Phòng Hộ Niệm, Cầu An Online | Phong Ho Niem, Cau An Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. (Bây giờ Qúy vị hãy thành tâm niệm A Di Đà Phật liên tục 108 lần hoặc nhiều hơn nữa càng tốt.

Qúy vị vui lòng viết ngắn gọn, có thể viết tắt cho vừa khung hình
Chọn hình:
Họ Tên:
Pháp danh:
Sinh ngày:
Tuổi:
Địa chỉ:
Quê Quán:
Ý Nguyện:


Vương Tố Nhi
P/D chưa có
Sinh: 2024
Tuổi: 01 tuổi
Quận 05 TPHCM
Quảng Đông Trung Quốc
Cầu: An Lành


Vương Trung Quân
P/D chưa có
Sinh: 2022
Tuổi: 03 tuổi
Quận 05 TPHCM
Quảng Đông Trung Quốc
Cầu: An Lành


Vương Chí Đức
P/D chưa có
Sinh: 2020
Tuổi: 05 tuổi
Quận 05 TPHCM
Quảng Đông Trung Quốc
Cầu: An Lành


Vương Chí Hiếu
P/D chưa có
Sinh: 2016
Tuổi: 09 tuổi
Quận 05 TPHCM
Quảng Đông Trung Quốc
Cầu: An Lành


Vương Hoàng Phong
P/D chưa có
Sinh: 2015
Tuổi: 10 tuổi
Quận 05 TPHCM
Quảng Đông Trung Quốc
Cầu: An Lành


Vương Hoàng Minh
P/D chưa có
Sinh: 2014
Tuổi: 11 tuổi
Quận 05 TPHCM
Quảng Đông Trung Quốc
Cầu: An Lành


Tống Tố Như
P/D chưa có
Sinh: 1996
Tuổi: 29 tuổi
Quận 05 TPHCM
Hong Kong Trung Quốc
Cầu: An Lành


Vương Chí Trung
P/D chưa có
Sinh: 1996
Tuổi: 29 tuổi
Quận 05 TPHCM
Quảng Đông Trung Quốc
Cầu: An Lành


Dư Hoàng Lan
P/D chưa có
Sinh: 1993
Tuổi: 32 tuổi
Quận 05 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Vương Chí Kiên
P/D chưa có
Sinh: 1991
Tuổi: 34 tuổi
Quận 05 TPHCM
Quảng Đông Trung Quốc
Cầu: An Lành


Ninh Huỳnh Ngọc
P/D chưa có
Sinh: 1990
Tuổi: 35 tuổi
Quận 05 TPHCM
Đài Loan
Cầu: An Lành


Vương Chí Hoàng
P/D chưa có
Sinh: 1988
Tuổi: 37 tuổi
Quận 05 TPHCM
Quảng Đông Trung Quốc
Cầu: An Lành


Nguyễn Đặng Minh Lộc
P/D chưa có
Sinh: 2023
Tuổi: 02 tuổi
Quận Tân Bình TPHCM
Thủ Thừa Long An
Cầu: An Lành


Nguyễn Đặng Minh Tài
P/D chưa có
Sinh: 2020
Tuổi: 05 tuổi
Quận Tân Bình TPHCM
Thủ Thừa Long An
Cầu: An Lành


Dương Hồng Quyên
P/D chưa có
Sinh: 2019
Tuổi: 05 tuổi
Quận 08 TPHCM
Quận 08 TPHCM
Cầu: An Lành


Dương Hoàng Đăng
P/D chưa có
Sinh: 2016
Tuổi: 09 tuổi
Quận 08 TPHCM
Quận 08 TPHCM
Cầu: An Lành


Đặng Huỳnh Linh Anh
P/D chưa có
Sinh: 2018
Tuổi: 07 tuổi
Quận 03 TPHCM
Sa Đéc Đồng Tháp
Cầu: An Lành


Đặng Huỳnh Minh Anh
P/D chưa có
Sinh: 2015
Tuổi: 09 tuổi
Quận 03 TPHCM
Sa Đéc Đồng Tháp
Cầu: An Lành


Đặng Nguyễn Hồng An
P/D chưa có
Sinh: 2013
Tuổi: 12 tuổi
Quận 07 TPHCM
Sa Đéc Đồng Tháp
Cầu: An Lành


Đặng Nguyễn Quang An
P/D chưa có
Sinh: 2012
Tuổi: 13 tuổi
Quận 07 TPHCM
Sa Đéc Đồng Tháp
Cầu: An Lành


Nguyễn Minh Phú
P/D chưa có
Sinh: 1996
Tuổi: 29 tuổi
Quận Tân Bình TPHCM
Thủ Thừa Long An
Cầu: An Lành


Đặng Thị Hồng Hạnh
P/D chưa có
Sinh: 1996
Tuổi: 29 tuổi
Quận Tân Bình TPHCM
Sa Đéc Đồng Tháp
Cầu: An Lành


Dương Hoàng Sang
P/D chưa có
Sinh: 1991
Tuổi: 34 tuổi
Quận 08 TPHCM
Quận 08 TPHCM
Cầu: An Lành


Đặng Thị Hồng Mỹ
P/D chưa có
Sinh: 1993
Tuổi: 32 tuổi
Quận 08 TPHCM
Sa Đéc Đồng Tháp
Cầu: An Lành


