Tổ Sư Thiền - Những Đóa Hoa Thiền Quyển Thượng, Dương Đình Hỷ (sách)

 


 
Mục Lục.Quyển Thượng.
Phần Thứ 1.
Phần Thứ 2.
Phần Thứ 3.
Phần Thứ 4.
.
NHỮNG ĐOÁ HOA THIỀN
Dịch gỉa: Dương Đình Hỷ
Phước Quế Publications, Arlington, USA 2003
Mục Lục.
Quyển Thượng.
Quyển Trung.
Quyển Hạ.
Quyển Chung.
NHỮNG ĐOÁ HOA THIỀN
禪 之 花
QUYỂN THƯỢNG 
Dịch giả:
Dương Đình Hỷ

敎 外 別 傳
Giáo ngoại biệt truyền
不 立 文 字
Bất lập văn tự
直 指 人 心
Trực chỉ nhân tâm
見 性 成 佛
Kiến tánh thành Phật

T Ự A

Khi đọc đến hai câu chuyện Thiền “Sọt Tre” và “Người Xuất Gia” trong tập bản thảo của dịch giả Dương Đình Hỷ, tôi đã cười ngất, cười sảng khoái, cười an lạc, cười thấm thía.

Thiền là thế đó! Là đương cơ, là chớp nhoáng, là phóng tới, là tự chứng, là thể nghiệm, là vượt ngoài văn tự ngữ ngôn.

Không thể dùng ngôn ngữ hữu hạn của loài người để diễn đạt niềm pháp lạc đó.

Chân Lý như viên kim cương chiếu sáng nhiều mặt.

Trong rừng hương giáo pháp, “Những Đoá Hoa Thiền” cũng mang một đặc vẻ đặc kỳ diễm ảo của chúng.

“Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri.” Mỗi người phải tự chiêm nghiệm lấy và hân hưởng đuợc hương hoa Thiền hay không là do sức hành trì quán chiếu của chính mình.

Dịch giả Dương Đình Hỷ đã góp một bàn tay gieo trồng, vun xới những cây Pháp, hoa Thiền trên mảnh đất tâm linh của chúng ta.

Ánh sáng mặt trời Chân Lý, giọt mưa Cam Lộ, ngọn gió Giải Thoát và trăng sáng Bồ Đề sẽ giúp “những cánh hoa Thiền” rộ nở khoe sắc lung linh trên vạn nẻo đường về Bảo Sở.

Chỉ cần “Hồi đầu thị ngạn, Phật địa khai hoa!”

Thiền là đóa hoa trong sự trọn vẹn cái Đẹp của nó!

Thích nữ MINH TÂM cẩn bút.
 
 

