Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Phong Le Gio Chua Online

Qúy vị vui lòng viết ngắn gọn, có thể viết tắt cho vừa khung hình
Chọn hình:
Họ Tên:
Pháp danh:
Sinh ngày:
Mất ngày:
Hưởng dương:
Địa chỉ:
Quê Quán:
Ghi chú:


Hoàng Thị Vượng
P/D Diệu Thắng
Sinh: 1937
Mất: 07/03/2019
Hưởng Thọ: 83 tuổi
Quận 03 TPHCM
Kim Bảng Hà Nam
Con là Phạm Thị Kim Dần nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đặng Văn Hường
P/D chưa có
Sinh: 1934
Mất: 21/12/2016
Hưởng Thọ: 83 tuổi
Quận 03 TPHCM
Sa Đéc Đồng Tháp
Con là Phạm Thị Kim Dần nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đặng Thị Hồng Ánh
P/D Huệ Ngân
Sinh: 1965
Mất: 31/08/2021
Hưởng Thọ: 57 tuổi
Quận 05 TPHCM
Sa Đéc Đồng Tháp
Con là Phạm Thị Kim Dần nguyện em chồng con nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đặng Hồng Quang
P/D Thiện Quang
Sinh: 1961
Mất: 21/08/2021
Hưởng Thọ: 61 tuổi
Quận 03 TPHCM
Sa Đéc Đồng Tháp
Con là Phạm Thị Kim Dần nguyện Chồng nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Võ Thị Bạch Kim
P/D chưa có
Sinh: 1932
Mất: 11/11/2002
Hưởng Thọ: 71 tuổi
Quận 10 TPHCM
Quận 01 TPHCM
Con là Phạm Thị Kim Dần nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phạm Văn Ngọ
P/D chưa có
Sinh: 1930
Mất: 17/07/2024
Hưởng Thọ: 95 tuổi
Quận 10 TPHCM
Bình Chánh TPHCM
Con là Phạm Thị Kim Dần nguyện Cha nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Dương
P/D chưa có
Sinh: 1932
Mất: 29/06/2014
Hưởng Thọ: 83 tuổi
Thị xã Dĩ An Bình Dương
Bình Chánh TPHCM
Con là Ngô Thị Trâm nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Vũ Thị Dinh
P/D chưa có
Sinh: 1933
Mất: 09/11/2003
Hưởng Thọ: 71 tuổi
Thị xã Dĩ An Bình Dương
Bình Phước
Con là Huỳnh Mộng Phượng nguyện Dì nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Tỷ
P/D chưa có
Sinh: 1928
Mất: 12/10/2009
Hưởng Thọ: 82 tuổi
Thị xã Dĩ An Bình Dương
Giang Nam Trung Quốc
Con là Huỳnh Mộng Phượng nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Giang Bích Đào
P/D chưa có
Sinh: 1930
Mất: 07/07/1960
Hưởng Thọ: 31 tuổi
Thị xã Dĩ An Bình Dương
Triều Châu Trung Quốc
Con là Huỳnh Mộng Phượng nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Thiều
P/D chưa có
Sinh: 1918
Mất: 28/12/1999
Hưởng Thọ: 82 tuổi
Thị xã Dĩ An Bình Dương
Quận 08 TPHCM
Con là Phan Văn Tày nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phan Văn Từ Ngũ
P/D chưa có
Sinh: 1919
Mất: 10/05/1975
Hưởng Thọ: 57 tuổi
Thị xã Dĩ An Bình Dương
Lái Thiêu Bình Dương
Con là Phan Văn Tày nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đặng Thị Liên
P/D chưa có
Sinh: 1918
Mất: 19/09/2005
Hưởng Thọ: 88 tuổi
Thị xã Dĩ An Bình Dương
Bến Tre
Con là Trương Minh Phúc nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trương Văn Diệp
P/D chưa có
Sinh: 1915
Mất: 28/02/1968
Hưởng Thọ: 54 tuổi
Thị xã Dĩ An Bình Dương
Thị xã Dĩ An Bình Dương
Con là Trương Minh Phúc nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Ngô Văn Miễu
P/D chưa có
Sinh: 1929
Mất: 19/03/1973
Hưởng Thọ: 45 tuổi
Thị xã Dĩ An Bình Dương
Gia Lai
Con là Ngô Thị Trâm nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Ngọc Thảo sinh
P/D Thích nhật từ
Sinh: 1/04/1969
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 53 tuổi
Phú Nhuận Sài Hon
không rỏ
Con là Trần văn Độ mong cho Bố nó mau về về tổ tiên


Nhan Tú Lầu
P/D Diệu Hoa
Sinh: 1939
Mất: 11/06/2024
Hưởng Thọ: 86 tuổi
Quận 06 TPHCM
Trùng Khánh Trung Quốc
Con là Cao Tấn Thành nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đổng Ngạc Ninh
P/D chưa có
Sinh: 1935
Mất: 09/12/2009
Hưởng Thọ: 75 tuổi
Quận 06 TPHCM
Phúc Kiến Trung Quốc
Con là Cao Tấn Thành nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Vương Kim
P/D chưa có
Sinh: 1933
Mất: 20/08/2020
Hưởng Thọ: 88 tuổi
Quận 06 TPHCM
Quảng Đông Trung Quốc
Con là Cao Tấn Thành nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Cao Thanh Bửu
P/D chưa có
Sinh: 1930
Mất: 01/10/2010
Hưởng Thọ: 81 tuổi
Quận 06 TPHCM
Triều Châu Trung Quốc
Con là Cao Tấn Thành nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Mai Thị Ngò
P/D chưa có
Sinh: 1940
Mất: 02/07/2009
Hưởng Thọ: 70 tuổi
TP Thủ Đức TPHCM
Năm Căn Cà Mau
Con là Nguyễn Ngọc Uy nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lưu Văn Đậm
P/D Quảng Thắng
Sinh: 1937
Mất: 20/10/2015
Hưởng Thọ: 79 tuổi
TP Thủ Đức TPHCM
Cao Lãnh Đồng Tháp
Con là Nguyễn Ngọc Uy nguyện Cha nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Văn Hảo
P/D chưa có
Sinh: 1928
Mất: 18/11/1999
Hưởng Thọ: 72 tuổi
Quận 08 TPHCM
Châu Thành Tiền Giang
Con là Nguyễn Ngọc Uy nguyện Cha nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Uông Thị Mười
P/D Huệ Phước
Sinh: 1932
Mất: 21/05/2024
Hưởng Thọ: 93 tuổi
Quận 08 TPHCM
Cái Bè Tiền Giang
Con là Nguyễn Ngọc Uy nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Bùi Văn Lập
P/D Minh đức
Sinh: 1954
Mất: 01/01/2023
Hưởng Thọ: 60 tuổi
Bến Tre
Bến tre
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ma thu
P/D aad
Sinh: adadadad
Mất: adadadad
Hưởng Thọ: ada tuổi
adadada
dadadadad
len5