Huỳnh Mỹ Linh
P/D chưa có
Sinh: 1992
Tuổi: 33 tuổi
Quận 07 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Đặng Quang Thành
P/D chưa có
Sinh: 1990
Tuổi: 35 tuổi
Quận 03 TPHCM
Sa Đéc Đồng Tháp
Cầu: An Lành


Nguyễn Lê Hồng Phấn
P/D chưa có
Sinh: 1988
Tuổi: 37 tuổi
Quận 07 TPHCM
Quận 07 TPHCM
Cầu: An Lành


Đặng Quang Công
P/D chưa có
Sinh: 1987
Tuổi: 38 tuổi
Quận 07 TPHCM
Sa Đéc Đồng Tháp
Cầu: An Lành


Vương Chí An
P/D chưa có
Sinh: 1963
Tuổi: 62 tuổi
Quận 05 TPHCM
Quảng Đông Trung Quốc
Cầu: An Lành


Phạm Thị Kim Dần
P/D Diệu Ngoan
Sinh: 1963
Tuổi: 62 tuổi
Quận 03 TPHCM
Bình Chánh TPHCM
Cầu: An Lành


Võ Ngọc Hương Thảo
P/D Không có
Sinh: 02/03/2011
Tuổi: 13 tuổi
861/90/2C Trần Xuân Soạn q7
Quận 7 TPHCM
Cầu: An Lành


TRƯƠNG MINH THẢO
P/D chưa có
Sinh: 19/10/1995
Tuổi: 29 tuổi
Ấp Phước lý nhơn trạch đồng na
không rỏ
Cầu: An Lành


Cao Lộc Anh
P/D chưa có
Sinh: 2022
Tuổi: 03 tuổi
Quận 06 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Cao Huỳnh Anh
P/D chưa có
Sinh: 2019
Tuổi: 06 tuổi
Quận 06 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Cao Lê Tấn Phước
P/D chưa có
Sinh: 2018
Tuổi: 07 tuổi
Quận 06 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Cao Lê Quỳnh Anh
P/D chưa có
Sinh: 2015
Tuổi: 10 tuổi
Quận 06 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Cao Vỹ Tài
P/D chưa có
Sinh: 2015
Tuổi: 10 tuổi
Quận 11 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Cao Thành Tài
P/D chưa có
Sinh: 2012
Tuổi: 13 tuổi
Quận 11 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Cao Tấn Lâm
P/D chưa có
Sinh: 2014
Tuổi: 11 tuổi
Quận 05 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Cao Như Ý
P/D chưa có
Sinh: 2010
Tuổi: 15 tuổi
Quận 05 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Trần Huỳnh Mỹ Phụng
P/D chưa có
Sinh: 1995
Tuổi: 30 tuổi
Quận 06 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Cao Tấn Lộc
P/D chưa có
Sinh: 1993
Tuổi: 32 tuổi
Quận 06 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Lê Thị Quỳnh Như
P/D Ngọc Vinh
Sinh: 1991
Tuổi: 34 tuổi
Quận 06 TPHCM
TP Đà Lạt Lâm Đồng
Cầu: An Lành


Cao Tấn Phúc
P/D chưa có
Sinh: 1989
Tuổi: 36 tuổi
Quận 06 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Thành Yến Vy
P/D chưa có
Sinh: 1938
Tuổi: 37 tuổi
Quận 11 TPHCM
Tứ Xuyên Trung Quốc
Cầu: An Lành


Cao Tấn Tài
P/D chưa có
Sinh: 1986
Tuổi: 39 tuổi
Quận 11 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Lâm Ý Mai
P/D chưa có
Sinh: 1985
Tuổi: 40 tuổi
Quận 05 TPHCM
Vĩnh Châu Sóc Trăng
Cầu: An Lành


Cao Tấn Phát
P/D chưa có
Sinh: 1983
Tuổi: 42 tuổi
Quận 05 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Đổng Thuỵ Dung
P/D Ngọc Dung
Sinh: 1959
Tuổi: 66 tuổi
Quận 06 TPHCM
Phúc Kiến Trung Quốc
Cầu: An Lành


Cao Tấn Thành
P/D Thiện Thành
Sinh: 1958
Tuổi: 67 tuổi
Quận 06 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Cầu: An Lành


Nguyễn Phúc Anh Khoa
P/D chưa có
Sinh: 2022
Tuổi: 3 tuổi
Quận 08 TPHCM
Châu Thành Tiền Giang
Cầu: An Lành


Nguyễn Phúc Anh Khôi
P/D chưa có
Sinh: 2017
Tuổi: 8 tuổi
Quận 08 TPHCM
Châu Thành Tiền Giang
Cầu: An Lành


Nguyễn Phạm Anh Vũ
P/D chưa có
Sinh: 2020
Tuổi: 5 tuổi
Quận 04 TPHCM
Châu Thành Tiền Giang
Cầu: An Lành


Nguyễn Phạm Anh Quân
P/D chưa có
Sinh: 2017
Tuổi: 8 tuổi
Quận 04 TPHCM
Châu Thành Tiền Giang
Cầu: An Lành


Nguyễn Thị Thuỳ Xuân
P/D chưa có
Sinh: 1992
Tuổi: 33 tuổi
Quận 08 TPHCM
Tuy Phong Bình Thuận
Cầu: An Lành


Nguyễn Lưu Uy Phúc
P/D chưa có
Sinh: 1992
Tuổi: 33 tuổi
Quận 08 TPHCM
Châu Thành Tiền Giang
Cầu: An Lành


