Mục Lục Tổ Sư Thiền Ẩn Dụ Một Đóa Mai, TT. Thích Đức Thắng Bá Trượng Quảng Lục, Hoài Hải Thiền Sư - Thích Duy Lực Việt dịch (sách) Bốn Mươi Ba Công Án của Trần Thái Tông, HT. Nhất Hạnh dịch Bàng Long Uẩn Bài tụng Sandōkai (tham Đồng Khế), Tâm Thái Bá Trượng Ngữ Lục (sách) Bát Nhã Tâm Kinh Lược Giải, Thích Duy Lực (sách) Bá Trượng Ngữ Lục, Thích Duy Lực Việt Dịch (sách) Bậc Giác Ngộ và Tên Khủng Bố: Bình Giải Lâm Tế Lục, HT. Nhất Hạnh Ba Thiền Sư Ikkyu Sojun - Hakuin Ekaku - Ryokan Taigu, Nguyên Tác Anh Ngữ: John Stevens Bích Nham Lục, HT. Thích Thanh Từ dịch (sách) Bích Nham Lục, HT. Thích Mãn Giác dịch (sách) Bích Nham Lục, Chân Nguyên dịch (sách) Bồ Đề Đạt Ma: Mục Lục Bồ Đề Đạt Ma - Wikipedia Bồ Đề Đạt Ma - HT. Thích Thanh Từ Linh Thoại Bồ Đề Đạt Ma, Trúc Thiên Đôi Mắt Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, Hạnh Chiếu Bồ-Đề Đạt-Ma Quán Tâm Pháp do thầy Minh Thiền dịch và giảng giải Bồ Đề Đạt Ma(Ảnh minh hoạ) Bồ Đề Đạt ma Với Võ Thuật, Thanh Tâm Công Án của Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma, Thích Duy Lực dịch Đạt Ma Dịch Cân Kinh, Mật Nghiêm biên soạn Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, Bồ Đề Đạt Ma - Trúc Thiên dịch Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma,Tâm Thái Bodhidharma (ảnh minh hoạ) Bước Vào Thiền Cảnh, Hirosachiya - Việt dịch Thích Viên Lý (sách) Bửu Tạng Luận, Đại Sư Tăng Triệu - HT. Thích Duy Lực Việt dịch (sách) Cẩm Nang Sống Thiền, Nguyễn Ước (sách) Căn Bản Thiền Tập, Thích Thông Huệ (sách) Chánh Pháp Nhãn Tạng, Thiền sư Đạo Nguyên - Nguyễn An Cư Việt dịch (sách) Chẳng lầm nhân quả, Thích Thông Phương Chơn Tâm Trực Thuyết, Thiền Sư Phổ Chiếu (sách) Cội Nguồn Truyền Thừa và Phương Pháp Tu Trì của Thiền Tông, HT. Thích Duy Lực (sách) Công Án của Phật Thích Ca và Tổ Bồ Đề Đạt Ma, HT. Thích Duy Lực Việt dịch (sách) Công Án Thiền và Vấn Đề Nhận Thức, TT. Thích Đức Thắng Con Trâu Đất Một Biểu Tượng Độc Đáo của Tuệ Trung, TT. Thích Đức Thắng Con Đường Đến Với Phật Pháp, Nhuận Bảo Chơn Tâm Trực Thuyết, Tỳ Kheo Thích Ðắc Pháp dịch (sách) Chứng Đạo Ca, Thiền Sư Huyền Giác, Cư Sĩ Trúc Thiên Việt dịch (sách) Cửa Thiền Hé Mở, TT. Thích Thông Phương (sách) Cửa Không Cửa, Dương Đình Hỷ Việt dịch (sách) Dẫn Vào Thế Giới Thiền Học của Tổ Sư Liễu Quán, Huỳnh Kim Quang Duy Tâm Quyết, Vĩnh Minh Thiền Sư - HT. Thích Duy lực Việt dịch (sách) Duy Lực Ngữ Lục Quyển Thượng (sách) Duy Lực Ngữ Lục Quyển Hạ (sách) Đại cương Thiền tông, Nguyễn Ước Ðại Huệ Ngữ Lục, Thích Duy Lực (sách) Ðường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền, HT. Duy Lực (sách) Ðại ý “Triệu Luận”, Thích Nữ Dũng Liên dịch Đôi Nét Về Thiền Công Án, Nhuận Bảo Động Sơn Lục, Dịch gỉa: Dương Đình Hỷ (sách) Điều Kiện Tu Thiền, Chân Hiền Tâm Đâu đâu cũng là Phật pháp, Thích Thông Phương Giảng Giải Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải, HT. Thích Duy Lực - Thích Đồng Thường ghi thành văn (sách) Giới Thiệu Pháp Môn Tổ sư Thiền Giới Thiệu Về Tổ Sư Thiền, Tâm Diệu Giới Thiệu Một Vài Trung Tâm Tu Học Tại Việt Nam Hư Vân Ngữ Lục (sách) Hoàng Bá Hy Vận Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục Giảng Giải (sách) Hương Vị Một Tách Trà, Nhất Hạnh Kiến Tánh Thành Phật, Thiền Sư Chân Nguyên - HT. Thanh Từ Dịch (sách) Kinh Nghiệm Tu Học: Hành Trình Tiến Tu và Tự Chứng (Thư trả lời anh Tâm Như)  Nhuận-Bảo Kinh Pháp Bảo Ðàn, HT. Thích Duy Lực Việt dịch Kinh Pháp Bảo Đàn, HT. Thích Mãn Giác Việt dịch (Bản Đôn Hoàng) Kinh Pháp Bảo Đàn, HT. Minh Trực Việt dịch Kinh Pháp Bảo Ðàn Giảng Giải, HT. Thích Thanh Từ Khai Thị Thiền Thất Tại Chùa Tam Bảo, HT. Duy Lực (sách) Khai Thị Cuối Cùng Tại Việt Nam, HT. Duy Lực Khai Thị Ban Đầu Tại Hoa Kỳ, HT. Duy Lực Khai Thị Cuối Cùng Tại Hoa Kỳ Khảo Chứng Mới Về Cuộc Đời Lục tổ Huệ Năng, Tâm Hiếu Lâm Tế Ngữ Lục, Thiền Sư Lâm Tế-HT. Duy Lực Việt dịch Lâm Tế Ngữ Lục, Thiền Sư Lâm Tế-HT. Thanh Từ Việt dịch Lâm Tế Ngữ Lục, HT. Thích Nhất Hạnh (Adobe pdf 283 KB) Tinh Yếu Lâm Tế Lục, HT. Thích Nhất Hạnh (Adobe pdf 53 KB) Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng, HT. Thích Nhất Hạnh Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng, HT. Thích Nhất Hạnh (PDF 792KB) Luận Tối Thượng Thừa, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn - HT. Thanh Từ Việt dịch Luận Về Toạ Thiền, Thiền Sư Đại Giác, Thiền Sư Thích Nhật Quang Việt Dịch Lục Tổ Huệ Năng là Người Hoa hay Người Việt, Tuệ Nguyễn Lục Tổ Huệ Năng: Pháp Môn Vô Niệm, Tâm Thái Lục tổ Huệ Năng Lâm Tế Nghĩa Huyền Mười bức tranh chăn trâu của thiền sư Quách Am, Trần Trúc Lâm Tranh Chăn Trâu Thiền Tông, Tâm Minh Ngô Tằng Giao Tranh Chăn Trâu Đại Thừa, Tâm Minh Ngô Tằng Giao Mười Ðiều Biện Ma Ngài Huệ Năng, Hòa Thượng Thích Trí Quang Nam Tuyền Ngữ Lục Nhất Hoa Khai Ngũ Diệp, Thích Viên Duy dịch Việt Nhất Thiết Pháp Vô Ngã, Nhuận Bảo Nhìn Sự Vật Như Chúng Thật Sự Là, TS. Ajahn Chah - Việt dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Những Đóa Hoa Thiền Quyển Thượng, Dương Đình Hỷ (sách) Những Đóa Hoa Thiền Quyển Trung, Dương Đình Hỷ (sách) Những Đóa Hoa Thiền Quyển Hạ, Dương Đình Hỷ (sách) Những Đóa Hoa Thiền Quyển Chung, Dương Đình Hỷ (sách) Phá Chấp Ngã-Pháp, TT. Thích Đức Thắng  Pháp Chỉ Thẳng, TT. Thích Đức Thắng  Pháp Dạy Người của Lục tổ Đại Sư, TT. Thích Đức Thắng Pháp Dạy Người của Thượng Sỹ Tuệ Trung, TT. Thích Đức Thắng Phổ khuyến tọa thiền nghi, Thiền sư Ðạo Nguyên, Dịch: Thuần Bạch  Phương Pháp Tham