MỤC LỤC QUYỂN THƯỢNG

Phần Thứ 1.
1.  Đệ tử đến tay không. 
2.  Lão tăng hiếu sát. 
3.  Cây cờ. 
4.  Con lừa kêu. 
5.  Chín chín tám mốt. 
6.  Hét, đánh. 
7.  Nhất tự quan. 
8.  Trăng lặn hướng Tây. 
9.  Muốn ngủ thì ngủ. 
10.  Làm lừa, làm ngựa. 
11.  Ngươi thiếu gì? 
12.  Cửa thiên đường. 
13.  Gà vàng chưa gáy. 
14.  Người đắc đạo. 
15.  Dao Giang Tây. 
16.  Sanh tử trật tự. 
17.  Đại Thừa,  Tiểu Thừa. 
18.  Không rửa mặt. 
19.  Nơi sanh. 
20.  Nước vẩy không tới. 
21.  Văn Thù. 
22.  Giả Thiền. 
23.  Không cho mọc rễ. 
24.  Quay đầu. 
25.  Địa Tạng gập trộm. 
26.  Một đám mây trong không. 
27.  Phí công khoác cà sa. 
28. Cho ta một đồng. 
29.  Rau sống, rau chín. 
30.  Tới số. 
31.  Không biết gã này. 
32.  Đại ý Phật Pháp. 
33.  Con lừa. 
34.  Trời đất cùng cười. 
35.  Tạp dịch. 
36.  Hai rồng tranh châu. 
37.  Mới vào cửa Thiền. 
38.  Thế nào là giải thoát.
39.  Gà mẹ ấp trứng. 
40.  Ta có thể đánh trống. 
41.  Mắt thấy như cục đất. 
42.  Một đám mây trắng. 
43.  Thế nào là siêu Phật, vượt Tổ? 
44.  Không nói. 
45.  Người có Nam, Bắc; Phật Tánh vốn không Bắc, Nam. 
46.  Làm trâu. 
47.  Xanh, vàng, đỏ, trắng. 
48.  Lão Tăng đau lưng. 
49.  Dụng tâm liền sai. 
50.  Xá  Lợi. 
51.  Ngươi tên chi? 
52.  Thùng nước thủng đáy. 
53.  Chết đứng. 
54.  Chẳng đi đêm. 
55.  Bán một cân thịt thượng hạng. 
56.  Hành cước tăng. 
57.  Tường Đông đánh tường Tây. 
58.  Đinh một tấc. 
59.  Thả trâu. 
60.  Chỉ có ta thôi. 
61.  Ngón tay trỏ mặt trăng. 
62.  Kẻ cướp giác ngộ. 
63.  Số mạng trong tay mình. 
64.  Vô Ngôn Đồng Tử Kinh. 
65.  Đánh vào đầu. 
66.  Giết trâu. 
67.  Gia phong của La Hán. 
68.  Rùa đá nói rồi 
69.  Trời, trăng chưa sáng. 
70.  Thiền lý của tách trà. 
71.  Ta chẳng vào địa ngục thì ai vào? 
72.  Trên trời, dưới trời chỉ có ta là đáng tôn quý. 
73.  Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. 
74.  Cầu đá Triệu Châu. 
75.  Bạch Cư Dị và Điểu Sào Thiền Sư. 
76.  Tiếng mưa. 
77.  Sừng trái, sừng phải. 
78.  Cây gậy hóa rồng. 
79.  Tuyết rơi về đâu? 
80.  Quan lớn ngốc. 
81.  Ngay trước mắt. 
82.  Chủ nhân ông. 
83.  Ngồi lâu sanh mệt. 
84.  Cây Hoàng Dương. 
85.  Tre cao,  tre thấp. 
86.  Tre đen, tre đỏ. 
87.  Trích Thủy Hòa Thượng. 
88.  Pháp Thân. 
89.  Cái gì chẳng phải là Phật Pháp? 
90.  Cha ngươi tên gì? 
91.  Nắm bắt hư không. 
92.  Không thể thay thế. 
93.  Vì ta ở đó. 
94.  Thiền không thể giảng. 
95.  Tâm động. 
96.  Vượt lên lời nói. 
97.  Thiết Nhãn in Kinh. 
98.  Tri Thánh Thiền Sư. 
99.  Đại Đạo. 
100.  Cách ngôn. 
101.  Ngoại cảnh mê hoặc. 
102.  Chổi và phất trần. 
103.  Con chim phóng uế. 
104.  Hạ cây phướn xuống. 
105.  Nắm bắt hiện tại. 
106.  Ta không nói cho ngươi biết. 
107.  Mẹ trâu đến rồi. 
108.  Tất cả đều không. 
109.  Giới Ngữ. 
110.  Cho và nhận. 
111.  Lên Ngũ Đài Sơn đi đường nào? 