Phạm Huỳnh Yến Tâm
P/D chưa có
Sinh: 1990
Tuổi: 35 tuổi
Quận 04 TPHCM
Đức Huệ Long An
Cầu: An Lành


Nguyễn Lưu Uy Dũng
P/D chưa có
Sinh: 1988
Tuổi: 37 tuổi
Quận 04 TPHCM
Châu Thành Tiền Giang
Cầu: An Lành


Lưu Thị Minh Mai
P/D Diệu Minh
Sinh: 1964
Tuổi: 61 tuổi
Quận 08 TPHCM
Cao Lãnh Đồng Tháp
Cầu: An Lành


Nguyễn Ngọc Uy
P/D Thiện Đức
Sinh: 1961
Tuổi: 64 tuổi
Quận 08 TPHCM
Châu Thành Tiền Giang
Cầu: An Lành


Lê Văn Phúc
P/D Thích Minh hà
Sinh: 10/11/1989
Tuổi: 36 tuổi
Phước Tân Tân hưng bà ria
Vũng tau
Cầu: An Lành


Nông Dương Nhật Mai
P/D Chip
Sinh: 26/7/2005
Tuổi: 19 tuổi
thành phố Cao bằng
Cao bằng
Cầu: An Lành


Nguyễn thanh khả tú
P/D chưa có
Sinh: 16/07/2004
Tuổi: 19 tuổi
tây ninh
tây ninh
Cầu: An Lành


Đinh quang hoạt
P/D Hoạt sếch
Sinh: 12 12 2005
Tuổi: 18 tuổi
Bắc Kạn
Bắc kạn
Cầu: An Lành


Lê Thái Tùng
P/D Ko có
Sinh: 27/10/2007
Tuổi: 18 tuổi
3 thành công ba đình
Hà nội
Cầu: An Lành


Trần Linh Chi
P/D Chim Hoạ MI
Sinh: 23/9/2010
Tuổi: 14 tuổi
tp thái nguyên
ninh bình
Cầu: An Lành


FCSellierBellot1b
P/D Thich Ve Bo
Sinh: 05/01/2007
Tuổi: 17 tuổi
Phuoc Thanh Tuy Phuoc Bd
My loiPhuoc My Quy Nhon
Cầu: An Lành


Trọng Hoàng
P/D Như Hoàng
Sinh: 11/9/2008
Tuổi: 15 tuổi
Dak lak
Ca mau
Cầu: An Lành


Lê văn vương
P/D Vương
Sinh: 15/07/2003
Tuổi: 20 tuổi
Hà nội
Thanh hoá
Cầu: An Lành


Vũ Thuỳ Dương
P/D chưa có
Sinh: 04/07/2004
Tuổi: 19 tuổi
Uông Bí Quảng Ninh
Uông Bí Quảng Ninh
Cầu: An Lành


NG PHẠM TRÚC CY
P/D chưa có
Sinh: 06/02/2013
Tuổi: 12 tuổi
AP 4 LONG THỌ
NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI
Cầu: An Lành


nguyễn phát huy
P/D thích thắng
Sinh: 28/10/2005
Tuổi: 19 tuổi
ninh thuận
thái bình
Cầu: An Lành


Trình Hoài Đức
P/D Đức Cóp
Sinh: 08/06/2006
Tuổi: 17 tuổi
Đồng Nai
Đồng Nai
Cầu: Mai văn ra VCAP


Trần Hoàng Đức
P/D chưa có
Sinh: 04/10/2006
Tuổi: 18 tuổi
Park 8 Times City
Hai Bà Trưng Hà Nội
Cầu: An Lành


NT Minh Tuấn
P/D Tuấn mắt chột
Sinh: 06/06/2006
Tuổi: 17 tuổi
Đồng Nai
Đồng Nai
Cầu: Vãng Sanh


NguyễnTrầnMinhTuấn
P/D Tuấn cùi
Sinh: 08/06/2006
Tuổi: 100 tuổi
đồn công an
đồng nai
Cầu: NLĐSĐ


Nguyễn Trần Minh Tuấ
P/D Thích đi học
Sinh: 29/04/2006
Tuổi: 18 tuổi
310 Ấp Long Khánh 3
TPBiên Hòa Đồng Nai
Cầu: An Lành


Nguyễn Thị Linh
P/D chưa có
Sinh: không rỏ
Tuổi: 0 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: An Lành


Đặng Vũ Thiên Kim
P/D chưa có
Sinh: 21/12/2003
Tuổi: 21 tuổi
Ba Đình Hà Nội
không rỏ
Cầu: An Lành


Trương Thị Quý Tỵ
P/D chưa có
Sinh: 04/09/1946
Tuổi: 0 tuổi
Ba Đình Hà Nội
Thanh Hóa
Cầu: An Lành


Nguyễn Thị Lan
P/D chưa có
Sinh: 1/1/1960
Tuổi: 0 tuổi
Thanh Xuân Hà Nội
không rỏ
Cầu: An Lành


Đoàn Thanh Tùng
P/D chưa có
Sinh: 27/12/1974
Tuổi: 0 tuổi
Xuân Đỉnh Hà Nội
Hưng Yên
Cầu: An Lành


Đoàn Minh Tâm
P/D chưa có
Sinh: 25/11/1982
Tuổi: 0 tuổi
Nguyễn Lương Bằng Hà Nội
không rỏ
Cầu: An Lành


Ngô Phước Hà
P/D chưa có
Sinh: 16/09/2004
Tuổi: 19 tuổi
Tp HCM
Hà Tĩnh
Cầu: An Lành


