Tổ Sư Thiền - Khai Thị Thiền Thất Tại Chùa Tam Bảo, HT. Duy Lực (sách)

 


 
 

 

c
KHAI THỊ THIỀN THẤT tại THIỀN ĐƯỜNG TAM BẢO 
Hoà Thượng Thích Duy Lực
Thích Đồng Thường Lập Thành Văn Tự
Mục Lục
Trang 01
Trang 02
Trang 03
Trang 04
Trang 05
Lời Nói Đầu

Quyển THIỀN THẤT TAM BẢO được chép trong băng ra, từ thiền thất tháng tư đến tháng tám năm Đinh Sửu, do Hòa thượng Duy Lực khai thị tại Thiền Đường Tam Bảo.
 
Ngài thường nói “các vị đang ứng dụng tâm sẵn có, nhưng không tự biết! Bất quá là bị hạn chế bởi kiến lập của mình”. Vì vậy, ngài giải đáp cho mọi người để được niềm tin tự tâm đầy đủ, chỉ rõ cách thực hành phá hết sự kiến lập. Đó là pháp thiền trực tiếp.
 
Chúng tôi cố gắng ghi chép hoàn chỉnh để trợ duyên cho các hành giả tham Tổ Sư Thiền đi đúng và những ai tìm hiểu Thiền tông. Việc làm này không khỏi sự sai sót, nếu độc giả phát hiện, xin chỉ giáo cho.

Người thực hiện: Thích Đồng Thường.

Mục Lục
.
Ngày 6 – 4 đến 12 – 4 – Đinh Sửu (97).
-Ban phước – Tụng kinh PhápHoa
-Thành tâm cầu được quả không
-Thị pháp trụ pháp vị, 
-Tổ không tham thoại đầu vẫn kiến tánh
-Sao Sư Phụ không dùng thủ đoạn
-Tụng kinh cầu xin – Tiểu, Trung, Đại, Tối
-Thế nào là thoại đầu và nghi tình
-Tụng kinh, niệm Phật không phải tu
-Câu siêu và cầu an
-Xuất gia thì cha mẹ hưởng được gì không
-Tham thiền, chết phải tổ chức như thế nào
-2 bài kệ của Thần Tú và Huệ Năng
-Cúng mặn, ăn chay không đến dự
-Học rồi tu – Xuất gia giúp cha mẹ
-Tham thiền thì bán vé số được nhiều
-Ăn chay, mua con vật chết về làm nấu
-Tạp niệm xen vào – Kiến kiến chi thời
-Khởi niệm có quả hay thực hành có quả
-Biết nhẫn nhục, đụng chuyện không nhẫn
-Không biết có lọt vào vô ký không
-Cha chết, con không đến – Thấy hào quang
-Có tu sao hung dữ quá
-Thức giấc tham thiền – Tịnh dễ tham
-Đại Huệ khai thị Lý Hiến Thần
-Tìm trâu theo dấu tích
-Đầu óc trống rỗng – Không biết người nói
-Mạnh dạn nhổ sạch gốc nghi
-Tham thiền muốn nhanh kiến tánh 
-Đường duy nhất từ phàm đến Phật
-Học không hành không thành quả 
-Đọc kinh đến đạo quả – Tham thiền
-Lời tác bạch của Mỹ Duyên
-Hồi hướng là gì? 
-Không khởi niệm đến thoại đầu không
-Tịnh Độ đến Bảo Sở – Hư không vô sở hữu
-Ăn chay, ăn mặn tu vẫn được kiến tánh
-Câu thoại đến thoại đầu
-Rơi vào niệm thoại đầu
-Nuôi loài vật – Xoa tay – Tu 24/24
-Ngưng tu để ngủ
-Lo tu kiến tánh, đừng học nữa
-Hỏi là chưa thỏa mãn
-Nói sai Phật pháp – Vô tướng tu – Cực Lạc
-Sơ thiền đến tứ thiền phải vào cấp nào
-Chị giúp tiền cho em tiện tham thiền
-Đứt mạng căn làm sao hành đạo
-Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
-Có ý mong muốn để đáp ứng câu hỏi 
-Xem bệnh của con và cho thuốc
-Không khởi được nghi tình
-Có nghi tình và không có nghi tình
-Chú tâm trên đỉnh đầu thì ít bị nhức
-Tâm là cái gì và ở đâu
-Ăn chay ăn hột gà không trống
-Tăng Bảo là gì
-Tâm và tánh khác nhau không
-Cái gì để cho người chết được biết
-Hôn trầm
-Thắc mắc không hiểu, rồi con hỏi tiếp
-Phẩm Phật Đạo
-Giới luật của Ni nhiều hơn Tăng
-Xưa người nữ không được xuất gia
-Tác bạch của trụ trì chùa Tam Bảo
-Tâm tán loạn, đề câu thoại không lên
-Thế nào là hữu tình và vô tình
 