112.  Không gì không là thuốc. 
113.  Ba giới không Pháp, cầu Tâm ở đâu? 
114.  Cây kiếm của Hoàng Sào. 
115.  Rợ Hồ không râu. 
116.  Tới Giang Bắc hoặc Giang Nam Hỏi Lão Vương. 
117.  Tuyết đầy chén bạc. 
118.  Trường Sa đi dạo. 
119.  Ngồi một mình trên đỉnh núi Đại Hùng. 
120.  Cơm trong bình bát, nước trong thùng. 
121.  Hoa Dược Lan. 
122.  Mù, câm, điếc. 
123.  Thể dụng của Bát Nhã. 
124.  Ba cân gai. 
125.  Cảnh Thanh kêu mổ. 
126.  Củ cải to của Triệu Châu. 
127.  Lông mày Thúy Nham. 
128.  Trước sau ba ba. 
129.  Tất cả mọi âm thanh đều là Phật thanh. 
130.  Lục bất thâu. 
131.  Kinh Kim Cương khinh tiện. 
132.  Cổ Phật và lộ trụ. 
133.  Một chậu nước. 
134.  Một cỗ quan tài. 
135.  Từ nơi nào tới? 
136.  Đứa trẻ Hoài Nam. 
137.  Dã Hồ quỷ. 
138.  Đến báo ơn. 
139.  Cửa đóng rồi. 
140.  Ba năm. 
141.  Bò đực sanh bê. 
142.  Vòng tròn của Nam Tuyền. 
143.  Đức Sơn đến Quy Sơn. 
144.  Chết chìm suối  sâu. 
145.  Vân Môn có báu vật. 
146.  Một hạt bụi của Phong Huyệt 
147.  Ngoại đạo hỏi Phật. 
148.  Hạt gạo của Tuyết Phong. 
149.  Tên đầu rỗng. 
Phần Thứ 2.
150.  Bọn ăn hèm. 
151.  Đối nhất thuyết. 
152.  Con rắn mũi rùa. 
153.  Diệu Phong Đỉnh của  Bảo Phúc. 
154.  Thân bầy gió vàng. 
155.  Thuốc,  bệnh trị nhau 
156.  Thùng cơm của Kim Ngưu. 
157.  Nông nô. 
158.  Vân Môn dang hai tay.
159.  Tuyết Phong là gì? 
160.  Bánh Hồ. 
161.  Trẻ sơ sinh. 
162.  Kiếp hỏa. 
163.  Còn Pháp nào chưa nói không? 
164.  Ba chuyển ngữ của Triệu Châu. 
165.  Hươu trong hươu. 
166.  Ngũ Lão Phong. 
167.  Một cành hoa. 
168.  Vòng tròn của Tư Phúc. 
169.  Ma Cốc hai lần dộng tích trượng. 
170.  Thiết Ngưu cỏ của Phong Huyệt. 
171.  Đảo nhất thuyết. 
172.  Tháp Vô Phùng. 
173.  Gậy cau của Liên Hoa Phong. 
174.  Vương Thái Truyền nấu trà. 
175.  Thiên Bình hai lần sai. 
176.  Thổi lông trên kiếm. 
177.  Mười thân Điều Ngự. 
178.  Cây quạt tê ngưu của Diêm Quan. 
179.  Đức Phật giảng Pháp. 
180.  Lăng Nghiêm chẳng thấy. 
181.  Khai Sĩ đi tắm. 
182.  Cây gậy của Ô Cữu. 
183.  Đơn Hà đã ăn cơm chưa. 
184.  Trường Khánh hai loại lời. 
185.  Tay, mắt Đại Bi. 
186.  Cửa kho. 
187.  Tiếng cọp của Đồng Phong. 
188.  Triệu Châu bối rối. 
189.  Chỉ là Chí Đạo Vô Nan. 
190.  Một mũi tên phá ba cổng. 
191.  Đại Quang múa. 
192.  Hề Trọng làm xe. 
193.  Phật Đại Thông Trí Thắng. 
194.  Thanh Thoát Cô Bần. 
195.  Triệu Châu khám phá Am Chủ. 
196.  Đức Sơn bưng bát. 
197.  Nghe tiếng chuông mặc áo cà sa. 
198.  Ba lần gọi của Quốc Sư Huệ Trung. 
199.  Que cứt khô. 
200.  Lìa ngôn ngữ. 
201.  Ba gậy của Động Sơn. 
202.  Một được, một mất. 
203.  Đệ tam tọa nói Pháp. 
204.  Trên đường gập người đạt  Đạo. 
205.  Thiếu nữ xuất định. 
206.  Cây gậy của Ba Tiêu. 
207.  Người ấy  là ai. 
208.  Một đường của Càn Phong. 
209.  Đại Lực Sĩ. 
210.  Đạp đổ tịnh bình. 
