Truyện Phật Giáo - Mê Hoặc Bị Tai Nạn

Thuở xưa, có một vị tỳ kheo bị tẩn xuất, ảo não buồn rầu, than khóc mà đi. Dọc đường gặp một con quỷ. Con quỷ này phạm pháp cũng bị Tỳ Sa môn thiên vương tẩn xuất. Con quỷ hỏi vị Tỳ Kheo:

- Vì sao ngài buồn rầu than khóc?

- Tôi phạm việc trong Chúng Tăng, bị Chúng Tăng tẩn xuất mất hết sự cúng dường của tất cả đàn việt. Tiếng xấu bị đồn khắp gần xa, nên tôi buồn rầu than khóc!

Con quỷ bảo vị Tỳ kheo:

- Tôi có thể làm cho Ngài được cúng dường nhiều, và tiếng xấu tiêu tan. Ngài có thể đứng trên vai tả của tôi. Tôi sẽ đội Ngài đi trên hư không. Người ta chỉ thấy ngài mà không thấy hình tôi. nếu Ngài được cúng dường nhiều, trước phải chia cho tôi!

Con quỷ kia tức thời mang vị Tỳ kheo đi trên không đến nơi địa phương mà Thầy Tỳ kheo đã bị tẩn xuất. Bấy giờ mọi người trong địa phương ấy trông thấy, đều lấy làm kinh ngạc, cho là người đắc đạo có thần thông, lại cùng nhau truyền tụng: "Chúng Tăng vô cớ, lại tẩn xuất oan uổng một vị Ðạo nhân chân chính".

Ðồng thời cùng nhau đến ngôi chùa này trách mắng Chúng Tăng, và đưa vị Tỳ kheo ấy trở lại ở trong ngôi già lam, lại cúng dường hơn xưa rất nhiều vị Tỳ kheo này lãnh thọ cúng dường áo cơm, tài vật được bao nhiêu, đều phải chia sớt cho con quỷ, không làm trái với lời cam kết khi trước.

Thế rồi, một ngày khác, con quỷ này lại cõng vị Tỳ kheo du hành trên hư không. Hôm ấy, lại rủi ro gặp người quen thuộc của Tỳ Sa môn Thiên Vương, quỷ rất kinh hoảng ném bỏ vị Tỳ kheo, chạy trốn thục mạng. Vị Tỳ kheo bị quăng xuống đất, thân hình tan nát phải mạng chung tức khắc...

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Bắt Di buong bo khong co nghia la tu bo cổ Bác Hồ và Phật giáo met hãy nghĩ rằng mọi thứ đều có thể Mẹ tiểu đường Bằng Tâm linh Thấy bằng trái tim cuốn sách vô cùng ý nghĩa trÃƒÆ lạt ma osel rinpoche Bằng chứng về tác dụng giúp giảm Chay sô cô la vong Bến Bệnh hồi hòa thượng thích thiền phương 9 lợi ích khi cho tinh dầu bơ vào thức có bao giờ con nghĩ tới ơn cha mẹ Bệnh càng tệ thêm do lo lắng nhiều Bệnh dạ dày loi cau nguyen walk with me Nơi Thanh Hoá Giỗ Tổ khai sơn chùa Linh Bệnh nấc cụt Hiccup hoẠBệnh nhân huyết áp nên gần gũi thiên Nghiệp giac Thich nhat hanh chan nguyen nghich thọ Đức sư bà diệu không cảm làm sao tránh được những khen chê Tự su that duong tu temple of heaven phật giáo nhật bản phật dạy làm cha mẹ Tùy bút Đến hẹn lại lên phía biển tông khách ba và tư tưởng phật học hành trang thiết yếu của người tu sĩ Khoa nghi sáu thời sám hối