ơn lạnh
P/D THÍCH THỦ
Sinh: 5/3/1870
Mất: 11/7/2024
Hưởng Thọ: 154 tuổi
signal iduna park
ENGLAND
2-1 CHO HÀ LAN


nubel
P/D thu mon xuat xac
Sinh: 30 9 1996
Mất: 9999999999
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len6


SALAH
P/D SALAT
Sinh: 8888888888
Mất: 15/6/1992
Hưởng Thọ: 0 tuổi
không rỏ
không rỏ
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


kim min Jae
P/D HAU VE XUAT SAC
Sinh: 15 11 1996
Mất: 0000009999
Hưởng Thọ: 999 tuổi
han
han
len 5


nubel
P/D thu mon xuat sac
Sinh: 30 9 1996
Mất: 0999999999
Hưởng Thọ: 899 tuổi
duc
duc
dmmm len 777777777777777777


nubel
P/D thu mon xuat sac
Sinh: 30 9 1996
Mất: 0999999999
Hưởng Thọ: 899 tuổi
duc
duc
len 6


schweinsteiger
P/D cau thu xuat sac
Sinh: 1 8 1984
Mất: 9999999999
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len 3


schweinsteiger
P/D cau thu xuat sac
Sinh: 1 8 1984
Mất: 9999999999
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len 5


perisic
P/D cau thu xuat sac
Sinh: 2 2 1989
Mất: 9999999999
Hưởng Thọ: 999 tuổi
croatia
croatia
len 5


Lý Tựu Quỳnh
P/D chưa có
Sinh: 24/02/1958
Mất: 16/05/2023
Hưởng Thọ: 66 tuổi
44 Lạc long Quân Q11
Quãng Đông Trung Quốc
Con nguyện Cô nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phan Thị Hiền
P/D chưa có
Sinh: 19/5/1952
Mất: 6/11/2021
Hưởng Thọ: 70 tuổi
hương khê hà tĩnh
hà tĩnh
Con là Võ Ngọc Hương Thảo nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Anh hùng liệt sĩ VN
P/D Liệt sĩ
Sinh: không rỏ
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 0 tuổi
Việt Nam
Việt Nam
Em là Trần Vũ Nam Anh nguyện Các anh chị nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


neuer
P/D thu mon xuat sac
Sinh: 2731986
Mất: 7867867967
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len 8


neuer
P/D thu mon xuat sac
Sinh: 2731986
Mất: 7867867967
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len 7


neuer
P/D thu mon xuat sac
Sinh: 2731986
Mất: 7867867967
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len 6


Trần Thị Lý
P/D KO
Sinh: không rỏ
Mất: 7/1/2008
Hưởng Thọ: 0 tuổi
Hải Phòng
Việt Nam
Cháu là Trần Vũ Nam Anh nguyện Bà nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


nf
P/D 3424322
Sinh: 123
Mất: 1232
Hưởng Thọ: ư23 tuổi
231423
3424232
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


neuer
P/D thu mon xuat xac
Sinh: 2731986
Mất: 0678976844
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len7


nubel
P/D thu mon xuat sac
Sinh: 30 9 1996
Mất: 8979867975
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len5


SULE
P/D CAU THU XUAT XAC
Sinh: 291995
Mất: 6868678797
Hưởng Thọ: 867 tuổi
duc
duc
len5


upamecano
P/D cau thu xuat xac
Sinh: 27101998
Mất: 9999999999
Hưởng Thọ: 999 tuổi
phap
phap
len 5


nubel
P/D thu mon xuat xac
Sinh: 3091996
Mất: 999e595469
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len4


nubel
P/D cau thu xuat sac
Sinh: 30 9 1996
Mất: 9999999999
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len 8


goretzka
P/D cau thu xuat sac
Sinh: 6 2 1995
Mất: 1323243232
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len 5


gozetrka
P/D cau thu xuat sac
Sinh: 62 1995
Mất: 1323243232
Hưởng Thọ: 999 tuổi
duc
duc
len 5


bALLACK
P/D cau thu xuat sac
Sinh: 2691976
Mất: 1359630
Hưởng Thọ: 999 tuổi
DUC
DUC
LEN 3


adavies
P/D cau thu xuat sac
Sinh: 2112000
Mất: 1359630
Hưởng Thọ: 999 tuổi
canada
canada
len 5


Phạm Hoàng Thanh Vân
P/D Vân
Sinh: 25/01/2004
Mất: 09/05/2024
Hưởng Thọ: 20 tuổi
Vinhomes
Nam Định
Con là Phạm Hoàng Thanh Vân nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Bá Minh
P/D Mono
Sinh: 05/07/2004
Mất: 09/05/2024
Hưởng Thọ: 19 tuổi
Hoàng Mai Hà Nội
Thanh Hóa
Con là Nguyễn Bá Minh nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thanh Hà
P/D Emma
Sinh: 06/10/2003
Mất: 09/05/2024
Hưởng Thọ: 20 tuổi
Linh Đàm
Linh Đàm
Con là Nguyễn Thanh Hà nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phạm Minh Trang
P/D trang
Sinh: 02/06/2004
Mất: 09/05/2024
Hưởng Thọ: 19 tuổi
Hà Nội
Hà Nội
Con là Phạm Minh Trang nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
1 waitfor delay 0:0:15 --


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
0XORifnowsysdatesleep150XORZ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
ifnowsysdatesleep150


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
-1 OR 3205315-315


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
-1 OR 3315-315-10001


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
-1 OR 2315-315-10001


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ AND 23868 AND gQr6gQr6


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ AND 23868 AND M9qGM9qG


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ AND 23868 AND eZI7eZI7


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
5QqySSLv


ubaTaeCJ
P/D dqO7b
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D chưa có
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D 1
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJDBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D sC0HfOp7 OR 591SELECT 591 FROM PGSLEEP15--
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D 9Gr4XclX OR 961SELECT 961 FROM PGSLEEP15--
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D GE8n3zlc OR 895SELECT 895 FROM PGSLEEP15--
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D CsLqiPOf waitfor delay 0:0:15 --
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D 1 waitfor delay 0:0:15 --
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D 0XORifnowsysdatesleep150XORZ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ifnowsysdatesleep150
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3205306-306
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 3306-306-10001
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D -1 OR 2306-306-10001
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ AND 23868 AND g0HBg0HB
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ AND 23868 AND ARMiARMi
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ AND 23868 AND 87v587v5
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D giv8lqA1
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