Phạm Ngọc Khánh
P/D Đẹp trai
Sinh: 29/03/2007
Tuổi: 17 tuổi
Duyên Hà Thanh Trì
Hà nội
Cầu: An Lành


Lê Ngọc Hà
P/D Đậu NV1
Sinh: 04/11/2009
Tuổi: 14 tuổi
TP Huế
TP Huế
Cầu: An Lành


Phan Thị Hiền
P/D không có
Sinh: 1951
Tuổi: 70 tuổi
xóm bình trunhương khê hà tĩnh
hà tĩnh
Cầu: An Lành


Ng Trần Vân Khánh
P/D chưa có
Sinh: 19/11/2004
Tuổi: 19 tuổi
98/11 Ung Văn Khiêm
Gia Lai
Cầu: An Lành


Nguyễn Trần Vân Khán
P/D chưa có
Sinh: 19/11/2004
Tuổi: 19 tuổi
98/11 Ung Văn Khiêm
Pleiku Gia Lai
Cầu: An Lành


Ngô Phước Hà
P/D chưa có
Sinh: 16/09/2004
Tuổi: 19 tuổi
TPHCM
không rỏ
Cầu: An Lành


Nguyễn Trần Vân Khán
P/D chưa có
Sinh: 19/11/2004
Tuổi: 19 tuổi
không rỏ
TP HCM
Cầu: An Lành


Đào Bá Vũ
P/D tuyển sinh
Sinh: 25/03/2009
Tuổi: 15 tuổi
QGò Vấp Phường 17
Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu: An Lành


NG Hoàng Quân
P/D tuyển sinh
Sinh: /12/2009
Tuổi: 15 tuổi
QGò Vấp Phường 17
Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu: An Lành


Duy Dạt
P/D điểm tuyển sinh
Sinh: 14/5/2009
Tuổi: 15 tuổi
QGò Vấp Phường 17
Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu: An Lành


Chu Linh Ngọc
P/D Lngoc
Sinh: 7/5/2009
Tuổi: 15 tuổi
Khoái Châu Hưng Yên
Hưng Yên
Cầu: An Lành


Đặng việt đoàn
P/D Màu đoàn minh
Sinh: 21/9/2009
Tuổi: 15 tuổi
16 Hải phòng
Ăn duơng Hải phòng
Cầu: An Lành


Lê Ngọc Hà
P/D Ra truyện
Sinh: 4/11/2009
Tuổi: 14 tuổi
TP Huế
TP Huế
Cầu: An Lành


Phan Thị Nhã Kiều
P/D Thi Tuyển Sinh
Sinh: 23/04/2009
Tuổi: 15 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: An Lành


Lê Minh Khuê
P/D Những Ngôi SaoXaXôi
Sinh: 6/12/1949
Tuổi: 74 tuổi
tphcm
Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu: An Lành


Nguyễn Việt Bằng
P/D Lặng Lẽ Sapa
Sinh: 15/6/1941
Tuổi: 82 tuổi
tphcm
Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu: An Lành


Thanh Hải
P/D Mùa Xuân Nho Nhỏ
Sinh: 4/11/1930
Tuổi: 35 tuổi
tphcm
Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu: An Lành


Viếng Lăng Bác
P/D tuyển sinh
Sinh: 6/6/2024
Tuổi: 2h tuổi
tphcm
Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu: An Lành


Lặng Lẽ Sapa
P/D tuyển sinh
Sinh: 6/6/2024
Tuổi: 2h tuổi
tphcm
Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu: An Lành


Những Ngôi SaoXaXôi
P/D tuyển sinh
Sinh: 6/6/2024
Tuổi: 2h tuổi
tphcm
tphcm
Cầu: An Lành


Hoàng Ngọc Gia Lam
P/D chưa có
Sinh: 12/05/2007
Tuổi: 17 tuổi
389M Đội Cấn
không rỏ
Cầu: An Lành


Trần Thị Lan
P/D chưa có
Sinh: 1/1/1945
Tuổi: 77 tuổi
Xã Tam Phước huyện Long Điền
BRVT
Cầu: An Lành


Lê Thị Hoà
P/D chưa có
Sinh: 1952
Tuổi: 73 tuổi
37 cầu bè Vĩnh Thạnh
Nha Trang
Cầu: An Lành


Nguyễn Nguyệt Minh
P/D chưa có
Sinh: 12/09/2004
Tuổi: 20 tuổi
189 Dương Văn Bé Hai Bà Trưng
Phú Thọ
Cầu: An Lành


Đào Thị Ly
P/D chưa có
Sinh: 20/12/2005
Tuổi: 18 tuổi
Cẩm Giàng Hải Dương
Cẩm Giàng Hải Dương
Cầu: An Lành


Phạm Thị Bích Thủy
P/D chưa có
Sinh: không rỏ
Tuổi: 28 tuổi
không rỏ
TPHCM
Cầu: An Lành


Phạm Lê Phương Anh
P/D chưa có
Sinh: 11/08/2005
Tuổi: 20 tuổi
Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội
Hưng Hà Thái Bình
Cầu: An Lành


Đặng Trang
P/D Chi Lan
Sinh: 25/01/2005
Tuổi: 19 tuổi
Hà Nội
Hà Tĩnh
Cầu: An Lành


Nguyễn Thị Ngọc Trâm
P/D Diệu
Sinh: 01/11/2005
Tuổi: 20 tuổi
Tu Lễ Kim Đường
Ứng Hòa Hà Nội
Cầu: An Lành