Ngày 14 – 7 đến 20 – 7 – Đinh Sửu (97).
-Không sanh tử sao lại có nhân quả
-Không sanh khởi – Ý  thức với tự tánh
-Tâm niệm phát xuất từ đâu
-Cội nguồn – Không biết luật
-Bùa yếm – Vô sở trụ – Tìm  đáp án
-Tâm mình không phóng bậy
-Đi và ngồi trong Thiền đường
-Người biết tu còn mê chấp
-Khi con gặp Sư Phụ lại có lòng tin 
-Tự tứ là gì? – Di Quang gặp Đại Huệ
-Ăn xong rửa bát – Đại Huệ hỏi Di Quang
-Đem tâm chờ ngộ
-Dùng chuyển ngữ hay hoạt
-Gặp Thiền rồi tu – cầu  siêu cầu đảo
-Lai Quả phạm qui củ
-Sau ai giác ngộ – Tác ý và tạo tác
-Bồ Tát sợ nhân - Tự xưng đạo Phật
-Ghi nhớ biết
-Tin tự tâm chưa đủ sao dụng công
-Dụng công ít phí sức –Ngoài dứt duyên
-Niệm thoại vỉ và hỏi câu thoại 
-Tu thiền voga - Căn bản Tổ Sư Thiền
-Nhìn chỗ không mục tiêu
-Thoại đầu – Công  án
-Công phu có cái biết không phải bộ não
-Lìa tướng là gì
-Hiểu biết của bộ óc đều mang theo
-Chấm dứt cái biết
-Chỗ nhìn không có chỗ để nhìn
-Câu thoại tự mất nên ý niệm tiêu
-Tu thiền khác, muốn tham thiền
-Có phải giới luật đều trong công phu
-Sao chỉ đưa ra 5 câu thoại đầu để tham
-Ngoại đạo thiền – Bị sanh tử
-Buông vọng tưởng – Thần thức về đâu
-Tu Tịnh Độ chưa được nhất tâm
-Yếu chỉ của Giáo Môn 
-Các việc ác đừng làm 
-Tự tâm được trong sạch
-Ăn một chén cháo cũng kiến tánh
-Việc hôm nay – Hương Nghiêm
-Nên con thấy có cái gì đó
-Nghi tình mạnh – Đại ngộ – H.Nghiêm ngộ
-Nghe nhiều không biết – Tâm  niệm lực
-Phát huy được tâm niệm lực
-Tâm lắng động – Thanh  tịnh
-Thích tham thiền, không thích lý
-Ý niệm thành Phật – Phát  nhiều tâm
-Ham thích xấu xa, sao chỉ một thứ
-Thế nào là nhìn thoại đầu
-Luôn luôn an trú trong cái nghi
-Niệm không bằng tham – Tham thiền
 
