Truyện Phật Giáo - Mê Hoặc Bị Tai Nạn

Thuở xưa, có một vị tỳ kheo bị tẩn xuất, ảo não buồn rầu, than khóc mà đi. Dọc đường gặp một con quỷ. Con quỷ này phạm pháp cũng bị Tỳ Sa môn thiên vương tẩn xuất. Con quỷ hỏi vị Tỳ Kheo:

- Vì sao ngài buồn rầu than khóc?

- Tôi phạm việc trong Chúng Tăng, bị Chúng Tăng tẩn xuất mất hết sự cúng dường của tất cả đàn việt. Tiếng xấu bị đồn khắp gần xa, nên tôi buồn rầu than khóc!

Con quỷ bảo vị Tỳ kheo:

- Tôi có thể làm cho Ngài được cúng dường nhiều, và tiếng xấu tiêu tan. Ngài có thể đứng trên vai tả của tôi. Tôi sẽ đội Ngài đi trên hư không. Người ta chỉ thấy ngài mà không thấy hình tôi. nếu Ngài được cúng dường nhiều, trước phải chia cho tôi!

Con quỷ kia tức thời mang vị Tỳ kheo đi trên không đến nơi địa phương mà Thầy Tỳ kheo đã bị tẩn xuất. Bấy giờ mọi người trong địa phương ấy trông thấy, đều lấy làm kinh ngạc, cho là người đắc đạo có thần thông, lại cùng nhau truyền tụng: "Chúng Tăng vô cớ, lại tẩn xuất oan uổng một vị Ðạo nhân chân chính".

Ðồng thời cùng nhau đến ngôi chùa này trách mắng Chúng Tăng, và đưa vị Tỳ kheo ấy trở lại ở trong ngôi già lam, lại cúng dường hơn xưa rất nhiều vị Tỳ kheo này lãnh thọ cúng dường áo cơm, tài vật được bao nhiêu, đều phải chia sớt cho con quỷ, không làm trái với lời cam kết khi trước.

Thế rồi, một ngày khác, con quỷ này lại cõng vị Tỳ kheo du hành trên hư không. Hôm ấy, lại rủi ro gặp người quen thuộc của Tỳ Sa môn Thiên Vương, quỷ rất kinh hoảng ném bỏ vị Tỳ kheo, chạy trốn thục mạng. Vị Tỳ kheo bị quăng xuống đất, thân hình tan nát phải mạng chung tức khắc...

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

huế Thương VÃƒÆ ve Khổ ngày Sa Ä Ä ng hôn Tập long chua vien thong Xét nghiệm máu giúp dự đoán Alzheimer nguoi sap lam chung nen de o benh vien hay o nha Nguy Bài tìm niềm vui của cuộc sống NhÃ Æ Thận người có công đưa phật giáo vào học má t Trì Ngoại pháp đại thừa gay hoa thuong thich tri thu Những huyền thoại ít biết về vị đại hùng đại lực của bồ tát quán Đổi ra Ăn vặt nhiều có gây bệnh tiểu Tại lăn duc dat lai lat ma day cach vuot qua cang thang tu hành không phải chỉ vì để gặp duyen Thuốc chống trầm cảm làm tăng nguy cơ Linh cảm ứng Quán Thế Âm những bước thành đạo của đức phật hoÃ Æ albert einstein voi thuong de va phat giao Về Chánh niệm hồi hai cuốn sách về tình mẹ tình cha ï¾ ï½ ngôn ngữ của thiền và thi ca phần 1 Thiền sư Trạng nguyên lừng danh Việt hãy trả lại sự công bằng Tu vi khủng hỏi do oi vị