JJyMr
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh ĐộP/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


1
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJDBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


EoWaVAYU OR 629SELECT 629 FROM PGSLEEP15--
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


BXUWn7kW OR 291SELECT 291 FROM PGSLEEP15--
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


1SBld186 OR 930SELECT 930 FROM PGSLEEP15--
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


LSjivf52 waitfor delay 0:0:15 --
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


1 waitfor delay 0:0:15 --
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


0XORifnowsysdatesleep150XORZ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ifnowsysdatesleep150
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


-1 OR 3205932-932
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


-1 OR 3932-932-10001
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


-1 OR 2932-932-10001
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ AND 23868 AND ckxvckxv
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ AND 23868 AND uao6uao6
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ AND 23868 AND BSvFBSvF
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


T3L5RYMq
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: IB9xs
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR99CHR99CHR9915
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: ZOMwUrtV OR 983SELECT 983 FROM PGSLEEP15--
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 88saDauX OR 707SELECT 707 FROM PGSLEEP15--
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: k6BmSYiX OR 909SELECT 909 FROM PGSLEEP15--
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: -1 OR 284SELECT 284 FROM PGSLEEP15--
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: -5 OR 416SELECT 416 FROM PGSLEEP15--
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: -5 OR 306SELECT 306 FROM PGSLEEP15--
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: NEPdoURt waitfor delay 0:0:15 --
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1 waitfor delay 0:0:15 --
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: -1 waitfor delay 0:0:15 --
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 0XORifnowsysdatesleep150XORZ
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: ifnowsysdatesleep150
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: -1 OR 3205236-236
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: -1 OR 3236-236-10001
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: -1 OR 2236-236-10001
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 11
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: uXBDTPDa
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: hIX0x
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: không rỏ
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR99CHR99CHR9915
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: S3dluvfw OR 774SELECT 774 FROM PGSLEEP15--
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 9MsGltSx OR 355SELECT 355 FROM PGSLEEP15--
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: WcGk4RvV OR 51SELECT 51 FROM PGSLEEP15--
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 40SELECT 40 FROM PGSLEEP15--
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -5 OR 181SELECT 181 FROM PGSLEEP15--
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -5 OR 360SELECT 360 FROM PGSLEEP15--
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: wmowlIeE waitfor delay 0:0:15 --
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1 waitfor delay 0:0:15 --
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 waitfor delay 0:0:15 --
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 0XORifnowsysdatesleep150XORZ
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: ifnowsysdatesleep150
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3205158-158
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 3158-158-10001
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: -1 OR 2158-158-10001
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 11
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: OVhriS90
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 2IvSA tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 0 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 1 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR99CHR99CHR9915 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: dOqQKl6F OR 197SELECT 197 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 9YpswvT8 OR 239SELECT 239 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: HeftfwX3 OR 223SELECT 223 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: -1 OR 872SELECT 872 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: -5 OR 210SELECT 210 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: -5 OR 983SELECT 983 FROM PGSLEEP15-- tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: sDHTvIjF waitfor delay 0:0:15 -- tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 1 waitfor delay 0:0:15 -- tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: -1 waitfor delay 0:0:15 -- tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/ tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 0XORifnowsysdatesleep150XORZ tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: ifnowsysdatesleep150 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: -1 OR 3205555-555 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: -1 OR 3555-555-10001 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: -1 OR 2555-555-10001 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 120 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 4Db2UZws tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
W6bGM
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
không rỏ
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR98CHR98CHR9815
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1DBMSPIPERECEIVEMESSAGECHR99CHR99CHR9915
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
ezq7c3ih OR 180SELECT 180 FROM PGSLEEP15--
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
vElNw472 OR 918SELECT 918 FROM PGSLEEP15--
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
aQ066tBZ OR 46SELECT 46 FROM PGSLEEP15--
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
-1 OR 54SELECT 54 FROM PGSLEEP15--
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
-5 OR 702SELECT 702 FROM PGSLEEP15--
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
-5 OR 652SELECT 652 FROM PGSLEEP15--
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
bDatyn7f waitfor delay 0:0:15 --
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1 waitfor delay 0:0:15 --
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
-1 waitfor delay 0:0:15 --
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
select0fromselectsleep15v/select0fromselectsleep15vselect0fromselectsleep15v/
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
0XORifnowsysdatesleep150XORZ
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
ifnowsysdatesleep150
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
-1 OR 3205433-433
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
-1 OR 3433-433-10001
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
-1 OR 2433-433-10001
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
11
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
G5nDCs4u
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


ubaTaeCJ
P/D ubaTaeCJ
Sinh: 1
Mất: 1
Hưởng Thọ: 20 tuổi
1
1
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Toán tiếng Anh côn
P/D 10 điểm
Sinh: Ngày mai
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 0 tuổi
Trường trung học cơ sở nhơn lý
không rỏ
Cầu cho con được 10 điểm


lolicon
P/D thần chịch trẻ em
Sinh: 06/09/1969
Mất: 06/09/2069
Hưởng Thọ: 69 tuổi
69 đường lon phuong cac
dú tp chich
chơi trẻ em bị phát hiện


Trần thị Huỳnh Nga
P/D Diệu Bửu
Sinh: 18/04/1942
Mất: 05/06/2023
Hưởng Thọ: 82 tuổi
463/27D CMT8 Q10
My Tho
Con là Trần văn Lộc nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Anh hùng liệt sĩ
P/D Ko
Sinh: Nhiều
Mất: Nhiều
Hưởng Thọ: 0 tuổi
Việt nam
Việt Nam
Dân tộc Việt Nam nguyện Các anh nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Minh Hiếu
P/D Hiếu đần
Sinh: 17/08/2010
Mất: Chưa mất
Hưởng Thọ: 14 tuổi
Cấn Hạ - Quốc Oai - Hà Nội
Cấn Hạ - Quốc Oai - Hà Nội
Con là Nguyễn Minh Hiếu biệt danh là Hiếu đần Con hôm nay muốn thành tâm mong sẽ đạt giải cao trong kì thi HSG sắp tới ạ Năm mô a di đà Phật Nam mô a di đà phật


Vũ Ngọc Như Quỳnh
P/D Chúa Tể Đạo Đức Giả
Sinh: Đéo biết
Mất: Đéo biết
Hưởng Thọ: 11 tuổi
Đéo biết
Đéo biết
Địt mẹ đĩ nứng lồn hay cãi cùnsống đạo đức giảTao mong mày xuống địa ngục


PNg Anh Thư
P/D skibidi toilet
Sinh: 12/1/1912
Mất: 21/3/20240
Hưởng Thọ: 120 tuổi
Nhà
Địa cầu
Hôm nay thi vănanh mai thi toán nên e nó gục r


