Truyện Phật Giáo - Mượn Cớ Xin Sữa Hàng Phục Ngoại Đạo

Tại nước Duy Da Ly, có một người Phạm Chí tên là Ma Da Lợi, nhà rất giàu có mà theo ngoại đạo, hàng ngày công kích Phật giáo. Một ngày kia, Phật muốn làm cho tên Ma Da Lợi sanh lòng kính ngưỡng, mới sai ông A Nan đến nhà ông ấy mà xin sữa.

Ma Da Lợi tự nghĩ rằng: "Ta với Phật khác hẳn tôn giáo, nếu ta cho sữa thì người ta tưởng rằng ta đã tùng phục, chi bằng ta chỉ con bò cái dữ mà có tính hay húc người cho A Nan vắt lấy sữa để nó húc chết cho nhục đạo chơi". Nghĩ như vậy rồi, Ma Da Lợi sai con dẫn ông A Nan đến chỗ con bò dữ hay húc người.

Khi ông A Nan đến gần con bò cái, ông tự nghĩ rằng: "Thầy ta đã dặn rằng phàm đã là Sa Môn không nên dùng tay vắt sữa, nay ở đây không có ai vắt giúp thì ta biết liệu làm sao?".

Ðương lúc ông A Nan ngẫm nghĩ như vậy, bỗng đâu có một vị Ðế Thích hóa làm người Phạm Chí tuổi trẻ đứng bên con bò cái, ông A Nan liền nói: "Xin ông nặn giùm tôi thì tôi cảm ơn!". Phạm Chí tức thì tiếp lấy cái bình bát, lại bên con bò dữ mà nặn lấy sữa, con bò đứng yên không dám làm gì cả.

Ông A Nam được sữa, cám ơn Phạm Chí, từ tạ Ma Da Lợi rồi vui mừng cầm bình sữa đem về dâng Phật.

Ma Da lấy làm lạ nghĩ rằng: "Bò của ta lâu nay thật là dữ tợn, vì sợ nó húc nên không ai dám lại gần nó cả, cớ gì mà nay lại hiền lành như vậy, đây chắc là nhờ đức của mấy môn đệ Phật cảm hóa nó ra thế hẳn. Ðạo đức của môn đệ mà còn như vậy, huống chi là cái đức thần thông của Phật chắc còn rộng lớn biết là nhường nào?". Từ đấy về sau, Ma Da Lợi mới vui mừng tín ngưỡng theo Phật.

Khi Phật dùng sữa rồi mới giảng rằng: "Con bò mà A Nan mới lấy sữa về cho ta đó, nguyên ngày trước là người si mê chẳng tin Phật pháp, thường khinh rẻ các Sa Môn, nên khi chết rồi, phải đọa làm thân con bò trải đã 16 kiếp rồi, nay mới nghe danh hiệu của Phật mà chịu cho người vắt sữa để cúng Phật. Do nhân duyên ấy, rồi nó sẽ thoát khỏi mọi sự khổ báo trong ba đường ác, và được làm người tu hành, tinh tiến trải qua nhiều kiếp rồi sẽ thành Phật hiệu là Nhũ Quang Như Lai.

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

phap Mát 5 công dụng bất ngờ của Aspirin Tâm sự mùa xuân Lâm Đồng TT Thích Minh Hạnh Chánh học hiểu duyên sinh để quản lý cuộc Vốn ít mà lãi cao Lễ giỗ lần thứ 996 Quốc sư Vạn Hạnh chưa chua thien khanh Gõ tưởng nhớ ni trưởng thích nữ diệu Bắt bệnh theo thời tiết thần chú đại bi viên ngọc của người TÃ Æ cha oi con them duoc mot lan nghe tieng cha tra tai an toan giao thong tu goc nhin phat giao ao lam trong tieng ve mua phuong vi tâm chùa cảnh huống chùa cảnh đẹp Dâm hoan thien cuoc song nho phat phap Ăn nhiều gây mất ngủ về đêm mot huong nhin khac ve giao phap dai thua đò ngon bùi Bất ổn về giấc ngủ ở thai phụ và phá Phật giáo quan diem cua phat giao ve van de chuyen gioi trái tim bất tử kỳ 2 một huyền Bưởi tảng đá có nặng không Đức vua phật hoàng trần nhân tông mon qua vo gia nhat la su chia se su song Myanmar Ký sự mùa xuân Phần 3 Bagan Cổ dòng Ngày Tết về chùa ăn chay chùa hội khánh Phật pháp và bệnh trầm cảm doi người trẻ hân hoan trong đám cưới A đạo hiếu và duy trì lẽ sống hằng 4 thien than cua su song Kháng sinh có thể làm tăng nguy cơ tiểu