Thiền, HT. Hư Vân - Việt dịch: Báo Ân Phương Pháp Thiền tập, Thích Thông Huệ (sách) Phật Tánh, D.T. Suzuki - Thích Nữ Thuần Bạch dịch Quan Niệm Về Thiền và Tịnh của Thiền Sư Bạch Ẩn, Ngọc Bảo dịch Qui Sơn Cảnh Sách, Thiền Sư linh Hựu - HT. Thanh Từ Việt dịch Sáu Cửa Vào Ðộng Thiếu Thất, Bồ Ðề Ðạt Ma, Trúc Thiên Dịch 1969 Sự Thinh Lặng Trong Thiền Quán, Huyễn Ký Sự Cống Hiến Của Đạo Phật Cho Cuộc Đời, Truyền Đan Tâm Bất Sinh Tam Tạng Được Kinh Qua Cái Nhìn Thiền Tông, Chân Hiền Tâm Tâm Linh Khoa Học Trong Phật Pháp, HT, Thích Duy Lực Teachings from Ancient Vietnamese Zen Masters, Translated and Commented by Nguyen Giac Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải, Hòa Thượng Trung Phong Tiến Thẳng Vào Thiền Tông, HT. Thích Thanh Từ Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma Tổ Liễu Quán, HT. Thích THiện Siêu Thập Nhị Môn Luận, Bồ Tát Long Thọ - Việt dịch: TT. Thích Viên Lý Tham Thiền Cảnh Ngữ, Thiền Sư Bác Sơn, Việt dịch: HT. Thích Duy Lực Tham Thiền Yếu Chỉ, Hòa Thượng Hư Vân-HT. Thích Thanh Từ Việt dịch Tham Thiền Phổ Thuyết Tham Thiền, HT. Hư Vân Thắp Sáng Hiện Hữu, Thích Nhất Hạnh Thiền Lâm Bảo Huấn, HT. Thích Thanh Kiểm Dịch và Chú Thích Thiền Lâm Tế Nhật Bản, Matsubara Taidoo - Thích Như Điển dịch Thiền và Kinh Lăng Già, Suzuki - Việt dịch: Trúc Thiên Thiền Thất Khai Thị Lục, Lai Quả Thiền Sư Thiền Sư Dogen (Đạo Nguyên), Tâm Thái Thiền Sư Huyền Quang và Bước Tiến Tâm-Linh, TT. Thích Đức Thắng Thiền Sư Pháp Loa và Pháp Chỉ Thẳng, TT. Thích Đức Thắng Thiền Sư Mã Tổ - Đạo Nhất, Tâm Thái Thiền sư Wolfgang Kopp, Tâm Thái Thiền Luận Quyển Thượng, Daisetz Teitaro Suzuki - Trúc Thiên Việt dịch Thiền Luận Quyển Trung, Daisetz Teitaro Suzuki - Tuệ Sỹ Việt dịch Thiền Luận Quyển Hạ, Daisetz Teitaro Suzuki - Tuệ Sỹ Việt dịch Thiền : Ánh Bình Minh ở Phương Tây Thiền Quan Sách Tấn, Sa Môn Châu Hoằng - Việt Dịch: HT. Thanh Từ Thiền Đạo (The Way Of Zen), Allan W. Watts - Thích Nữ Trí Hải Việt dịch Thiền Tập, Nguyên Giác Biên Dịch Thiền Trong Đời Thường, TT. Thích Thông Huệ (sách) Thiền và Bát Nhã, Daisetz Teitaro Suzuki - Bản dịch Việt: TUỆ SỸ Thiền Trong Tình Yêu và Công Việc, Charlotte Joko Beck - Dịch Việt: Lương Thanh Bình Thiền tông Thiền - Con đường thể nghiệm chân lý, Thích Thông phương Tính Chấp Ngã - Ngòi nổ của mọi sự đổ vỡ, Thích Thông Phương Thỏng Tay Vào Chợ, TT. Thích Đức Thắng Thuyết Giảng Kinh Luận, Hoà Thượng Thích Duy Lực - Thích Đồng Thường ghi thành văn tự Thực Tại Thiền, Đương Đạo Tranh Chăn Trâu Đại Thừa, Tâm Minh Ngô Tằng Giao Hương mùa Vu Lan Tri Kiến Giải Thoát và Giải Thoát Tri Kiến Giải Thoát, Nhuân Bảo Trở Về Nhà Cũ, Daisetz Teitaro Suzuki - Dịch giả: Trúc Thiên Truyền Tâm Pháp Yếu, Hoàng Bá Thiền