Tổ quốc ghi công
P/D chưa có
Sinh: không rỏ
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 29 tuổi
Nghệ an
không rỏ
cháu con cầu cho các hương hồn liệt sĩ được siêu thoát


Nguyễn Lâm Giang
P/D Thích chơi mẹ mày
Sinh: 13/4/2096
Mất: 1/1/1970
Hưởng Thọ: -10 tuổi
Nhà mẹ mày
Quê mẹ mày
Mẹ mày múp vl


Đặng Minh An
P/D Nguyễn cute
Sinh: 23/2/2012
Mất: ngày mất
Hưởng Thọ: 999 tuổi
nhà
Địa cầu
Con là An nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


bé bi
P/D hasaki
Sinh: 33/1/2023
Mất: 99/1/2099
Hưởng Thọ: 76 tuổi
dưới đáy xã hội
đáy xã hội
Con là đạt vi la phôn nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


DƯƠNG ĐÌNH LOAN
P/D chưa có
Sinh: 1937
Mất: 16/01/2008
Hưởng Thọ: 72 tuổi
Xóm hợp thành Nghĩa Lâm
Hồng longnam dan
Con Dương Đình Loan nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Dương đình loan
P/D chưa có
Sinh: 1937
Mất: 16/01/2008
Hưởng Thọ: 72 tuổi
Xóm hợp thành Nghĩa Lâm
Hồng long nam đàn nghệ an
Con là Dương Đình Loan nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Viết Chừng- N
P/D chưa có
Sinh: 1924
Mất: 16/1/1984
Hưởng Thọ: 60 tuổi
Số nhà 56 ngõ 45 đường Đấu ỉnô
Gia lương
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Le Hong Cuong
P/D Chua ci
Sinh: 1932
Mất: 2/3/2007
Hưởng Thọ: 70 tuổi
Khu8 thanh thuy phu tho
Phu tho
Chau Le Mai Quynh nguyện ong nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


nguyễn kham
P/D ko có
Sinh: 1943
Mất: 24/7/2002
Hưởng Thọ: 69 tuổi
ko biết
phú thọhà tĩnhviêt nam
Con là Nguyễn Mạnh Tường nguyện ông nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Võ Huỳnh Sĩ Tiến
P/D Thích ăn mặn
Sinh: 19/4/2009
Mất: 01/02/2024
Hưởng Thọ: 15 tuổi
11 đường Cù Chính Lan
Lagi Bình Thuận
Con là Lê Thành Đạt nguyện bạn siêu thoát kiếp sau làm heo


Diana spencer
P/D Nu hoang nuoc anh
Sinh: không rỏ
Mất: 08/31/1997
Hưởng Thọ: 36 tuổi
14711 mesita dr
Houston tx 77083
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Bùi Thị Trà My
P/D Thích bị Tật
Sinh: 28/4/2007
Mất: 17/1/2024
Hưởng Thọ: 16 tuổi
không rỏ
không rỏ
do quá tật


Nguyễn Văn Thắm
P/D Thích giác chạy
Sinh: không rỏ
Mất: 05/01/2024
Hưởng Thọ: 37 tuổi
Tân uyên bình dương
không rỏ
Em là Nguyễn giác lệ nguyện anh nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn thị coi
P/D chưa có
Sinh: không rỏ
Mất: 03/11/2006
Hưởng Thọ: 77 tuổi
không rỏ
Chợ mới / an giang
Con là Nguyễn Văn Phương nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Tộ


Trần thị Huỳnh Nga
P/D Diệu Bửu
Sinh: 18/04/1942
Mất: 06/06/2023
Hưởng Thọ: 82 tuổi
463/27D CMT8 Q10
My Tho
Con là Trần văn Lộc nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần thị Huỳnh Nga
P/D Diệu Bửu
Sinh: 18/04/1942
Mất: 16/06/2023
Hưởng Thọ: 82 tuổi
463/27D CMT8 Q10
My Tho
Con là Trần văn Lộc nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


tran van chua
P/D tu bi
Sinh: 01/01/1935
Mất: 05/11/2023
Hưởng Thọ: 88 tuổi
nhon trach dong nai
nhon trach dong nai
con la tran thi kim phuong nguyen cha nuong ve theo khoi huong nghe kinh som ngay sieu sanh tinh do


Trần Thị Thẻ
P/D chưa có
Sinh: 1928
Mất: 20/05/2005
Hưởng Thọ: 78 tuổi
17/10D Hưng Lân Bà Điểm
Đồng Tháp
Cháu là Trần Thị Diệu Hiền nguyện Nội nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thái Mỹ
P/D chưa có
Sinh: 1926
Mất: 01/11/2000
Hưởng Thọ: 74 tuổi
17/10D Hưng Lân Bà Điểm
Đồng Tháp
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


portal Sở Công Tương
P/D 210271120
Sinh: 28/11/2023
Mất: 07/12/2023
Hưởng Thọ: 9 tuổi
42 phạm ngọc thạch
tphcm
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Dương Trung Hiếu
P/D Thiếu năng tăng ường
Sinh: 08/04/2007
Mất: 23/112023
Hưởng Thọ: 16 tuổi
235 Nguyễn Văn Cừ
Tp HCM
Đéo làm bài hướng nghiệp nữa


Le Thi Kim HOng
P/D chưa có
Sinh: 11/9/1959
Mất: 2000
Hưởng Thọ: 43 tuổi
16/47/14 nguyen thien thuat
Hai Phong
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đỗ HÙNG ANH
P/D Hùng anh thích bú cu
Sinh: 25/11/2009
Mất: 15/11/2023
Hưởng Thọ: 0 tuổi
Hà Nội Việt Nam
Đéo biết
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đỗ Ngọc Tân
P/D thích thủ dâm
Sinh: 9/11/2007
Mất: 29/10/2023
Hưởng Thọ: 16 tuổi
không rỏ
không rỏ
Con là Đỗ Ngọc Tân khi con còn sống con có lỡ hay thủ dâm giờ liệt dương con xin sám hối


kiều lê mai anh
P/D phúc lộc thọ
Sinh: 25/9/2007
Mất: 29/9/2031
Hưởng Thọ: 24 tuổi
không rỏ
không rỏ
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đỗ anh Tú
P/D Thích giấy khen
Sinh: 10/3/2015
Mất: 10/8/2023
Hưởng Thọ: 9 tuổi
18 Nam Điền
Nam Trực Nam Định
khẩu nghiệp ăn 300 con gà quay ăn chaynghịch ngu ở chùa khiến sư cô cầm chổi cho đăng xuất luôn


