thần chung tại đây và bây giờ của tịnh độ ti Ăn di tu vien ly den tu bi bát ho canh gioi lam giau cao nhat chinh la ton sung dao tra Bình nga tu luc moi thuc la tu các cảnh giới tái sinh giúp người trợ Vi t sẽ テス le tro ng dòng Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Nhật nang h y la manorhita Như Ä Æ Nhận kien bieu Chay minh vi Thuốc chống trầm cảm làm tăng nguy cơ on bắc Đầu năm du ngoạn nơi có tượng Phật Chua bắc tông bắt bắt đầu từ nơi đâu kinh a di bệnh âm có thật không bệnh hay đổ thừa bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng bố thí bố thí thế nào để lòng bình an bốn điểm cốt yếu trong phật giáo cuu