Ngày 14 – 5 đến 20 – 5 Đinh Sửu (97).
-Lời khai thị
-Cái này là cái gì
-Có nhân quả sao gọi là tánh không
-Sát sanh có nhân quả hay tánh không
-Thế nào biết không qua bộ óc
-Cúng thất cho người thân xúc động khóc
-Cúng người chết về hưởng không
-Biết chiêm bao – Kiến tánh độ sanh
-Bồ Tát có mặt mọi nơi để độ sanh 
-Thọ giới Bồ Tát xuất gia rồi không giữ 
-Phướn động, gió động và tâm ông động
-Giảm đi hương còn 20 phút được không
-Mặt mũi đầu thai rõ ràng sao tham được
-Quy y rồi, muốn quy y lại
-Ăn chay cử hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ. 
-Kiến tánh khởi tu – Tự thấy hay người cho
-Tu là diệt trừ tam độc
-Mua cá thịt có nhân quả không
-Xuất gia nhưng gia đình con không cho
-Chánh pháp nhãn tạng
-Phản văn văn tự tánh và tham thoại đầu
-Đánh thức tánh thấy cho người nhận 
-Pháp môn Tịnh Độ
-Tham thiền chết đi về đâu
-Tâm xoay hay cảnh xoay
-Nhổ gốc rễ – Quên cảnh vật
-Thế nào là công án
-Chọn giờ– Vào chỗ không biết
-Vọng tưởng xen nên công phu gián đoạn
-Tin tự tâm và tin pháp môn
-Ngủ tham – Tánh sân – Chánh, mê
-Tham thiền đến kiến tánh mới tin 100%
-Thầy đâu trò đó
-Gần  ngoại đạo – Mắc nợ – Nhiễm 
-Khán thoại đầu hay hỏi câu thoại
-Hành sai 5, 6 phần - Thấy hình tướng 
-Thiền có danh Phật – Ý chí và nguyện lực
-Nghiệp mình phải trả hay tu sai
-Nhức đầu – Thông  kinh – Biết tiến bộ
-Sơ ư văn trung… 
-Tánh nghe và tánh thấy 
-Tâm sáng thấy tánh – Kiến  tâm
-Sao cần có nhục thể mới tu hành được? 
-Tăng Chí Thường được Lục Tổ khai thị 
-Duy Ma Cật quở Xá Lợi Phất
-Không phải đạo Phật thực hành thiền
-Học tham thiền được chỉ người biết không
-Cơ co giựt, sức khỏe yếu hay tham thiền
-Bản lai diện mục của Thượng tọa Minh
-Có cái thấy biết chân thật không
-Chứng minh – Tham  và niệm 
-Chết về đâu? – Hiện  tướng – Nấu ăn
-Đuổi theo pháp – Nhìn  thoại vỉ
-Đề và nhìn liên lục – Thấy  sát na
-Vào hư không và chết tan nát
-Bị chết giấc – Không  biết xuất gia
-Lọt vào hư không mỗi lần dài hơn 
-Trụ chỗ không trụ gọi là chơn trụ
-Thiền và Tịnh Độ khác thế nào
-Tu tập ngày xưa – Chuyển Tham thiền
-Tịnh Độ 
-Hư không chẳng có sở hữu riêng ai
-Sống chết câu thoại – Học hay tu trước
-Pháp môn nào tu nhanh nhất
-Bàn Đặc Ca 
-Đạt Ma Tổ Sư quảy một chiếc giày
-Kiến tánh có thần thông phải không
-Tội giết người - Suy nghĩ cái gì
-Hỏi và nhìn một lúc thấy mờ mờ
-Tham thiền nghe tụng giới không
-Nghiên cứu kinh - Tham thiền cúng 
-Nhãn tạng – Thiền  duyệt vi thực
-Chơn chánh tham – Khán chưa hiểu
-Thấy mờ mờ là như thế nào
-Sanh tử sự đại và vô thường tấn tốc
-Qua gần hết thất con học sự hỏi đáp
-Phật ca ngợi – Cầu  sừng thỏ
-Trước khi ngồi thiền – Mạt  pháp
-Tham thiền cầu cho cửu huyền
-Tu đâu không bằng tu nhà
-Thế nào là nhìn thoại đầu
-Tham có giống cái niệm không
-Nghi tình rốt ráo hơn niệm
-Sao biết tiểu ngộ, đại ngộ
-Ngủ tâm ở đâu? – Không nghiên cứu
 