đỗ phúc tuấn
P/D Nghịch ngu
Sinh: 22/12/2016
Mất: 23/8/2023
Hưởng Thọ: 7 tuổi
Phú Hào Nam Điền
Nam trực Nam Định
do đi ẻ không chùi đít bị công an cho đăng xuất luôn


Arsenal
P/D Phấn Đào
Sinh: 12/1886
Mất: 4/9/2023
Hưởng Thọ: 0 tuổi
London
không rỏ
cầu mong cho thua Manchester United ạ Nam Mô A Di Đà phật


Arsenal
P/D Phấn Đào
Sinh: không rỏ
Mất: 4/9/2023
Hưởng Thọ: 0 tuổi
London
không rỏ
cầu mong cho thua Manchester United ạ Nam Mô A Di Đà phật


nguyễn tiến dũng
P/D dũng ngu
Sinh: 24/4/2010
Mất: 24/4/2024
Hưởng Thọ: 14 tuổi
phú yên tuy hòa
phú yên
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Vô Văn Dũng
P/D Quãng Trí
Sinh: 8/2/1939
Mất: 29/12/2022
Hưởng Thọ: 84 tuổi
Maryland US
Gia Định Việt Nam
Con cháu nguyện cho ba/ông nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Kham
P/D chưa có
Sinh: chưa rõ
Mất: 24/7/2002
Hưởng Thọ: 59 tuổi
Kỳ Anh Hà Tĩnh Việt Nam
Đức Thọ Hà Tĩnh
Con là Nguyễn Mạnh Tường cháu nội ông nguyện Ông nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


123
P/D Huệ Năng
Sinh: 25/10/1950
Mất: 15/04/2022
Hưởng Thọ: 72 tuổi
110 Trường Sa Q2
Phú Nhuận HCM
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


NG Nhật Quang
P/D Mất
Sinh: 2/1/2012
Mất: 30/1/2012
Hưởng Thọ: 13 tuổi
64 cần thơ
TP cần thơ
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Văn Tưởng
P/D chưa có
Sinh: không rỏ
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 0 tuổi
không rỏ
không rỏ
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


đỗ anh tú
P/D giấy khen
Sinh: 10/3/2015
Mất: 31/5/2023
Hưởng Thọ: 9 tuổi
13 phú hào nam điền
nam trực nam định
do ăn chay và gạo trong chùa nên sư cô cầm chổi phang tú và về trầu ông bà luôn


đỗ anh tú
P/D giấy khen
Sinh: 10/3/2015
Mất: 10/3/2015
Hưởng Thọ: 9 tuổi
phú hào nam điền
nam trực nam định
bố nguyền nguyện Mẹ nhàn về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


AE THẦN TÀI
P/D THÍCH LÀ CHIẾN
Sinh: 21/06/2023
Mất: kHÔNG MẤT
Hưởng Thọ: 100 tuổi
KUBET
KUBET
Con là Nguyễn Tấn Lộc mong phù hộ cho ae con được húp to


Nguyễn Thế Khôi
P/D Thích Khẩu Nghiệp
Sinh: 13/03/2009
Mất: 1/6/2030
Hưởng Thọ: 21 tuổi
Bình Long Bình Phước
k biết
Do khẩu nghiệp nhiều ăn gà quay ở chùa nên bị sư cô lấy chổi quýnh nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Minh Trang
P/D Thích Ăn Mặn
Sinh: 16/04/2009
Mất: 1/1/2030
Hưởng Thọ: 21 tuổi
Bình Long Bình Phước
không rỏ
Chồng là Nguyễn Đức Phát nguyện Vợ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Văn Duyên
P/D chưa có
Sinh: 19/8/1923
Mất: 13/10/2010
Hưởng Thọ: 89 tuổi
Đống Đa Hà Nội
Hậu Lộc Thanh Hóa
Con là Trần Văn Tuyển nguyện Cha nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Văn Duyên
P/D chưa có
Sinh: 15/08/2023
Mất: 13/10/2010
Hưởng Thọ: 89 tuổi
Đống Đa Hà Nội
Hậu Lộc Thanh Hóa
Con là Trần Văn Tuyển nguyện Cha nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trương Thị Mễ
P/D chưa có
Sinh: 01/01/1928
Mất: 01/09/2022
Hưởng Thọ: 95 tuổi
Đống Đa Hà Nội
Thanh Hóa
Con là Trần Văn Tuyển nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Võ thị Luyến
P/D chưa có
Sinh: 25 10 1955
Mất: 09 06 2019
Hưởng Thọ: 65 tuổi
không rỏ
Bắc Sơn Hải kỳ hảikỳ anh
Con là Nguyễn văn hoàn nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Võ Hồng Nhung
P/D nhung
Sinh: 5/2/2009
Mất: 16/4/2023
Hưởng Thọ: 14 tuổi
ĐTV
TPHCM
Chúng con cháu nguyện ông bà nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Kim anh
P/D Huệ năng
Sinh: 9/5/1999
Mất: 15/8/2022
Hưởng Thọ: 90 tuổi
không rỏ
không rỏ
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Gia Bảo
P/D Thần Lợn
Sinh: 30/12/2010
Mất: 32/12/4037
Hưởng Thọ: 100 tuổi
Hà Nội
Sóc Sơn
Con là Nguyễn Gia Bảo nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đinh Thế Hỷ
P/D Quang Hoà
Sinh: 1937
Mất: 08/06/2018
Hưởng Thọ: 80 tuổi
Ninh Bình
Ninh Bình
Nguyện xin Tam Bảo gia hộ cho chân linh ông được siêu sinh Tịnh Độ


phạm lê kim nga
P/D ngôn là
Sinh: 1999
Mất: 6/4/2023
Hưởng Thọ: 24 tuổi
trần duy hưng
lào kai
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


LÊ bảo
P/D LÊ báo
Sinh: 32/12/2024
Mất: 33/11/2023
Hưởng Thọ: 100 tuổi
http://tuviencom/chuaonline/
chùa số 4
Con là Nguyễn Văn tèo nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nhung
P/D Nhung
Sinh: 25/08/2000
Mất: 15/08/2022
Hưởng Thọ: 20 tuổi
Đồng xoài
Bình phuớc
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