211.  Cây gậy của Thủ Sơn. 
212.  Long Đàm thổi tắt đèn. 
213.  Thiến Nữ Ly Hồn. 
214.  Văn Thù vào cửa. 
215.  Không vì gì cả. 
216.  Quạt lửa. 
217.  Người mù không biết đèn đã  tắt. 
218.  Vì ta ở đây.
219.  Sắc tức thị không. 
220.  Đồ cổ của một vị tướng. 
221.  Sóng lớn trong lòng. 
222.  Bà già hay khóc. 
223.  Ông tăng tương tư. 
224.  Chết rồi đi đâu? 
225.  Tu hành như thế nào? 
226.  Giầu và nghèo. 
227.  Khô mộc Thiền. 
228.  Bế một cô gái qua vũng bùn. 
229.  Trở lại đời thường. 
230.  Tánh Khí. 
231.  Con rùa trong vườn. 
232.  Bữa cơm chiều của Đăng Sử. 
233.  Sư tử con. 
234.  Sau khi chết gập nhau ở đâu? 
235.  Kho báu nhà ngươi. 
236.  Câu nói của Thủ Sơn. 
237.  Một ông tăng bị chối bỏ. 
238.  Giải quyết vấn đề của một ông tăng. 
239.  Tâm không phải là Phật. 
240.  Tượng Phật Quán Thế Âm. 
241.  Am cỏ của Nam Tuyền. 
242.  Trước thời Đức Phật. 
243.  Phật đá. 
244.  Làm sao thấy Phật Tánh? 
245.  Tâm này là Phật. 
246.  Cây bách trước sân. 
247.  Thổ thần báo mộng. 
248.  Bàn tay của Nhật Trí Mặc Tiên. 
249.  Lăn quả bóng gỗ. 
250.  Ba ngày. 
251.  Giấy trắng của Huyền Sa. 
252.  Ba giới. 
253.  Phật là gì? 
254.  Tiến, lui. 
255.  Cái này, cái kia. 
256.  Không nói. 
257.  Một câu của  La Hán. 
258.  To, nhỏ. 
259.  Không tên. 
260.  Không Pháp trao người. 
261.  Tâm. 
262.  Giáo huấn của La Hán. 
263.  Bài kệ của Phó Đại  Sĩ 
264.  Hai bài kệ củaThần Tú và Huệ Năng. 
265.  Vạn Tượng. 
266.  Đơn Hà Thiên Nhiên. 
267.  Tể tướng Bùi Hưu. 
268.  Ăn trộm măng. 
269.  Cổ đức ở đâu? 
270.  Tân Như Lai. 
271.  Lạy chó. 
272.  Không biết. 
273.  Thần Tán. 
274.  Xem hoa đào nở. 
275.  Đầu sào trăm trượng. 
276.  Vân Môn bị què. 
277.  Chân Như. 
278.  Tiếng vỗ của một bàn tay. 
279.  Gia đình Bàng Uẩn. 
280.  Triệu Châu gập Hàn Sơn Tử. 
281.  Sanh tử. 
282.  Thượng thư Trần Tháo. 
283.  Kiếm vị của Võ Tạng. 
284.  Độ rắn. 
285.  Không sợ chết. 
286.  Chánh Đạo. 
287.  Cây, cỏ giác ngộ. 
288.  Đại ý của Phật Pháp. 
289.  Tụng kinh siêu độ. 
290.  Đi, về. 
291.  Con trâu qua cửa. 
292.  Lệch đường. 
293.  Nghe gà gáy. 
294.  Quả linh. 
295.  Cột  gỗ,  lò  lửa. 
296.  Thương lượng. 
297.  Bài ca chăn trâu. 
298.  Pháp đường tốt. 
299.  Vách núi vạn trượng. 
Phần Thứ 3.
300.  Cái hồ của Dược Sơn. 
301.  Sống một mình trên đỉnh núi. 
302.  Sen xanh. 
303.  Chúa động. 
304.  Báu trong nang. 
305.  Bửa củi. 
306.  Giáo lý tối thượng. 
307.  Cà sa trùm đầu. 
308.  Cử động Thiền. 
309.  Không thể nghĩ bàn. 
310.  Mời vào. 
311.  Lưỡi rơi xuống đất. 
312.  Kim tre, dây gai. 
313.  Nước không gân cốt. 
314.  Chẳng nghĩ. 
315.  Vạn dậm không mây. 
316.  Thiên Long trốn nơi nao? 
317.  Tay không về quê. 
318.  Đốn cây. 
319.  Nhìn dưới chân. 
320.  Cây và dây leo. 
321.  Ta kêu viện chủ. 
322.  Lồng đèn lớn. 
323.  Tốt ở chỗ nào? 
324.  Tiếc thay một chén trà. 