NCcông
P/D Nhóc
Sinh: 23/8/2010
Tuổi: 13 tuổi
không rỏ
Quảng BạchChợ Đồn Bắc Kạn
Cầu: An Lành


Nguyễn Duy Sơn
P/D chưa có
Sinh: 26/11/1980
Tuổi: 45 tuổi
Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội
Đông Khê Đông Sơn Thanh Hóa
Cầu: An Lành


ZZxSamuraixZZ
P/D chưa có
Sinh: 10/03/2024
Tuổi: 21 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: An Lành


Văn thị Phương Anh
P/D Phanh
Sinh: 26/04/2006
Tuổi: 18 tuổi
18 184 Thăng Long Nghi Kim
Nghi lộc Nghệ An
Cầu: An Lành


Văn thị Phương Anh
P/D Phanh
Sinh: 26/04/2006
Tuổi: 18 tuổi
18 184 Thăng LongNL NA
Nghi Lộc Nghệ An
Cầu: An Lành


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
ifnowsysdatesleep150
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 3205490-490
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 3490-490-10001
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 2490-490-10001
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
11
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
hPTPTq3L
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D XHVlO
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D chưa có
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D 1
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJDBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D wJsXPEIV OR 947SELECT 947 FROM PGSLEEP15--
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D RtKWdQOA OR 102SELECT 102 FROM PGSLEEP15--
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D WACQbstd OR 383SELECT 383 FROM PGSLEEP15--
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D gfqG7HdA waitfor delay 0:0:15 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D 1 waitfor delay 0:0:15 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D 0XORifnowsysdatesleep150XORZ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ifnowsysdatesleep150
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3205319-319
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3319-319-10001
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 2319-319-10001
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ AND 23868 AND ARbtARbt
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ AND 23868 AND a3Nfa3Nf
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ AND 23868 AND lEp4lEp4
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D wS4z13Z2
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


toSky
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng SanhP/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


1
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJDBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ZERXSEl0 OR 500SELECT 500 FROM PGSLEEP15--
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


yufJyUDS OR 715SELECT 715 FROM PGSLEEP15--
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


mqrY3Kat OR 793SELECT 793 FROM PGSLEEP15--
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


Nguyễn Thị Hà Vy
P/D chưa có
Sinh: 02/07/2003
Tuổi: 21 tuổi
71/3 Nguyễn Văn Thương HCM
không rỏ
Cầu: An Lành


YAP9O8mb waitfor delay 0:0:15 --
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


1 waitfor delay 0:0:15 --
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


0XORifnowsysdatesleep150XORZ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ifnowsysdatesleep150
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


-1 OR 3205481-481
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


-1 OR 3481-481-10001
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


-1 OR 2481-481-10001
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ AND 23868 AND R7JoR7Jo
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ AND 23868 AND 6DyA6DyA
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ AND 23868 AND 8YPl8YPl
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


uAUfBirs
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: Xv6P8
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: không rỏ
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR99CHR99CHR9915
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: aEmGPC6f OR 945SELECT 945 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: oiTuCwtp OR 413SELECT 413 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 6j5Pfeb3 OR 736SELECT 736 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 334SELECT 334 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -5 OR 704SELECT 704 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -5 OR 388SELECT 388 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: IWYAVJCa waitfor delay 0:0:15 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1 waitfor delay 0:0:15 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 waitfor delay 0:0:15 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: 6OIWN


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: 125272522


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng SanhDBMSPIPE.RECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR98,15


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: 7uNfrBxR OR 761SELECT 761 FROM PGSLEEP15--


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: N3alD4vP OR 991SELECT 991 FROM PGSLEEP15--


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 0XORifnowsysdatesleep150XORZ
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: 3xdvTtpo OR 905SELECT 905 FROM PGSLEEP15--


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: ifnowsysdatesleep150
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: rxU4DdZw waitfor delay 0:0:15 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3205723-723 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: 1 waitfor delay 0:0:15 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3723-723-10001 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 2723-723-10001 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3205727-727 or 3ZTjl6DG
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3727-727-10001 or 3ZTjl6DG
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 2727-727-10001 or 3ZTjl6DG
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3205525-525 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3525-525-10001 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 2525-525-10001 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3205182-182
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3182-182-10001
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 2182-182-10001
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3205770-770 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3770-770-10001 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 2770-770-10001 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: DVZ01 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 0 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 1 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: 0XORifnowsysdate,sleep15,0XORZ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR99CHR99CHR9915 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: ifnowsysdate,sleep15,0


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: D0i5Vl6G OR 188SELECT 188 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 3205821-821 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 3821-821-10001 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 2821-821-10001 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 3205545-545 or GqWfJ0LV


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 3545-545-10001 or GqWfJ0LV


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 2545-545-10001 or GqWfJ0LV


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 3205857-857 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 3857-857-10001 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 2857-857-10001 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 3205591-591


