Những nội dung và bài pháp được đăng tải trên www.TUVIEN.com được các thân hữu, đồng đạo ngần xa gởi về và một số do ban biên tập của Tu Viện sưu tập từ Internet, được Tu Viện sắp xếp, biên tập và đăng tải lại trên trang nhà www.tuvien.com mà chưa trực tiếp xin phép các tác giả.
Nguồn Tin Trên TuVien.com

Vì mục đích truyền bá chánh pháp, kính mong quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni, quý thiện hữu tri thức hoan hỷ niệm tình tha thứ cho.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ban Quản Trị Tuvien.com


Về Menu

nguồn tin copy right

phong can than voi loi noi de tranh khau nghiep Phật giáo Cách nhận biết rau củ quả an toàn テス ngai da song mot doi nhu the cuoc song qua di thi盻 Phật giáo hoa day tat tu thien 9 Tác hại của ăn tối muộn vi sao tinh yeu phai nhat theo nam thang phat thanh dao james tam nan chang duoc tu hanh pham hanh cung duong nao co cong duc lon nhat tích VÃ mai ngoc cu si que thiền cuoi ta tranh thu thoi gian song trong hien tai chua minh khanh huong dai пѕѓ 1 hanh mở rộng lòng triết lý về Bình Định Tưởng niệm Trưởng lão dai su an thuan có những điều đốt mãi chẳng thành thực tập thiền mang lại lợi ích như vinh Vua cung ăn năn ngắm vao cao Mất am