VŨ NĂNG LÂM
P/D PHÚC TRUNG
Sinh: 13/05/1955
Mất: 31/08/2021
Hưởng Thọ: 67 tuổi
1/56 Trại Chuối Hồng Bàng HP
Xuân Trường Nam Định
Con là Vũ Thị Hiền nguyện Cha nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Ngọc Sĩ
P/D DIỆU THIỆN
Sinh: 1954
Mất: 7/1/2015
Hưởng Thọ: 61 tuổi
1246/2 quang trung p8 gò vấp
tp hcm
Con là Đặng Trí Dũng nguyện NỘI nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


vũ văn lũy
P/D huệ năng
Sinh: 1937
Mất: 11/08/2008
Hưởng Thọ: 71 tuổi
quang khải tứ kỳ hải dương
không rỏ
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đỗ Văn Huy Hoàng
P/D Dodovit
Sinh: 16/08/2008
Mất: 06/03/2023
Hưởng Thọ: 15 tuổi
Trường Huỳnh Thúc Kháng tp ĐN
Quảng Nam
Con là Hồ Hoàng Anh Hồ Thanh Ngọc Hân Huỳnh Kim Thùy nguyện Cha về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Xuân Đại
P/D Huệ Năng
Sinh: 1/1/2000
Mất: 1/1/2023
Hưởng Thọ: 23 tuổi
Thanh Sơn - Phu Tho
Thanh Sơn - Phu Tho
Con là Nguyễn Xuân Đại nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Khải
P/D Trần Khải
Sinh: 1/5/2010
Mất: Hôm nay
Hưởng Thọ: 13 tuổi
Éo biết
Éo biết
Moẹ mày béo


Trần khải
P/D Trần tuệ
Sinh: 1/5/2010
Mất: Hôm nay
Hưởng Thọ: 65 tuổi
Không rõ
TP Sa Đéc
Chào thần khỉ lâu rồi không gặp


Mèo Simmy
P/D Simmy x Kairon
Sinh: 1/5/2000
Mất: 19/2/2023
Hưởng Thọ: 21 tuổi
Huế
Huế
Em cầu xin chị có thể hồi sinh để chơi KaironSammyPhong CậnRubySiro


Phạm NGUYỄN hồng ạnh
P/D Thỉu năng
Sinh: 32/0/999
Mất: 00/00/0000
Hưởng Thọ: 00 tuổi
Trong bồn cầu
Cứt
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lê viết trọng an
P/D Tại nạn
Sinh: 1/1/2011
Mất: 15/12/2022
Hưởng Thọ: 12 tuổi
45/11/tân lập
Tân lập xuân dương thanh hóa
Con làlê viết trọng an nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


HUỲNH THỊ THU VÂN
P/D Diệu Thanh
Sinh: 23/3/1950
Mất: 24/12/2022
Hưởng Thọ: 73 tuổi
không rỏ
Bạc Liêu
Con là Nguyễn Huỳnh Thu Yến nguyện Bà cố Vân về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Bùi Thị Thanh
P/D chưa có
Sinh: 1966
Mất: 6/11/2022
Hưởng Thọ: 56 tuổi
Bãi Cháy Vân Hà Phúc Thọ
Tp Hà Nội
Con là TRƯƠNG VĂN HẢI nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh thỉnh pháp sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ A Di Đà Phật


Bùi Thị Thanh
P/D chưa có
Sinh: 3/8/1966
Mất: 6/11/2022
Hưởng Thọ: 56 tuổi
Bãi Cháy Van Ha
Hà Nội
Con là Trương Văn Hải nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


amnv
P/D dsss
Sinh: 123
Mất: 233
Hưởng Thọ: 564 tuổi
123 PGS
không rỏ
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phạm Nguyên Hùng
P/D chưa có
Sinh: 15/01/1960
Mất: 20/12/2021
Hưởng Thọ: 61 tuổi
Sở Dầu- Hồng Bàng- Hải Phòng
Hải Phòng
Con là Phạm Thị Quỳnh Hoa nguyện Bố nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


hoa ssan
P/D hoa binh ooi
Sinh: 23/45/2014
Mất: 12/12/2022
Hưởng Thọ: 43 tuổi
102 Dong Nai
102 Dong Nai
ltscriptgtalert123lt/scriptgt


Nguyễn thị chúc
P/D Hồng kiển
Sinh: 1931
Mất: 18111982
Hưởng Thọ: 52 tuổi
Gò công
Gò công
Con là võ thị điểu nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


cltgt
P/D chưa có
Sinh: không rỏ
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 0 tuổi
không rỏ
không rỏ
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


XYZ
P/D 12
Sinh: 34
Mất: 56
Hưởng Thọ: 78 tuổi
90
123 PSG
ABC


test
P/D te
Sinh: không rỏ
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 0 tuổi
không rỏ
không rỏ
scriptalert1/script


George Washington
P/D First President
Sinh: 11/2/1731
Mất: 14/12/1799
Hưởng Thọ: 68 tuổi
14711 Mesita
Houston tx 77083
Con la Tran Truc nguyện first president về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Ma than thu
P/D Vua dai de
Sinh: 05/11/1911
Mất: 02/05/1980
Hưởng Thọ: 69 tuổi
14711 Mesita
Houston tx 77083
Con là Ma thanh truc nguyện Vua dai de nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Tran cong
P/D Vua dai de
Sinh: 05/11/1911
Mất: 02/05/1980
Hưởng Thọ: 69 tuổi
14711 Mesita
Houston Tx 77083
Con là Tran Truc nguyện Noi nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Ma ngoc phung
P/D chưa có
Sinh: 01/01/1918
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 86 tuổi
14711 mesita
Houston tx77083
Con là Tran truc Nguyen noi nuong về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


PLTThịnh
P/D THINHTHUNHAT
Sinh: 24-04-2005
Mất: 16-10-3000
Hưởng Thọ: 999 tuổi
thọ quang sơn trà đà nẵng
quảng nam
con là nguyễn đức huycháu của võ văn tuấncon của trần gia bảo


Tran truc
P/D Ac
Sinh: 08/08/1979
Mất: 13/10/2020
Hưởng Thọ: 41 tuổi
14711 Mesita
Houston tx 77083
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Tran cong
P/D Government
Sinh: 01/01/1908
Mất: 13/10/2020
Hưởng Thọ: 100 tuổi
14711 Mesita
Houston Tx 77083
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyen Ngoc thuy
P/D Ac
Sinh: 05/08/1975
Mất: 13/10/2020
Hưởng Thọ: 45 tuổi
77072
không rỏ
Con là Nguyễn Văn A nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Bùi văn chống
P/D Tịnh giác
Sinh: Chưa biết
Mất: Năm 2017
Hưởng Thọ: 85 tuổi
Tân phong a
Tạ an khương
Con là Bùi công sự nguyện ông nội Bùi văn chống của con nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Bùi văn chống
P/D Tịnh giác
Sinh: Chưa biết
Mất: Năm 1932
Hưởng Thọ: 85 tuổi
Tân phong a
Tạ an khươnđầm dơicà mau
Con là Bùi công sự nguyện ông nội nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Bùi văn chống
P/D Tịnh giác
Sinh: 1-1-1932
Mất: 30-4-2017
Hưởng Thọ: 85 tuổi
Tân phong a
Tạ an khươngđầm dơicà mau
Con là Bùi công sự nguyện Ông nội nương về theo khói hương nghe kinh sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