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 3591-591-10001


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 2591-591-10001


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 3205932-932 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: f4aiGHWC OR 552SELECT 552 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 3932-932-10001 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: -1 OR 2932-932-10001 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: vkRJHs3z OR 67SELECT 67 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 552SELECT 552 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
TbFSx
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
125272522
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -5 OR 701SELECT 701 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR99CHR99CHR9915
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -5 OR 82SELECT 82 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
8Q8lbely OR 914SELECT 914 FROM PGSLEEP15--
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 0ERN9NDi waitfor delay 0:0:15 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
gfoCNNjd OR 473SELECT 473 FROM PGSLEEP15--
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 1 waitfor delay 0:0:15 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
hr1HbNB8 OR 240SELECT 240 FROM PGSLEEP15--
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 722SELECT 722 FROM PGSLEEP15--
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 waitfor delay 0:0:15 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-5 OR 710SELECT 710 FROM PGSLEEP15--
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/ tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-5 OR 116SELECT 116 FROM PGSLEEP15--
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
So91oZYk waitfor delay 0:0:15 --
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 0XORifnowsysdatesleep150XORZ tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1 waitfor delay 0:0:15 --
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: ifnowsysdatesleep150 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3205336-336 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 waitfor delay 0:0:15 --
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3336-336-10001 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 2336-336-10001 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3205593-593 or Xt9S00Oo tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3593-593-10001 or Xt9S00Oo tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 2593-593-10001 or Xt9S00Oo tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3205746-746 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3746-746-10001 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 2746-746-10001 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3205796-796 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3796-796-10001 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 2796-796-10001 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3205678-678 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3678-678-10001 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 2678-678-10001 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
fII9D
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
không rỏ
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
0XORifnowsysdatesleep150XORZ
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR99CHR99CHR9915
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
ifnowsysdatesleep150
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
z4Blh4FT OR 494SELECT 494 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 3531-531-10001 --
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 2531-531-10001 --
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 3205755-755 or Eyewa9Bm
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 3755-755-10001 or Eyewa9Bm
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 2755-755-10001 or Eyewa9Bm
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 3205608-608 --
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 3608-608-10001 --
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 2608-608-10001 --
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 3205364-364
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 3364-364-10001
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 2364-364-10001
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 3205959-959 --
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 3959-959-10001 --
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
-1 OR 2959-959-10001 --
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
POdZeLBA OR 891SELECT 891 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
Q9mUfags OR 86SELECT 86 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D 50O93
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D chưa có
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D 1
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJDBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 690SELECT 690 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D M9birRhq OR 425SELECT 425 FROM PGSLEEP15--
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-5 OR 841SELECT 841 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D mhaje14p OR 875SELECT 875 FROM PGSLEEP15--
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-5 OR 860SELECT 860 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D MRRlZDHk OR 209SELECT 209 FROM PGSLEEP15--
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
O0gWERCy waitfor delay 0:0:15 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D lRv0FooR waitfor delay 0:0:15 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1 waitfor delay 0:0:15 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D 1 waitfor delay 0:0:15 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 waitfor delay 0:0:15 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D 0XORifnowsysdatesleep150XORZ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ifnowsysdatesleep150
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
0XORifnowsysdatesleep150XORZ
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3205321-321 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3321-321-10001 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 2321-321-10001 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
ifnowsysdatesleep150
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3205138-138 or 8QCVK2jL
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3138-138-10001 or 8QCVK2jL
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 2138-138-10001 or 8QCVK2jL
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3205202-202 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3202-202-10001 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 2202-202-10001 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3205750-750
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3750-750-10001
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 2750-750-10001
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3205702-702 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3702-702-10001 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 2702-702-10001 --
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3205296-296 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3296-296-10001 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 2296-296-10001 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3205485-485 or GgURL0gZ
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3485-485-10001 or GgURL0gZ
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 2485-485-10001 or GgURL0gZ
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3205559-559 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3559-559-10001 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 2559-559-10001 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3205690-690
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3690-690-10001
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 2690-690-10001
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3205359-359 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3359-359-10001 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 2359-359-10001 --
1
Cầu: Vãng Sanh


xI6S9
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng SanhP/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


1
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJDBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


nsAwyvWy OR 920SELECT 920 FROM PGSLEEP15--
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


T6URhVb9 OR 152SELECT 152 FROM PGSLEEP15--
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


GTt9wunz OR 137SELECT 137 FROM PGSLEEP15--
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


qU7meRDN waitfor delay 0:0:15 --
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


1 waitfor delay 0:0:15 --
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


0XORifnowsysdatesleep150XORZ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ifnowsysdatesleep150
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


-1 OR 3205137-137
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


-1 OR 3137-137-10001
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


-1 OR 2137-137-10001
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ AND 23868 AND FzZgFzZg
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ AND 23868 AND Ar1uAr1u
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ AND 23868 AND RbhVRbhV
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


e8r6xFzc
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: gHuCa
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: không rỏ
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR99CHR99CHR9915
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: LFx35nf7 OR 784SELECT 784 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: BzczJB34 OR 575SELECT 575 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: ivcd2U2R OR 344SELECT 344 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 339SELECT 339 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -5 OR 55SELECT 55 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -5 OR 794SELECT 794 FROM PGSLEEP15--
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: IyLhZ69q waitfor delay 0:0:15 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1 waitfor delay 0:0:15 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 waitfor delay 0:0:15 --
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 0XORifnowsysdatesleep150XORZ
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: ifnowsysdatesleep150
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3205281-281
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3281-281-10001
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 2281-281-10001
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 11
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: yglFauWn
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: M5dBb tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 0 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 1 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR99CHR99CHR9915 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: qHGG2DJi OR 946SELECT 946 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: SmX2ckMe OR 620SELECT 620 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: gcCACKD0 OR 682SELECT 682 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 854SELECT 854 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -5 OR 609SELECT 609 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -5 OR 124SELECT 124 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: WlRiljJF waitfor delay 0:0:15 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 1 waitfor delay 0:0:15 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 waitfor delay 0:0:15 -- tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/ tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 0XORifnowsysdatesleep150XORZ tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: ifnowsysdatesleep150 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3205231-231 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 3231-231-10001 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: -1 OR 2231-231-10001 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 120 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: yCzxBJuL tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
p3j3V
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
không rỏ
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR99CHR99CHR9915
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
wsHfdSM5 OR 551SELECT 551 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
gDYVG5Kh OR 688SELECT 688 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
tb8Nj2tK OR 150SELECT 150 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 837SELECT 837 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-5 OR 360SELECT 360 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-5 OR 34SELECT 34 FROM PGSLEEP15--
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
L9VA2jE4 waitfor delay 0:0:15 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1 waitfor delay 0:0:15 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 waitfor delay 0:0:15 --
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
0XORifnowsysdatesleep150XORZ
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
ifnowsysdatesleep150
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3205988-988
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 3988-988-10001
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
-1 OR 2988-988-10001
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
11
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
A5ySHvoA
1
Cầu: Vãng Sanh