Ngày 14 – 8 đến 20 – 8 – Đỉnh Sửu (97).
-Đạo khả đạo phi thường đạo, 
-Thế nào là Giáo môn và Thiền tông
-Biết để tu chậm kiến tánh không biết
-Cái không biết cản sự học vấn
-Thoại đầu mất, công phu còn không
- Kiến tánh còn tu – Ngộ – 32  tướng tốt
-Cho nghi tình, hỏi thêm câu hỏi khác 
-Được bản lai diện mục, rồi mới khởi tu
-Tụng kinh, niệm Phật, trì chú kết hợp 
-Chẳng có hình tướng – Đâu  chánh đâu tà
-Sáng suốt do đâu làm chúng sanh
-Ăn không biết ăn – Cận tử nghiệp
-Thân làm tâm chịu, tâm làm thân chịu
-Ra khỏi sanh tử luân hồi 
-Thiền giáo song hành – chụp  banh
-Tham thiền học đạo là lầm dụng tâm
-Thế nào là chánh nghi
-Đệ tử lại đánh thầy 
-Dạy chúng con là lầm dụng tâm sao
-Sao chém không biết – Hư không vô sở hữu
-Bất lập văn tư
-Không nghĩ không có – Biết và không biết
-Thế nào là kiến, văn, giác, tri
-Kiến văn giác tri không phải Phật tánh
-Thoại đầu có hồi nào – Gieo khờ ngốc 
-Tại sao chúng con không dùng ra được
-Muốn thức thì ngủ, muốn ngủ lại thức
-Đại thừa vô sở hữu sao không dung nạp
-Pháp tâm, tâm sở cũng vô hình tướng
-Vô sở hữu nên dung nạp tất cả vật
-Tướng dung nạp tức là hư không
-Do sắc mà có tướng hư không 
-Tại sao còn lấy hư không để thí dụ
-Chẳng có hư không, tại sao dung nạp
-Không tin tự tâm, cần kiến giải không
-Không kiến giải, sao có chánh tín
-Căn cứ vào đâu để tham thiền khỏi bị lạc
-Tham thiền và tham thoại đầu 
-Gần đây mấy tháng thấy chiêm bao
-Hỏi câu thoại thiếu chữ 
-Cư sĩ sở hữu nhiều 
-Cho con cách nào để mau kiến tánh
-Tâm và vô sở hữu – Biết tham thấy sợ
-Làm việc không dùng bộ óc
-Công phu mới thấy sự lặng lẽ 
-Thắc mắc muốn biết trời, đất
-Muốn bỏ việc cầu phải làm sao
-Hết thiền thất về nhà trì kinh 
-Tham thiền muốn cầu siêu
-Không minh tu – Tâm  ngoài trong thân
-Bất cấu bất tịnh – Chiêm bao thấy Phật bà
-Đem bia phạm giới – Tự động bỏ câu thoại
-Trả lời thế nào không kiến lập
-Nghĩa ba câu kinh Kim Cang
-Biết tiểu, đại ngộ – Lúc ngủ tâm ở đâu
-Thế nào là hành khởi giải tuyệt
 
