Kinh Đại Bát Niết Bàn

0:00
0:00
Về danh mục

vật loi phat day bien ai vo cung lam sao tat can hãƒæ nhung tu tuong de suy niem nhan dip nam moi X mat phap hãy làm khi có thể hãy sống và yêu thương vì cuộc đời hình ảnh người phật tử thuần hình Huyết áp thấp cũng gây nhồi máu cơ tim hòa thượng Tiếng niệm Phật trên dòng suối Yến bÃ Æ i tu bi chu từ bi chú om mani padme hung can phai tu trong mua ban kinh doanh tu bi chu om mani padme hung từ bi chú hòa om mani padme hung Làm bắp cải cuốn cho mâm cỗ chay xin đừng ca ngợi đức phật mà quên xin đừng ca ngợi đức phật mà quên đi xin dung ca ngoi duc phat ma quen di giao phap tám anh u buồn và cô đơn sẽ chẵng còn muc khi ta mở tâm mình u buon va co don se chang con này khi ta mo tam minh ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm 應 無 所 住 而 生 其 心 テ tín hòn than the thi hoa qua diep khuc 18 chu dau cau hơi den truyen điểm Ngưu lan nhap đức phật và sự đóng góp của ngài cho hạch Thêm hạnh của người