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Tuổi: 20 tuổi
1
1
Cầu: Vãng Sanh


Trần H M L
P/D ML
Sinh: 04/04/2005
Tuổi: 19 tuổi
FTU Hà Nội
không rỏ
Cầu: An Lành


Huỳnh Minh Đăng
P/D Thích Đủ Thứ
Sinh: 23/11/2003
Tuổi: 20 tuổi
70 Đường số 5
Thủ Đức TPHCM
Cầu: An Lành


nguyễn đình nghĩa
P/D dola
Sinh: 18/09/2011
Tuổi: 13 tuổi
không rỏ
hà tĩnh
Cầu: An Lành


bé gái 🥰
P/D thần chịch trẻ em
Sinh: 06/09/2069
Tuổi: 69 tuổi
mục tiêu của tui là các bé gái
từ 7 tới 12 tuổi
Cầu: An Lành


Cao Minh Tài
P/D chưa có
Sinh: 7/3/2007
Tuổi: 17 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: Vãng Sanh


NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
P/D chưa có
Sinh: 1972
Tuổi: 52 tuổi
253/52 PHAN VĂN HÂN QBT
TPHCM
Cầu: An Lành


TRẦN THỊ LỆ THANH
P/D chưa có
Sinh: 1967
Tuổi: 57 tuổi
PHÚ NHUẬN
TPHCM
Cầu: An Lành


Bùi Tiến Thịnh
P/D chưa có
Sinh: 26/11/2011
Tuổi: 13 tuổi
Thôn 7 minh hưng bình phước
ninh bình
Cầu: An Lành


Hoàng Gia Bảo
P/D chưa có
Sinh: 25/3/2011
Tuổi: 13 tuổi
thôn 5 minh hưng bình phước
Thanh hoá
Cầu: An Lành


Nguyễn thị hồng hạnh
P/D chưa có
Sinh: 4/10/2013
Tuổi: 11 tuổi
Quyết tâmgiai xuântân kỳ
giai xuântân kỳnghệ an
Cầu: An Lành


Nguyễn văn nho
P/D chưa có
Sinh: 17/11/1984
Tuổi: 41 tuổi
Đài trungđài loan
giai xuântân kỳnghệ an
Cầu: An Lành


Lâm Gia Bảo
P/D suc vat
Sinh: 11/8/2010
Tuổi: 14 tuổi
lò mổ
nhà xác
Cầu: Vãng Sanh


NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN
P/D chưa có
Sinh: 16/09/2010
Tuổi: 14 tuổi
Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam
Đại Lộc tỉnh Quảng Nam
Cầu: An Lành


Từ Quang Huy
P/D chưa có
Sinh: 10/11/2010
Tuổi: 14 tuổi
Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam
Đại Lộc tỉnh Quảng Nam
Cầu: An Lành


Nguyễn khánh hà
P/D Nhím
Sinh: 08/06/2011
Tuổi: 13 tuổi
Tp Vinh nghệ an
Thanh chương
Cầu: An Lành


Đỗ Đức Mạnh
P/D Trọng Đạo
Sinh: 6/2/2004
Tuổi: 20 tuổi
so2traicatrươngđịnhhoangmaihn
Thanh Hoá
Cầu: An Lành


Nông Dương Nhật Mai
P/D chip
Sinh: 27/06/2005
Tuổi: 18 tuổi
thàng phố cao bằng
thành phố cao bằng
Cầu: An Lành


Ngữ Văn 9
P/D Thích Ngữ Năng
Sinh: 22/04/2024
Tuổi: 90p tuổi
578 Lê Đức ThọPhường 16GòVẤ
Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu: An Lành


pham thai buong
P/D bon luong
Sinh: 19/4/2024
Tuổi: 80 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: An Lành


nguyễn hoài thương
P/D chưa có
Sinh: 17/01/2003
Tuổi: 21 tuổi
nam từ liêm hà nội
đại đồng thạch thất hà nội
Cầu: An Lành


NGUYỄN NAM CƯỜNG
P/D chưa có
Sinh: 20/11/2001
Tuổi: 23 tuổi
không rỏ
DakLak
Cầu: An Lành


Lê Thái An
P/D chưa có
Sinh: 24/09/2004
Tuổi: 20 tuổi
Hà Nội
Hà Nội
Cầu: An Lành


Lê Thái Tùng
P/D Chưa có
Sinh: 27/10/2007
Tuổi: 18 tuổi
Thành công ba đình Hà nội
Hưng Hà Thái bình
Cầu: An Lành