Ngày 14 – 6 đến 20 – 6 Đinh Sửu (97)
-Pháp thế gian và xuất thế gian
-Thấy vật nặng đè trên đầu
-Thấy vật nghe tiếng – Thanh  tịnh ngồi lâu
-Ngủ có chiêm bao
-Bệnh thân, bệnh tâm – Lửa tam muội
-Bổn lai vô nhất vật
-Muốn không biết cũng không được
-Biết trước là hư không, sao không ngộ
-Chết là hết và chết là còn 
-“Sanh từ đâu đến?”, con không biết
-Vô sở hữu và vô sở bất tri
-Niệm, tham và khán thoại đầu
-Chỉ niệm chết đi về đâu được không
-Vọng tưởng nhiều – Tam Bảo
-Tìm thầy khác học – Phật tánh ở đâu
-Sư Phụ tịch, chúng con y  cứ vào đâu
-Tham và không tham
-Tham “Nam mô A Di Đà Phật
-Chọn 1 câu để tham phải không
-Nghe giảng, tin tham – Kinh  để một bên
-Làm sao không lọt vào tứ cú
-Ngưng vọng có giải – Không thiền sao định
-Ngũ Tổ truyền tâm – Đệ tử gặp Sư Phụ
-Thế nào là chấp thật
-Chọn lựa người kế thừa
-Chấp hết – Thiền trị bệnh – Kích động nghi
-Tâm không và hư không 
-Nhất thiết duy tâm – Tham  thiền
-Lạc thiền – Tâm vô sở hữu
-Chơn lý do các tôn giáo bày đặt
-Tổ Sư thiền – Đến  thoại đầu 
-Linh hồn – Biết  không biết
-Câu thoại là vọng – Không biết
-Khi một lúc giựt mình biết
-Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm
-Định và vô ký – Ngọa  như cung
-Cho con giảm được nghiệp khổ
-Lục tự Di Đà – Không hỏi nguyên câu
-Mang nghi tình – Phật  và Tổ
-Đề câu thoại đầu là biết
-Sao nói tâm là tánh giác ngộ
-Tham gián đoạn – Pháp tu – Biển tạng 
-Tánh tương cận, tập tương viễn
-Phương pháp nào dụng công tốt
-Tại sao có duy thức
-Hỏi câu thoại thì biết niệm không biết
-Khuyến khích mọi người xuất gia
-Sau này không có nghi tình
-Thế nào là tứ tướng
-4 kiến: Ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả
-Mở mắt chiêm bao thức tỉnh
-Tâm, Phật, chúng sanh không sai biệt
-Bận rộn sao tu được kiến tánh
-Tin tâm tin pháp – Trống không – Khán
-Chúng sanh không dùng ra được
-Tại sao có tẩu hỏa nhập ma
-Tham thiền kết hợp niệm Phật không
-Ăn chay để thích hợp tu Tịnh Độ
-Trí, mê – Chẳng rời Phật – Pháp của mình
-Tùy theo chỗ buộc – Được rỗng không
-Hiếu thuận – Phương tiện – Hảo tâm
-Phân biệt nhất thiết pháp
-Phân biệt chẳng phải ý
-Đầu óc tu chứng có được không
-Chỗ có thể nắm – Tham  thoại đầu
-Ngồi thiền dựa tường hay cuối đầu xuống
-Giới thể, giới pháp, giới tánh, giới tướng
-Tác trì chỉ phạm – Sống với Phật tánh
 -Khởi tâm ý thức – Không lìa tự tánh
-Pháp Hải hỏi Lục Tổ
-Bà già đốt am
-Soạn giáo án – Giống như niệm 
-Đã thành Phật, sao con còn hỏi pháp
-Loài người có lúc nào
-Thức tỉnh mở mắt chiêm bao
-Rùa giếng và rùa biển
-Cản không cho vẫn đi – Rùa biển nói
-Tức ngực -Ngưng hỏi có nghi
-Hầm sâu - Vi tế sở tri ngu - Chỗ đắc đạo
-Mạt pháp không nên tu pháp môn này
 

 
c

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Cái chữ của mạ lÃƒÆ soi moi su doi tra deu phai tra gia bang su co don quan gioi phan biet Pháp Phật 4 cách tránh hôi miệng khi phải di từ nguyên tử ngẫm về triết lý phật Nhân quả Ấn de co duoc su thanh tinh noi tam hon Ăn nhiều gia vị giúp sống lâu hơn Bão về Thương những bờ vai thuc hanh buoc tam va diet tru tap niem khi niem anh sang phap hoa bai hoc cua long tin va su tu te Trần quẠThần chú tiêu trừ chướng nạn vat phat nhu hoa sen Chùa Pôthi Somrôn Suối tóc của mẹ học cách tu cái miệng Quán mùa đông lời phật dạy về trí tuệ con người Giòn thơm món nấm ngon pháp môn tịnh độ là pháp môn dựa trên dùng An trú bây giờ hạnh tu nhẫn nhục tuyệt vời ném dao thành phật Khå Nhận cuoc doi van dep sao Tầm phương tiện vào cửa tham thiền quan song hay bo be ý lùi một bước để thấy đời an vui chùa diệu viên tạng thư sống chết binh dang nam lạm