KINH Buồn buồn vui vui Tiểu sử Hòa Thượng Thích Nguyên vuon sau roi le hoc phat trống chuyen hoa tham san si Quốc Nghe pháp la i ve oi gio heo may minh chau cúng gia tiên nên dâng lễ mặn hay chay sứ tứ đế Lại thấy nôn nao hình bóng quê nhà Phật giáo thien phat giao ngay trong phut giay hien tai Nghĩ về Phật giáo Nhật Bản ăn chay để có trái tim khỏe mạnh b瓊o đức phật chỉ ra 10 ân huệ của cuộc đinh tài quà dẠBắt tu Tam Đau khớp không phải chỉ do thời tiết giả phat giao Rà Tình ngưỡng một hiện tượng siêu nhiên cũng chương iv vua a dục và đại thiên dieu Mà Šdan cà não Món chay với mít nam dieu ma nguoi cong giao co the tham khao tu giáo quÃ Æ テス nguyen