VÕ VĂN THÀNH
P/D Nguyên Tâm
Sinh: không rỏ
Mất: 22/07/2014
Hưởng Thọ: 91 tuổi
4/217 điện biên phủ
Trường An,Thừa Thiên Huế
Con là Võ Thị Thúy Nga nay cầu nguyện cho cha Võ Văn Thành được về cõi cực lạc


Nguyễn Thị Đường
P/D chưa có
Sinh: 1939
Mất: 15/07/2020
Hưởng Thọ: 82 tuổi
Cần Đước - Long An
Cần Đước - Long AN
Nguyện cầu cụ bà Nguyễn Thị Đường nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Văn a
P/D Nguyễn văn B
Sinh: 21/21/21//
Mất: 21/21/211
Hưởng Thọ: 67 tuổi
110 Trường sa
Bình thanh
Con là Nguyễn Văn A, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đặng Thanh Phú
P/D Chưa có
Sinh: Năm 1955
Mất: 05/10/2019
Hưởng Thọ: 64 tuổi
Định An, Gò Quao, Kiên Giang
Vĩnh Tuy, Gò Quao, Kiên Giang
Con là Đặng Thanh Sang, nguyện Cha nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn
P/D chưa có
Sinh: không rỏ
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 0 tuổi
không rỏ
không rỏ
Con là Nguyễn Văn A, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Ngân
P/D chưa có
Sinh: 1921
Mất: 09/05/ âm
Hưởng Thọ: 9ổi tuổi
Đồng lý,Kim động,Hưng yên
Đồng lý Lương bằng,Kim Động,HY
Con là Trần Đức Văn nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Rét hút chích
P/D Redhoodick
Sinh: không rỏ
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 0 tuổi
không rỏ
không rỏ
Chúng con cháu, nguyện ông bà nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


nguyển thị Hương
P/D Diệu Đạo
Sinh: 1958
Mất: 19/8/2014
Hưởng Thọ: 57 tuổi
THUẬN AN
BINH DƯƠNG
Con là Nguyễn thị Hương nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phạm Văn Thấn
P/D chưa có
Sinh: 1938
Mất: 14/7/2003
Hưởng Thọ: 66 tuổi
trưng vương, vũ lăng, tiền hải
Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Con là phạm văn vương, nguyện bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Tiểu quỷ ( quỷ nhỏ)
P/D Diệu âm
Sinh: không rỏ
Mất: 14/4/18
Hưởng Thọ: 0 tuổi
không rỏ
không rỏ
Gia chủ kỳ nguyện con nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ cực lạc thế giới


Nguyễn Thị Cam
P/D Diệu Chanh
Sinh: 19/08/1950
Mất: 28/01/2020
Hưởng Thọ: 70 tuổi
Gia minh, gia viễn, ninh bình
Gia minh, gia viễn, ninh bình
Con là Đinh Ngọc Lư, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


PHẠM VIẾT HUÂN
P/D HUỆ NĂNG
Sinh: 1914
Mất: 11/03/2019
Hưởng Thọ: 105 tuổi
Xóm 4, Xã Giao Hương
Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định
Các con, cháu, chắt, chút, chít Thành tâm tắp nén nhang dâng cụ


Nguyễn Dật
P/D chưa có
Sinh: 1919
Mất: 13/11/1993
Hưởng Thọ: 74 tuổi
Phước Hưng Tuy Phước Bình Định
Phước Hưng Tuy Phước Bình Định
Con là Nguyễn Xuân Hòa, nguyện Cha nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Võ Thị Bảy
P/D chưa có
Sinh: 12/04/1922
Mất: 23/02/2012
Hưởng Thọ: 91 tuổi
Phước Hưng Tuy Phước Bình Định
Phước Hưng Tuy Phước Bình Định
Con là Nguyễn Xuân Hòa nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


mai hoàng hảo
P/D thích cắn ke
Sinh: 9/2/1899
Mất: k529/1 lê
Hưởng Thọ: 98 tuổi
không rỏ
hòa hải,ngũ hành sơn
Con là Nguyễn Văn A, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


NGUYỄN VĂN CHƯỞNG
P/D Tâm Quán
Sinh: 1945
Mất: 1987
Hưởng Thọ: 42 tuổi
Mỹ Xuân Tân Thành, BRVT
Thọ Xuân, Móng Cái, Quảng Ninh
Con là Nguyễn Văn A, nguyện Cha nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Thế
P/D Bảo
Sinh: 21/2/1998
Mất: 12/11/2019
Hưởng Thọ: 40 tuổi
34 toronro
Hải phòng
Con là BnmquanA, nguyện Chu nha nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Văn
P/D Thế Bảo
Sinh: 21/2/1998
Mất: 12/11/2019
Hưởng Thọ: 21 tuổi
34 Toronto Bs70jp
Hải Phòng
Con là Bùi Nguyễn Minh Quân, nguyện Chủ nhà nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Tất Hán Lâm
P/D Lâm Thồn
Sinh: 13/1/1950
Mất: 14/12/2018
Hưởng Thọ: 68 tuổi
314 Võ Văn Kiệt, Q1, TPHCM
Trung Quốc
Con là Nguyễn Văn A, nguyện Anh Lâm về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Tánh
P/D Diệu Tánh
Sinh: 12/6/1956
Mất: 18/9/2018
Hưởng Thọ: 63 tuổi
Âu Dương Lân,Phường 3,Quận 8.
Rạch Gia - Kiên Giang
Chồng là Trần Thế Hùng, nguyện Vợ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Tánh
P/D Diệu Tánh
Sinh: 12/6/1956
Mất: 18/9/2018
Hưởng Thọ: 63 tuổi
Âu Dương Lân,Phường 3,Quận 8.
Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chồng là Trần Thế Hùng, nguyện vợ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ.


