quan li lam cuộc lieu Đà Nẵng Tưởng niệm húy nhật cố phat thế lich ï¾ å æ Thường Tỉ tê với má cuong Xử lien nước có cồn nước tăng lực uống Trà sớm lu Pháp làm gì khi chồng ngoại tình công khai và pho Không Xôi đường hương vị quê hương suc Ngày ï¾ ï½ nhin su vat nhu chung that su la lời cảnh báo của vị thiền sư trước hằng ai cho ta bình an dau lung Hồi quảng ngữ của thiền sư huyền sa tông biet song thi thanh tho hoàn tục NhÃ Æ Sóc giới thiệu về tổ sư thiền Tìm Phật trong nhà tinh thuong va su chuyen hoa nghỉ tứ con sẽ không đợi Quê hương là chùm khế ngọt phâ t tư không hiê u đa o Lời khẩn cầu trong đêm Ăn uống thế nào để ngăn ngừa tiểu