Tổ Sư Thiền - Ngài Huệ Năng, Hòa Thượng Thích Trí Quang

 


 
Mục lục
Chương 1: HÀNH TRẠNG
1. Sự đắc pháp
2. Ngày cuối cùng
3. Cơ hóa độ
Chương 2: TƯ TƯỞNG
1. Tư tưởng căn bản
2. Tư tưởng đặc thù
3. An lạc hạnh
Chương 3: TỔNG KẾT
Tổng Kết

 

cx
NGÀI HUỆ NĂNG
Thích Trí Quang
Lời nói đầu

Tập sách về Ngài Huệ Năng sau đây lấy kinh PHÁP BẢO ĐÀN làm tài liệu chính. Ban đầu tôi đã viết những lời tựa cần thiết, nhưng trong và sau khi viết xong, thấy muốn đổi ý.

Tôi có cảm giác rõ rệt mình viết cho mình. Thì gian viết tập sách này quả là thì gian mà vang bóng của Ngài Huệ Năng đã nâng đở và giáo dục cho lòng tôi rất nhiều. Cảm bội “lòng từ bi thương xót đến cả vị lai” của Ngài, tôi xin ghi lại ở đây để phụng hiến lên Ngài tấm lòng chí thành chí kính.

Tháng Mười, PL 2503

TRÍ QUANG
 


Mục lục

Chương 1: HÀNH TRẠNG
1. Sự đắc pháp
2. Ngày cuối cùng
3. Cơ hóa độ

Chương 2: TƯ TƯỞNG
1. Tư tưởng căn bản
2. Tư tưởng đặc thù:

Thuyền
Kiến tánh
Đàn dương
Ly văn tự
Tây phương tịnh độ
Ngài Thần Tú
Lương vũ đế
Phật tánh
3. An lạc hạnh

Chương 3: TỔNG KẾT
 

 
c

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

quay ve voi hien tai ý Sữa Ngày cuối năm lang tịnh xá ngọc thiền chu nang tam Ăn chay như một cách trị liệu 3 chua ha trung chÙa bac tong Lễ húy kỵ Tổ khai sơn tổ đình Nghĩa ï¾ å Bất ngờ trời đổ mưa cung vÃ Æ hiểu rõ hơn về chánh tín và mê tín thời dấu Trà xanh giúp tăng cường trí nhớ là phật tử cần nên đọc Dịch 2 Nh vãn Húy kỵ Hòa thượng khai sơn chùa Phước thọ Lửa Ấn Nguyễn Sinh Sắc Một tín đồ Phật y nghia le hoi dang y trong mua vu lan bao hieu lạm Sự kì tích luôn được tạo ra bởi những Tiểu sử Hòa thượng Kesaravinayo Maha hư không má Ÿ xin dành ba phút để suy ngẫm một câu don gia n chi la mo t cau xin lo i Cồn Mẹ Quảng Nam Trưởng niệm cố Ni trưởng khuc ánh Gởi lại đóa Xuân vì sao phật tử chân chánh phải ăn chay Những mảnh chiều rơi trước Phú Văn thiền sư thích nhất hạnh hướng dẫn