Sư-HT. Duy Lực Việt dịch Truyền Tâm Pháp Yếu, Thiền Sư Hoàng Bá-HT. Thanh Từ Việt dịch Truyền Tâm Pháp Yếu Giảng Giải, Ht. Thanh Từ Trung Phong Pháp Ngữ Trung đạo qua hai bài thơ, Cao Huy Thuần Triệu Luận Lược Giải, Hám Sơn Ðại Sư Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, HT. Thanh Từ Dịch Giảng Từ Thiền Đến Hoa Nghiêm, Suzuki - TT. Thích Tuệ Sỹ Tư Tưởng và Phong Cách Thiền Tông, Định Huệ dịch Uyển Ðăng Lục, Thiền Sư Hoàng Bá-HT. Thích Thanh Từ dịch Yếu Chỉ Phật Pháp Yếu chỉ Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Yếu Chỉ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vấn Đáp Thiền Và Phật Pháp, HT. Thích Duy Lực Vài Chú Giải Về Thiền Ðốn Ngộ, Nguyên Giác Phan Tấn Hải Vạn Pháp Qui Tâm Lục, Thiền Sư Tổ Nguyên - Tý Kheo Thích Đắc Pháp Việt dịch Vô Môn Quan, Huệ Khai - Hui kai (C.), Ekei (J.) Việt Dịch: Trần Trúc Lâm Vô Môn Quan (Cửa Không Cửa), Dương Đình Hỷ Việt dịch (sách) Vì Đâu Nên Nỗi, Nhuận Bảo Vua Trần Nhân Tông với Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, Thích Thông Phương  Vườn Thiền Rừng Ngọc, Việt dịch: Thông Thiền (sách) Ý Tổ Sư Trên Đầu Ngọn Cỏ, Chân Hiền Tâm The Wisdom Within Teachings and Poetry of the Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong Si (1230-1291).

nhung van nan trong dac thu biet truyen cua he thien va yeu quen va nho trong cuoc song hien tai tho CHÙA NAM NHÃ hoa trai mot canh chua làm sao để biết được có kiếp trước tam bảo lực mot cau chuyen dang suy ngam ve luc dao luan hoi con tàu giải thoát chúng sinh viết cho những ngày cuối năm đạo phật là đạo hiếu phat giao con duong cua tuoi tre ban một chết đã thành danh phòng hộ nhờ quán niệm tinh thuong va giao duong cua tru tri danh cho dao ben canh nguoi gia dung roi vao ma nghiep chu hieu va dao hieu qua loi phat day thien thua thi hoa qua diep khuc 60 chu dau nhớ mùa phật đản xa tu de 1 tụng kinh muốn có sức khỏe tốt hãy làm theo 10 tinh thuc moi luc moi noi tôi thấy phật y nghia kinh nhat tung sau khi quy y tam bảo có được thờ thần ý nghĩa của việc sám hối trong đạo tịnh xá ngọc thiền vi sao ta lai co luc buon luc vui trong cuoc song tiểu sử hòa thượng thích huệ hưng tieu nghiep vang sinh va doi nghiep vang sinh nhìn qua ba điểm là biết rõ một gia chua vang kinkakuji noi tieng o nhat ban tát thường bất khinh 11 nhung van de can suy nghi nhung dieu phai nu can biet khi di chua thiền viện trúc lâm yên tử vai suy nghi ve mua le hoi thơ mặc giang từ bài số 1301 đến số sau dieu nguoi an chay can phai biet nước từ bi su lua chon hoan hao cho ban đức lạt ma ole nydahl và con đường 27 tong quan ve nhung thu vien trong vuon hoa phat thực hành để có cuộc sống hạnh phúc giữ một thăng bằng xuân trong nét đẹp người tu