Ng Trần Vân Khánh
P/D chưa có
Sinh: 19/11/2004
Tuổi: 19 tuổi
50 Đường số 3
Pleiku Gia Lai
Cầu: An Lành


Ng Trần Vân Khánh
P/D chưa có
Sinh: 19/11/2004
Tuổi: 19 tuổi
50 Đường số 3
Pleiku Gia Lai
Cầu: An Lành


PHam tien anh
P/D Trum tai xiu
Sinh: 13/09/2007
Tuổi: 17 tuổi
tu thon nam son abc ninh
Viet nam
Cầu: An Lành


Ng Trần Vân Khánh
P/D chưa có
Sinh: 19/11/2004
Tuổi: 19 tuổi
83 Đường số 3
Pleiku Gia Lai
Cầu: An Lành


Nguyễn Thị ThùyTrang
P/D chưa có
Sinh: 03/12/2004
Tuổi: 19 tuổi
Quận 6 TP Hồ Chí Minh
Bến Lức Long An
Cầu: An Lành


Nguyễn Hồng Phấn
P/D chưa có
Sinh: 01/01/1974
Tuổi: 53 tuổi
Quận 6 TP Hồ Chí Minh
Bến Lức Long An
Cầu: An Lành


Nguyễn Thị Thu Ba
P/D chưa có
Sinh: 02/05/1974
Tuổi: 52 tuổi
Quận 6 TP Hồ Chí Minh
Bến Lức Long An
Cầu: An Lành


Nguyễn Hoàng Phương
P/D chưa có
Sinh: 24/04/2003
Tuổi: 20 tuổi
Quận 6 TP Hồ Chí Minh
Bến Lức Long An
Cầu: An Lành


Phan Thị Mỹ Lài
P/D chưa có
Sinh: 22/05
Tuổi: 25 tuổi
Phan Rí CửaTuy Phong
Phan Rí CửaTuy Phong
Cầu: Vãng Sanh


đỗ minh tiến
P/D minh tiến
Sinh: 21/07/2008
Tuổi: 15 tuổi
châu sơn phủ lý hà nam
bình lục
Cầu: Vãng Sanh


Lê Minh Ngọc
P/D An Lạc
Sinh: 4/8/2009
Tuổi: 15 tuổi
Khu 1 TT Sao Vàng
Thọ XuânThanh Hoá
Cầu: An Lành


Nguyễn Tấn Khang
P/D Không Có
Sinh: 06/02/2006
Tuổi: 18 tuổi
49/14 Quang Trung
Ninh Kiều Cần Thơ
Cầu: An Lành


Mai Hà Linh
P/D chưa có
Sinh: 31/12/1995
Tuổi: 30 tuổi
21 Nhiêu Tứ
Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
Cầu: An Lành


Trần Thanh Vân
P/D chưa có
Sinh: 19/12/1999
Tuổi: 0 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: An Lành


Lê Bảo Long
P/D chưa có
Sinh: không rỏ
Tuổi: 0 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: Vãng Sanh


NGUYỄN THANH
P/D chưa có
Sinh: 1974/01
Tuổi: 50 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: An Lành


NGUYỄN QUỐC DƯƠNG
P/D chưa có
Sinh: 2005/24
Tuổi: 19 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: An Lành


NGUYỄN HOÀI NAM
P/D chưa có
Sinh: 22
Tuổi: 24 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: An Lành


HUỲNH HƯƠNG
P/D chưa có
Sinh: 16
Tuổi: 48 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: An Lành


Trần thị yến nhi
P/D Huệ năng
Sinh: 1/2/2011
Tuổi: 13 tuổi
Xã trực đại
Nam Định
Cầu: An Lành


Vũ Thành Hải
P/D chưa có
Sinh: 23/01/2003
Tuổi: 21 tuổi
205-550 4th Ave N
Vũng Tàu
Cầu: An Lành


Đỗ thành đạt
P/D Đạt
Sinh: 16/12/2006
Tuổi: 17 tuổi
Xóm 6 xã Nga Thanh
Huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa
Cầu: An Lành


Hoàng Hải Nam
P/D Không có
Sinh: 22/06/2005
Tuổi: 19 tuổi
TpHCM
Nam Định
Cầu: An Lành


Lương Thị Mai
P/D LTMai
Sinh: 23-3-2005
Tuổi: 19 tuổi
Mường Thanh Mường Lát
Thanh Hoá
Cầu: An Lành


Van Phan Yen Le
P/D Tue Van Dieu Oanh
Sinh: 28/23
Tuổi: 20 tuổi
TAMK
HCM
Cầu: An Lành


Đào Đình Nhất
P/D Nhốt lần
Sinh: 23/8/2009
Tuổi: 14 tuổi
Xuân Lý
Việt Nam
Cầu: An Lành


The quick brown fox
P/D Jumps over the lazy
Sinh: Validation
Tuổi: Chữ tuổi
000
000
Cầu: An Lành


Nguyễn Tên Láo
P/D chưa có
Sinh: 01/01/1900
Tuổi: 20 tuổi
Hà Nội
không rỏ
Cầu: Vãng Sanh


Huỳnh Hải Mai
P/D chưa có
Sinh: 18/07/1960
Tuổi: 64 tuổi
không rỏ
không rỏ
Cầu: An Lành


NGHà Vy
P/D Vy
Sinh: 20/01/2012
Tuổi: 12 tuổi
Phượng Nghĩa Phụng Châu
Chương Mỹ Hà Nội
Cầu: An Lành