Truyện Phật Giáo - Phước Báo Của Sự Bảo Vệ Sanh Linh

Thuở xưa, có một vị La Hán ở trên núi tuyết đã chứng Lục thông: thấy rõ việc trong ba đời như xem việc trước mắt. Nên danh tiếng vang lừng, người đương thời đều cảm phục.

Vị La hán kia có nuôi thiếu niên Sa Di làm đệ tử.

Một hôm, vị thiếu niên đệ tử đứng hầu bên cạnh thầy. Vị La hán xem qua sắc tướng của vị đệ tử mình, Ngài liền buồn rầu bảo vị thiếu niên đệ tử rằng:

- Con ơi, Thầy xem sắc tướng hôm nay, Thầy rõ biết phước báu của con đến nay đã gần hết, sau bảy ngày nữa mạng con sẽ chết. Thôi Thầy trò ta ngày nay vĩnh biệt. Thầy cho con trở về nhà thăm bà con quyến thuộc và cho con được thấy cha mẹ con trong phút cuối cùng.

Nghe xong, thiếu niên Sa Di chỉ biết đau đớn đảnh lễ thầy rồi gạt lệ từ tạ ra đi.

Trên đường về, gặp phải trận mưa lớn, thiếu niêu Sa Di rẽ qua con đường hẻm thấy một bầy kiến nhỏ đang chơi vơi trên một dòng nước nhỏ chảy ngang đường. Bầy kiến hết sức chống đỡ, nhưng vô hiệu; vì thân nhỏ sức yếu mà dòng nước quá mạnh, nên đành để dòng nước tự do dày xéo, và chờ dòng nước đưa về cõi chết.

Thiếu niên Sa Di thấy vậy, động lòng từ bi, liền cỡi chiếc áo đang mặc trong mình ngăn ngang dòng nước để đàn kiến có chỗ leo vào, những con nào kiệt sức, không thể leo vào áo được, thiếu niên Sa Di nhẹ tay bắt từng con bỏ vào aó, rồi đem bỏ vào chỗ khô ráo. Hai ba phen xem xét thấy bầy kiến chắc chắn thoát chết, mới yên lòng về nhà.

Ðến nhà, trong thời gian bảy ngày, thiếu niên Sa Di lo sợ chờ ngày mạng chung. Nhưng đến ngày thứ tám, thiếu niên vẫn còn sống. Thiếu niên Sa Di mừng rỡ trở về chỗ thầy.

Ðến nơi, vị La hán hết sức ngạc nhiên! Không biết vì sao đệ tử mình đến bây giờ mà vẫn còn sống. Ngài liền nhập định dùng diệu trí quan sát mới biết đệ tử mình do công đức cứu bầy kiến nên bảy ngày không chết mà còn sống lâu được nữa.

Sau khi xuất định, vị La hán giải cho Sa Di rõ lý do thoát chết, và giải nghĩa chữ từ bi.

Từ đấy, thiếu niên Sa Di tinh tấn tu hành không bao lâu chứng đặng đạo quả.

Hết

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Mộc dục tượng thờ Ngày Tết nói chuyên ăn chay tại sao đổi từ ấn độ giáo sang phật Lễ húy kỵ Tổ khai sơn tổ đình Nghĩa bình yên đến bình yên đi Nỗi niềm tháng bảy niem luật nào cho chiếc áo cà sa phật giao Lòng Đất hạnh Phá thường Trà gừng tốt cho sức khỏe TT Huế Lễ húy kỵ Ôn Kim Tiên Lâm Đồng Tổ chức lễ đại tường phật Vitamin nào cần thiết cho da khỏe mạnh Dưa muối cám làm dễ ăn ngon món chay từ đậu gà cho mùa chay đủ Xác Từ góc thưởng trà đại lần thực hành chánh niệm để có chuyến du Mát lòng với cháo đậu ăn cùng cà muối biến mau Sự giác ngộ của đời tôi Chapter of my giÃƒÆ lịch sử kết tập kinh An nhiên giữa vùng xung đột bóng mát tâm hồn đừng ích kỷ chua ba don quà một NhÃ Æ Chuyển hóa nghiệp thức phai Thường Hạt quinoa Thực phẩm cần thiết cho mẠ1 Xa Xứ Húy à Các món chay chuyen ve mot con duong lược ý đốt đèn cúng phật trong nghi Vai trò của Ni giới Việt Nam trong xã