữa".

Hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc là Mạt Lợi phu nhân nghe biết chuyện đó, liền nói: "Ông Tu Ðạt Trưởng giả này thương mến bà lão ở như thương yêu nàng Liên Hoa kiều diễm vậy". Tức thời sắc cho ông Trưởng giả Tu Ðạt phải sai vợ đến chầu hoàng hậu".

Trưởng giả phu nhân đến nhà vua kính lễ Hoàng hậu và tâu rằng:

- Kính thưa Hoàng hậu, người ở nhà tôi quả thật ác khẩu, bất tín phỉ báng Tam Bảo.

Hoàng hậu nói:

- Sao không đánh đập đuổi đi?

Trưởng giả phu nhân thưa:

- Tâu hoàng hậu: Ðức Phật là cha của tất cả chúng sanh, thương tất cả như con đỏ, Ngài coi kẻ oán người thân như ruột thịt, huống người ở già này mà Ngài lại không thương? Ta là con Phật, há còn đánh đập làm chi.

Hoàng hậu nghe Trưởng giả phu nhân tâu rồi, tâm rất hoan hỷ mà nói rằng:

- "Tôi muốn thỉnh Phật và Chúng Tăng, bà nên sai người ở ấy đến trợ giúp việc cúng dường cho tôi, trước khi Phật và Chúng Tăng đến".

- Ông Trưởng giả liền sai người ở đem vàng bạc đến giúp nhà vua để cúng dường Phật và chúng Tăng.

- Khi Ðức Phật và Chúng Tăng tới cửa nhà vua, thì người ở kia thấy rồi tâm sinh ra buồn rầu tức thời muốn bỏ chạy đi. Ðức Phật ở trước người kia, giơ tay hoá thành 10 Ðức Phật, thần tướng trang nghiêm phóng ra hào quang sang lớn, mỗi Ðức Phật lại nói ra mọi pháp mầu nhiệm.

Người ở kia ra về lại sợ thấy Phật nên không dám đi, Ðức Phật bảo người đó rằng: "Ngươi thật là vô duyên đối với ta, ta lấy Phật nhãn xem biết ngươi chỉ có duyên với ông La Hầu La mà thôi".

Ðức Phật dùng Phạm âm sai ông La Hầu La qua để hóa độ.

Bấy giờ Ngài La Hầu La thừa sức uy thần của Phật dùng thần túc bay đi trên hư không mà đến, khi người ở thấy Ngài La Hầu La có sức thần thông tự tại từ trên hư không mà xuống, tâm sinh ra rất vui mừng chưa từng có, liền cầu xin quy y.

Bấy giờ Ngài La hầu La vì thương người ở kia mà nói các pháp cho nghe, nghe rồi xin thọ Tam quy, ngũ giới, liền chứng được sơ quả Thánh nhân Tu Ðà Hoàn.

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Phật hoàng Trần Nhân Tông Linh hồn của Viết cho em mùa Phật đản Đậu hũ chiên giòn Thiếu sắt làm giảm thính lực chien thang long ganh ghet va tanh vi ky co bao gio ban co don chua Trăm nhớ ngàn thương dang sau cau chuyen vi dai gia ngay nao cung an giẠTổ đình Thiên Ấn tổ chức lễ húy Đi tìm gốc tích vua Lý Thái Tổ Kỳ 1 phap Vọng tưởng dung thông thí Lưu giữ ký ức Tết cho con cháu quảng ngãi húy kỵ đệ nhất khai sơn Món chay cuối tuần Gỏi rong sụn may do duyen lanh khong nen de tuc gian chiem giu con nguoi ban co ra sao thi con van mai la con cua me Trí tuệ thị nghiệp dl cái phật Bún chay Huế thuận theo tự nhiên là một loại phúc kien truc chua khmer chú tiểu Mát lành bổ dưỡng sữa hạt sen tho mac giang tu bai so 1331 den so 1340 tiến kinh nhat tung vÃƒÆ tinh thần doanh nhân thế kỷ 21 TT Huế Tảo tháp Tổ sư Liễu Quán nam cu con đường ăn chay bồ đề tâm xin hãy like và share có tâm Rắn thần Naga trong văn hóa Phật giáo nghĩ về phái thiền nhập thế thuy Vitamin E bổ sung có lợi hay không Vì sao nên ăn rau cải xoăn 22 điều sau sẽ giúp cuộc sống của Chấp tay nguyện cầu đức Phật đản câu chuyện về bát nước của ngài a nan Ăn chay xư Huê 12 loại nhân quả báo ứng con người Nhóm người bệnh nên tránh sử dụng cuộc sống Hãy