325.  Hồ Hán đều ẩn. 
326.  Trương Chuyết. 
327.  Đại nhân duyên. 
328.  Thiền sàng. 
329.  Trăng như vành cung. 
330.  Xem tên. 
331.  Nửa đêm bàn chuyện. 
332.  Bát sứ Định Châu. 
333.  Chỗ trú của Triệu Châu. 
334.  Biển khổ sóng lớn. 
335.  Người trong làng.
336.  Cái nón. 
337.  Phật ở trong nhà. 
338.  Khẩu đầu Thiền. 
339.  Cái ghế. 
340.  Thiện Tĩnh. 
341.  Ăn trái cây. 
342.  Đánh trống vì ba quân. 
343.  Hột đào ngàn năm. 
344.  Ngưỡng Sơn vẽ một vạch. 
345.  Vô Nghiệp. 
346.  Ngắm trăng. 
347.  Rắn nuốt ếch. 
348.  Xác ve. 
349.  Xuẩn động. 
350.  Ngậm miệng nói. 
351.  Không thể trộm mặt trăng. 
352.  Người cho phải cám ơn. 
353.  Tam Tạng của Động Sơn. 
354.  Đệ nhất nghĩa đế. 
355.  Niết Bàn Diệu Tâm 
356.  Trong không có châu. 
357.  Sâm la vạn tượng. 
358.  Đừng hiểu sai ý. 
359.  Tu Di và hạt cải. 
360.  Người ở trong. 
361.  Chân Như Bát Nhã. 
362.  Từ đâu tới? 
363.  Sư tử ngu. 
364.  Một triệu vật. 
365.  Đã mắc bệnh lại trúng độc. 
366.  Một nhà giáo dục. 
367.  Một đêm giác ngộ. 
368.  Thiền Định và phiền não. 
369.  Nói một vật tức không trúng. 
370.  Buông dao đồ tể. 
371.  Bôi cứt lên đầu. 
372.  Thiên hạ sẽ cười ta. 
373.  Quan tiền. 
374.  Thủ sảo,  tâm sảo. 
375.  Một cái là bóng. 
376.  Đại Châu. 
377.  Siêu việt không thời gian. 
378.  Ta cũng tội. 
379.  Đại sanh,  đại tử. 
380.  Đốt lửa sưởi ấm. 
381.  Vào lửa không cháy. 
382.  Không phải giống tốt. 
383.  Que cời lửa. 
384.  Hàng rào vườn hoa. 
385.  Nương tựa vào ai? 
386.  Nghe tiếng sấm. 
387.  Vân Cư Đạo Ưng. 
388.  Tha tâm thông. 
389.  Mới vào cửa Thiền. 
390.  Nơi đây chẳng có cơm thiu. 
391.  Mã Tổ và Tuệ Tạng. 
392.  Hòn đá toát mồ hôi. 
393.  Một con chim anh vũ giỏi. 
394.  Mai xanh trong giỏ. 
395.  Thuyền Tử được cá. 
396.  Bố thí. 
397.  Bát Nhã.
398.  Ai  tội? 
399.  Khoai nước động. 
400.  Hai loại công án. 
401.  Lục Tổ lâm chung. 
402.  Tắm truồng mà ngộ. 
403. Lã  Động Tân. 
404.  Môi khuấy trà. 
405.  Đơn Hà và Huệ Trung. 
406.  Ở  trong điện ấy. 
407.  Niệm kinh. 
408.   Đi hỏi lá vàng. 
409.  Trâu tốt. 
410.  Trong hang núi nghe được tiếng. 
411.  Quả nhiên nhìn không thấy. 
412.  Là ý gì? 
413.  Giang Tây chẳng lập tông sư. 
414.  Không tiếng vang. 
415.  Siêu việt hình tượng. 
416.  Vạn tùng không dậy. 
417.  Một giấc hoàng lương. 
418.  Tang lễ. 
419.  Lâm chung. 
420.  Nhặng xanh đẻ trứng. 
421.  Động Sơn và Vân Nham. 
422.  Tôn trọng. 
423.  Tham lam. 
424.  Quét đất. 
425.  Đồ chồn hoang. 
426.  Nắng vào cửa giấy. 
427.  Vì một người. 
428.  Đạo lý ảo diệu. 
429.  Con hổ. 
430.  Na Tra thái  tử. 
431.  Tên bán dưa ở Qua Châu. 
432.  Nhắm mắt thè lưỡi. 
433.  Ba vị bồ tát. 
434.  Oanh hót. 
435.  Nghe tiếng ếch. 
436.  Giảng Kinh Niết  Bàn. 
437.  Một cây bách. 
438.  Nửa mảnh trăng. 
439.  Sọt tre. 