Bùi Khôi
P/D Nhuận Phục
Sinh: 1930
Mất: 26/09/2019
Hưởng Thọ: 90 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
Quảng Nam
Nguyện ông nội 8 nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Lắm
P/D chưa có
Sinh: không rỏ
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 74 tuổi
không rỏ
không rỏ
cháu là lâm kiến an, cầu nguyện cho bà nội vãng sanh tây phương


Ba tan vlog
P/D batanvlog
Sinh: 25/10/1954
Mất: 25/10/2013
Hưởng Thọ: 58 tuổi
Bac ninh
HĂ  Ná»™i
hom nay ba tan vlog se liem xuc sich sieu to khong lo nhe cac chau


Con Cu
P/D Huệ năng
Sinh: 10/05/1945
Mất: 10/06/2010
Hưởng Thọ: 62 tuổi
Con mẹ mĂ y lĂ m web wibu vl
Ä‘ezo
Con lĂ Nguyá»…n Văn A, nguyện Mẹ nÆ°Æ¡ng về theo khĂ³i hÆ°Æ¡ng nghe kinh, sá»›m ngĂ y siĂªu sanh Tịnh Độ


Trân Thị Ngân
P/D Không
Sinh: 1921
Mất: 11/7/2019
Hưởng Thọ: 99 tuổi
Sn 46,lương bằng kim động,HHưn
Hưng yên
Con là Trần Đức Văn nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Ông Tổ Nghề Bay
P/D THÍCH BAY LẮC
Sinh: không rỏ
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 0 tuổi
không rỏ
không rỏ
Chúng con cháu, nguyện ông bà nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Meo
P/D Neko
Sinh: 21/2/2018
Mất: 1/8/2019
Hưởng Thọ: 1 tuổi
110
Phú Nhuận
Con là Nguyễn Văn A, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần thị Thuý Hồng
P/D chưa có
Sinh: 1969
Mất: 7/5/2017
Hưởng Thọ: 49 tuổi
không rỏ
không rỏ
Con là Huỳnh Văn Khang, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Chiến
P/D Hiệu diệu chanh
Sinh: không rỏ
Mất: không rỏ
Hưởng Thọ: 92 tuổi
Xóm 3 ,Vân an, LP, HH, BG
Luong phong, hiep hoa, Bắc Gia
Con là Trương Đức Hưng, nguyện Bà nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phạm Thanh Lâm
P/D thích ăn chực
Sinh: 25/10/1975
Mất: 28/03/2018
Hưởng Thọ: 45 tuổi
vĩnh đông thị trấn vĩnh thuận
rạch giá
Con là Nguyễn Văn A, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


NG. Thanh Toàn
P/D Toan Gay
Sinh: 16/4/2002
Mất: 29/2/2019
Hưởng Thọ: 17 tuổi
Tây Thạnh
Quãng Ngãi
Con là Nguyễn Thanh Teo, nguyện Mẹ Zed về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Tran ngoc thang
P/D Tinh tam
Sinh: 11/09/1955
Mất: 20/06/2018
Hưởng Thọ: 64 tuổi
921 tran xuan soan
Tphcm
Con là tran thi ngoc phuong nguyện ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trương Phụng Hảo
P/D Diệu Hòa
Sinh: 30/04/1911
Mất: 05/07/2009
Hưởng Thọ: 99 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
Quảng Đông, Trung Quốc
Nguyện hương hồn cố NSUT Phùng Há nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phan Hữu Lý
P/D chưa có
Sinh: 1949
Mất: 01/12/2016
Hưởng Thọ: 68 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
Không rõ
Nguyện hương hồn cố NSUT Quang Lý nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hồ Văn Kiển
P/D chưa có
Sinh: 1926
Mất: 03/04/2013
Hưởng Thọ: 88 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
Phước Long (cũ)
Nguyện hương hồn cố NSUT Hồ Kiểng nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phan Huỳnh Điểu
P/D chưa có
Sinh: 11/11/1924
Mất: 29/06/2015
Hưởng Thọ: 92 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
TP Đà Nẵng
Nguyện hương hồn cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Đại Đức
P/D chưa có
Sinh: 1930
Mất: 25/05/2015
Hưởng Thọ: 86 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
Bạc Liêu - Cà Mau
Nguyện hương hồn cố nhạc sĩ Nguyễn Đức nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Văn Đông
P/D chưa có
Sinh: 15/03/1932
Mất: 26/02/2018
Hưởng Thọ: 87 tuổi
Quận 01, TPHCM
Quận 01, TPHCM
Nguyện hương hồn cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Phan Nhân
P/D chưa có
Sinh: 1933
Mất: 29/06/2015
Hưởng Thọ: 83 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
An Giang
Nguyện hương hồn cố nhạc sĩ Phan Nhân nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Ái Duy Nhân
P/D chưa có
Sinh: 1986
Mất: 07/05/2015
Hưởng Thọ: 30 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nguyện hương hồn Anh nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đặng Thị Hai
P/D Giác Nhã
Sinh: 1935
Mất: 04/11/2016
Hưởng Thọ: 82 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
Long An
Nguyện hương hồn NSUT Út Bạch Lan nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hồ Kim Hoàng
P/D chưa có
Sinh: 1963
Mất: 26/07/2018
Hưởng Thọ: 56 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
Bạc Liêu
Nguyện hương hồn cố NSUT Thanh Hoàng nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Chu Thị Kiều Oanh
P/D Diệu Hiếu
Sinh: 1932
Mất: 07/06/1989
Hưởng Thọ: 57 tuổi
Quận 01, TPHCM
Bình Dương
Con là Đinh Văn Tràng và Đinh Thị Huyền Ly, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đinh Văn Kiệu
P/D Diệu Âm Thất Nhập
Sinh: 1924
Mất: 15/04/2019
Hưởng Thọ: 95 tuổi
Quận 01, TPHCM
Chương Mỹ, Hà Nội
Con là Đinh Văn Tràng và Đinh Thị Huyền Ly, nguyện Bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Nga
P/D Diệu Minh
Sinh: 31/07/1942
Mất: 26/11/1978
Hưởng Thọ: 37 tuổi
Quận 01, TPHCM
Tây Ninh
Nguyện hương hồn Cố nghệ sĩ Thanh Nga nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Văn Vũ
P/D Pháp Thiện
Sinh: 28/07/1972
Mất: 01/04/2019
Hưởng Thọ: 48 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyện hương hồn Anh nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lê Lưu Quang Minh
P/D Khải Hòa Hảo
Sinh: 1988
Mất: 28/07/2015
Hưởng Thọ: 28 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyện hương hồn Anh nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Văn Tiển
P/D Huệ Khai
Sinh: 1944
Mất: 07/04/2019
Hưởng Thọ: 76 tuổi
Quận Tân Phú, TPHCM
Đức Hòa, Long An
Nguyện hương hồn Cụ ông nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Ngô Văn Ngọ
P/D Thiện Mã
Sinh: 1920
Mất: 26/04/2019
Hưởng Thọ: 99 tuổi
Quận Tân Phú, TPHCM
Đăk Nông
Con là Ngô Văn Triều và Ngô Thị Tiên, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Bùi Thị Chín
P/D Ngọc Kim Vân
Sinh: 1935
Mất: 29/04/2019
Hưởng Thọ: 84 tuổi
Quận 08, TPHCM
Hà Nam
Con là Trần Thị Quