Truyện Phật Giáo - Tại Sao Phải Niệm Phật

Thành Thất La Phiệt có một ông hoàng tánh rất hung bạo. Thêm vào đó, quyền thế và địa vị của ông có thể giúp ông thủ tiêu tội án trước pháp luật. Chưa một lời phải, một đạo giáo nào cảm hóa được ông.

Một hôm ông gặp Phật khi Phật du hóa xứ này. Mới thấy, lòng ông bỗng cảm phục như voi dữ trước quản tượng. Ngài có dạy ông vài lời sơ lược: "Hãy tưởng niệm Phật Ðà, hãy từ bi thương người, sốt sắng cứu người". Ông cung kính vâng lời. Nhưng khi về đến nhà, vừa thấy người hành khất, ông liền đùng đùng nổi giận. Lời vàng của Phật không còn trong lòng của ông nữa, khi ông toan đánh đuổi người. Bỗng sực nhớ lại hình dáng từ nghiêm của Phật, ông liền dịu lại, nhưng không bố thí chút gì. Tối hôm đó vợ ông lấy làm lạ, gạn hỏi đầu đuôi. Ông bèn tuần tự thuật lại. Nhờ thuật lại, ông nhớ lại rõ ràng hình dung Ðức Phật và lời Ngài dạy. Ðêm hôm ấy ông suy nghĩ mung lung. Ông nghĩ:
"Nhớ Phật, phải nhớ đến người nghèo khổ, tưởng Phật phải tưởng đến người nghèo khổ". Rồi trời mới sáng ông liền đi tìm Phật. Giữa đường gặp một người hành khất ốm liệt bên vệ đường, ông suy nghĩ, ông đến ân cần hỏi han và dốc hết tiền túi ra cho. Người ấy e sợ, cám ơn rối rít. Nhưng ông chỉ bảo: "Vì tưởng nhớ Phật, nên tôi giúp anh. Anh nhận tiền này khiến tôi được phước, thế là tôi chịu ơn anh, chớ nào anh có mang ơn gì với tôi". Người hành khất nghe thế, lấy làm lạ, vì không lạ gì tánh nết của ông và uy danh của Ðức Phật nữa. Bỗng nhiên người ấy cất tiếng niệm: "NAM MÔ PHẬT ÐÀ" (kính lễ đấng Giác Ngộ). Ông hoàng cũng bất giác niệm theo và đi mau tìm Phật. Khi gặp được Phật ông thuật lại rõ đầu đuôi mọi việc. Nghe xong, Ðức Phật mỉm cười hiền từ bảo: "Phải! Niệm Phật, ông hãy tưởng niệm người nghèo khổ. Tưởng niệm người nghèo khổ là tưởng chư Phật đó".

Thân làm việc ích lợi
Miệng nói điều phải
Ý nghĩ những sự tốt đẹp
Như thế là niệm Phật

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

chữ Rụng Bình Định Lễ tiểu tường cố chữa lành tâm sân hận chữa Ä Ã³n Tản văn Ánh trăng rằm tuổi thơ ç Môn phái Chúc Thánh giỗ Tổ Minh Hải đừng lỗi hẹn với thời gian tổng quan về những thư viện trong vườn Trẻ tự kỷ dễ mắc các bệnh đường sơ lược tiểu sử ni trưởng thích nữ cha Độc đáo món bánh Tết thất truyền cha ơi con thèm được một lần nghe Nhóm Khai Tuệ tổ chức buffet chay xây cuong luong tiep va phap hoa tam muoi kinh Nỗi niềm về mẹ một nguồn lực của dân tộc cha mẹ đừng lo chúng con sẽ thi tốt cha mẹ nhất định phải dạy con Đổi cha mẹ và con cái cha mẹ và con cái là mối nhân duyên từ chùa đại thánh quán bản giao hưởng cõi sơ tâm cha me cha me dung lo chung con se thi tot ma cha me la nguon mach cua su yeu thuong cha me va con cai la moi nhan duyen tu kiep truoc cha oi chi nam phut nua thoi Gió cha oi con them duoc mot lan nghe tieng cha tra tưởng thieu chai cham cham soc nguoi benh co phuoc bau gi tu trong moi hoan canh chan ly song tren con duong phat phap chan nguyen viên chan tóm tuổi trẻ chang chanh tăng Hớn hở tìm nhau