440.  Bài Kệ Của Tô Đông Pha. 
441.  Thân, tâm là một. 
442.  Đạt Ma về nước. 
443.  Thiện tri thức. 
444.  Hàn Sơn và Xả  Đắc. 
445.  Tọa Thiền. 
446.  Đức Sơn và thị giả. 
447.  Ba Tư ăn hồ tiêu. 
448.  Cưỡi trâu tìm trâu. 
449.  Xoè tay. 
450.  Ngã xuống. 
451.  Vỗ kiếm giết người. 
452.  Tâm của cổ Phật. 
453.  Điều sâu xa nhất. 
454.  Vân Cư. 
455.  Thời gian của Quy Sơn. 
456.  Vượt lên ngoài vật. 
457.  Bài kệ cuối cùng của Pháp Tiến. 
458.  Khoái hoạt! Khoái hoạt! 
459.  Lùn và cao. 
460.  Ngưỡng Sơn ngồi Thiền. 
461.  Đức Phật và Phạm Chí. 
462.  Quy Sơn và Ngưỡng Sơn. 
463.  Tiếp kiến Thiền sinh. 
464. Gõ vào thành ghế. 
465. Nằm đọc Kinh. 
466.  Trúc đến mắt hay mắt đến trúc. 
467.  Đại Vương đến rồi! 
468.  Ba câu của Lâm Tế. 
469.  Ngọa Luân. 
470.  Lục Tổ giảng cho Tiết Giản. 
471.  Một mũi tên. 
472.  Đừng phụ lão tăng. 
473.  Không đi hỏi người. 
474.  Trước 33 sau 33. 
475.  Uống trà đi. 
476.  Bất động Đạo tràng. 
477.  Người xuất  gia. 
478.  Xem Kinh Hoa Nghiêm. 
479.  Thanh Nguyên Duy Tín. 
480.  Thượng thượng căn khí. 
481.  Đệ nhất đẳng nhân đến. 
482.  Một hạt hoàn đơn. 
483.  Mạt vàng vào mắt. 
484.  A! 
485.  Dưới cầu Ma Giang. 
486.  Hang  chuột. 
487.  Tướng mạo đường đường. 
488.  Gập trà thì uống, gập bữa thì  ăn. 
489.  Đạo nhân. 
490.  Siêu việt hình tượng. 
491.  Cái búa của Nham Đầu. 
492.  Bảo Thọ xoay lưng. 
493.  Bách Linh và Bàng Uẩn. 
494.  Thần thông. 
495.  Chẳng lìa ly tấc. 
496.  Lão Bảo Ứng không có nhà. 
497.  Đàm Tạng. 
498.  Sơn hà đại  địa. 
499.  Phổ Chiếu. 
Phần Thứ 4.
500.  Lại Toản. 
501.  Tự tánh. 
502.  Không thể nói. 
503.  Vàng thật không sợ lửa. 
504.  Thông Tuệ. 
505.  Bài tụng Ngũ Vị Quân Thần của Động Sơn. 
506.  Đạt Ma giảng tâm. 
507.  Duy Ngã ĐộcTôn. 
508.  Đồng tử rót trà. 
509.  Quy Tông. 
510.  Đạo chính ở công việc bình thường hàng ngày. 
511.  Nam Tuyền bác bỏ tu sĩ và cư sĩ. 
512.  Giảng pháp. 
513.  Trị sự tăng. 
514.  Hậu tục tử. 
515.  Giận dữ. 
516.  Củ cải Trấn Sơn nặng ba cân. 
517.  Bồn hoa sen. 
518.  Giải thoát. 
519.  Chuyện khó. 
520.  Dỡn sư tử. 
521.  Đo nước. 
522.  Thường thức. 
523.  Trí Thông. 
524.  Khẳng Đường Ngạn Sung.
525.  Tâm thủy tinh.
526.  Tự kỷ. 
527.  Đạo. 
528.  Bí truyền. 
529.  Đọc kinh. 
530.  Sư Tử Liễu Nghĩa. 
531.  Giám, Di của Vân Môn. 
532.  Ngộ Đạt quốc sư. 
533.  Phó Đại Sĩ và Lương Võ Đế. (I) 
534.  Phó Đại Sĩ và Lương Võ Đế. (II) 
535.  Tô Khâm. 
536.  Vá hư không. 
537.  Hư Vân. 
538.  Cỗ cúng của Vân Môn. 
539.  Chân Hòa Thượng không thể dối. 
540.  Đánh Rắm. 
541.  Một nụ cười trong đời. 
542.  Thần Tú. 
543.  Châu Quang. 
544.  Sau bức mành giấy. 
545.  Cành cây. 
546.  Lương Khoan. 
547.  Pháp Nhãn. 
548.  Hư Minh Giáo Hanh Thiền sư. 
549.  Thiền của Dược Sơn. 
550.  Không đi đường chim bay. 
551.  Thạch Đầu. 
552.  Lâm Tế ngủ. 
