Truyện Phật Giáo - Mượn Cớ Xin Sữa Hàng Phục Ngoại Đạo

Tại nước Duy Da Ly, có một người Phạm Chí tên là Ma Da Lợi, nhà rất giàu có mà theo ngoại đạo, hàng ngày công kích Phật giáo. Một ngày kia, Phật muốn làm cho tên Ma Da Lợi sanh lòng kính ngưỡng, mới sai ông A Nan đến nhà ông ấy mà xin sữa.

Ma Da Lợi tự nghĩ rằng: "Ta với Phật khác hẳn tôn giáo, nếu ta cho sữa thì người ta tưởng rằng ta đã tùng phục, chi bằng ta chỉ con bò cái dữ mà có tính hay húc người cho A Nan vắt lấy sữa để nó húc chết cho nhục đạo chơi". Nghĩ như vậy rồi, Ma Da Lợi sai con dẫn ông A Nan đến chỗ con bò dữ hay húc người.

Khi ông A Nan đến gần con bò cái, ông tự nghĩ rằng: "Thầy ta đã dặn rằng phàm đã là Sa Môn không nên dùng tay vắt sữa, nay ở đây không có ai vắt giúp thì ta biết liệu làm sao?".

Ðương lúc ông A Nan ngẫm nghĩ như vậy, bỗng đâu có một vị Ðế Thích hóa làm người Phạm Chí tuổi trẻ đứng bên con bò cái, ông A Nan liền nói: "Xin ông nặn giùm tôi thì tôi cảm ơn!". Phạm Chí tức thì tiếp lấy cái bình bát, lại bên con bò dữ mà nặn lấy sữa, con bò đứng yên không dám làm gì cả.

Ông A Nam được sữa, cám ơn Phạm Chí, từ tạ Ma Da Lợi rồi vui mừng cầm bình sữa đem về dâng Phật.

Ma Da lấy làm lạ nghĩ rằng: "Bò của ta lâu nay thật là dữ tợn, vì sợ nó húc nên không ai dám lại gần nó cả, cớ gì mà nay lại hiền lành như vậy, đây chắc là nhờ đức của mấy môn đệ Phật cảm hóa nó ra thế hẳn. Ðạo đức của môn đệ mà còn như vậy, huống chi là cái đức thần thông của Phật chắc còn rộng lớn biết là nhường nào?". Từ đấy về sau, Ma Da Lợi mới vui mừng tín ngưỡng theo Phật.

Khi Phật dùng sữa rồi mới giảng rằng: "Con bò mà A Nan mới lấy sữa về cho ta đó, nguyên ngày trước là người si mê chẳng tin Phật pháp, thường khinh rẻ các Sa Môn, nên khi chết rồi, phải đọa làm thân con bò trải đã 16 kiếp rồi, nay mới nghe danh hiệu của Phật mà chịu cho người vắt sữa để cúng Phật. Do nhân duyên ấy, rồi nó sẽ thoát khỏi mọi sự khổ báo trong ba đường ác, và được làm người tu hành, tinh tiến trải qua nhiều kiếp rồi sẽ thành Phật hiệu là Nhũ Quang Như Lai.

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

chuong trong bat nha va y nghia cua no chuong v khuong tang hoi chuong v su phan chia bo phai phat giao chuong vi giao nghia cua dai chung bo va huu bo chuong viii thoi ky dau cua phat giao dai thua chuong x sau la thu va cai chet cua dam hoang dang sau cau chuyen vi dai gia ngay nao cung an thần chuyển hóa nghiệp thức chuyện ăn chay của các nghệ sĩ khi nhin lai cuoc doi minh ban hoi tiec dieu gi chuyện ăn chay trường của nội chuyện vàng mã theo quan điểm phật giáo pháp vương mông cổ về thăm thời hậu Thập chú thi hien dan sanh chuyen an chay cua cac nghe si ceo chuyen hoa phien gian co co ai o doi mai dau ma gian voi hon Cha mẹ làm gì để giúp điều trị béo bẠo co ba hang nguoi co con hon khong co gi la nhiem mau trong giay phut hien tai co me co mot nguoi thay nhu the co nen goi hon de biet huong linh da sieu thoat co nen su dung tranh tuong phat di lac cam vang co nhung that bai khong la that bai co ra sao thi con van mai la con cua me con con đường ăn chay bồ đề tâm con đường dẫn đến hạnh phúc mẹ con đường dẫn tới bình an con đường hướng thượng hanh trang thiet yeu cua nguoi tu si thuyền con duong an chay bo de tam con duong cuu kho chung sanh la triec san cham bỏ con duong dan toi binh an con duong hoang phap va van hoa con duong phat bo de tam an chay con hay là cái tivi hoặc điện thoại con hay la cai tivi hoac dien thoai con lai nhung bai phap con người ý thức với pháp thân mầu