553.  Huệ Trung và Ngư Triều Ân. 
554.  Hai ông tăng. 
555.  Diêm Đề. 
556.  Huệ Minh còn nghi. 
557.  Hổ ăn thịt người. 
558.  Ba cương  lãnh. 
559.  Nói và không nói. 
560.  Chẳng thấy Pháp Thân. 
561.  Đam Nguyên. 
562.  Vô Vị Chân Nhân và Phi Vô Vị Chân Nhân. 
563.  Lâm Tế và Đức Sơn. 
564.  Lời giảng của Lâm Tế. 
565.  Thân Phật. 
566.  Tùy duyên bất biến. 
567.  Hoa mẫu đơn. 
568.  Siêu việt động tĩnh. 
569.  Vô lễ. 
570.   Một chút. 
571.  Đi chết đi. 
572.  Tới Nam Đường mà nghỉ. 
573.  Làm phiền đại chúng. 
574.  Hừ!  Hừ! 
575.  Lẩm bẩm gì đó? 
576.  Gánh phẩn. 
577.  Hiếu thuận. 
578.  Lời giảng của Hoàng Bá. 
579.  Lâm Tế trồng tùng. 
580.  Theo dòng mà đi. 
581.  Lâm Tế đối thoại với ni cô. 
582.  Chôn sống. 
583.  Lâm Tế phỏng vấn Long Quang. 
584.  Lâm Tế phỏng vấn Tượng  Điền. 
585.  Núi Hồn Lôn. 
586.  Năm trăm đệ tử của Kinh Sơn. 
587.  Tứ liệu giản.
588.  Lâm Tế phỏng vấn Minh Hóa. 
589.  Tháp Đạt Ma. 
590.  Bài kệ của Huệ Khả phó Pháp cho Tăng Xán. 
591.  Bài kệ của Tăng Xán phó Pháp cho Đạo Tín. 
592.  Bốn tiếng hét của Lâm Tế. 
593.  Lâm Tế đến Phụng Lâm. 
594.  Lâm Tế đối thoại với Hạnh Sơn. 
595.  Định thượng tọa. 
596.  Mua một cỗ quan tài. 
597.  Không đi Hà Nam thì đi Hà Bắc. 
598.  Vòng tròn của Mã Tổ. 
599.  Hai đệ tử của Đại Mai. 
600.  Ngưỡng Sơn và Như Hội. 
601.  Tỉnh thức. 
602.  Năm nào, ngày nào cũng tốt. 
603.  Ẩn Phong Đến Thăm Quy Sơn. 
604.  Dược Sơn Xem Kinh. 
605.  Túc Tông hỏi Đạo Huệ Trung. 
606.  Chứng Ngộ. 
607.  Tượng Phật Bùi Hưu. 
608.  Tỳ Lô Giá Na Phật. 
609.  Rửa ra cái đó. 
610.  Không Thể Nói. 
611.  Không có gì được tức là được. 
612.  Không mượn tay người. 
613.  Ở đâu? 
614.  Lá Phong. 
615.  Bách Trượng Khóc Và Cười. 
616.  Nghe tiếng quạ kêu. 
617.  Ai quán? 
618.  Ngồi lâu ích gì? 
619.  Ni cô thuyết pháp. 
620.  Không nghi,  không ngộ. 
621.  Đại hảo sơn. 
622.  Lời nguyện của bà lão. 
623.  Cưỡi lừa. 
624.  Cơ duyên ngươi ở nơi Đức Sơn. 
625.  Lúa, đậu, mạch. 
626.  Con sẽ làm Phật. 
627.  Thật lạ kỳ! 
628.  Vốc nước và nghịch hoa. 
629.  Sắc Tức Là Không. 
630.  Đạo ở trong không ở ngoài. 
631.  Giỗ Vân Nham. 
632.  Lỗ Mũi. 
633.  Không Mồm. 
634.  Đóng Cửa. 
635.  Trâu Tốt. 
636.  Dấu Vật Ở Đây. 
637.  Động Đất. 
638.  Viên Thuốc Trị Bá Bệnh. 
639.  Nghe Tiếng Chuông Chùa. 
640.  Một Chiếc Dép Cỏ Rách. 
641.  Ý Tổ Sư. 
642.  Mặc Kệ Nó.
643.  Tối Nay Không Trả Lời. 
644.  Vì Sao Chẳng Ngộ? 
645.  Hai Mươi Năm Lại Từng Cay Đắng 
646.  Bính Đinh Đồng Tử Đến Xin Lửa. 
647.  Bệnh Nhân. 
648.  Pháp Nhãn. 
649.  Ta Muốn Bán Thân. 
650.  Đánh Phèng La. 
651.  Chỉ Đông, Chỉ Tây. 
652.  Không Còn Hơi Sức. 
653.  Cắt Cỏ. 
654.  Trời Sáng Lại Mất Lửa. 
655.  Mê Thời,  Ba Giới Có 
656.  Đầu Hổ Đuôi Rắn. 
657.  Gia Phong Của Vân Môn. 
658.  Thọ Trai. 
659.  Vô Học Tổ Nguyên. 
660.  Tăng Xán. 
 
 

c

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Thá Ÿ ngồi Bạn tôi Chữa trị bệnh trầm cảm bằng ngồi chua nam hai quan am Cúm và những câu hỏi nóng bỏng viết cho anh người em yêu thương ý nghĩa chuyện bà lão cúng đèn thời Thõng chung Ngăn hÃƒÆ Rối loạn dạng cơ thể 15 tiến trình chết ăn chay để bảo vệ môi trường sống Âm nhạc giúp trẻ hồi phục tinh thần Ăn gạo lứt sẽ tốt cho sức khỏe Bốn Niệm Xứ Đậu hũ chiên giòn Chè kê xứ Huế và tháng 5 Chánh niệm là trị liệu hiệu quả cho Chai nhựa gây hại cho răng của trẻ Gia Lai Húy kỵ lần thứ 10 cố HT Thích Doanh nhân làm nhà sư một tuần Gánh nặng của nghiệp Hãy về bên mẹ Món gỏi bưởi chay ăn bắt miệng Mưa cố đô Mỗi bệnh một loại nước rau quả Miến dong và rau đậu xào chay Nhờ thờ Phật mà thoát khổ Những phát hiện gây ngạc nhiên về Nhân sâm có tác dụng điều trị cảm Nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm nguy Quán chay Thiện Tâm nơi phục vụ với vầng Quả me Thuốc hay ngày hè Quảng Ninh Trang nghiêm giỗ Tổ Pháp Loa Quan điểm của Phật giáo về nghèo khó thuy Thử làm món bánh bèo nước cốt Quan niệm về Tịnh độ Tiểu đường trong thai kỳ có thể sinh Triết lý của sư Từ Nhẫn Lòng biết ơn hiểu về nhân quả Má Ÿ binh canh thập cẩm nấu chua cay món chay trong hành trình văn hóa ẩm tùy bút Ơn thầy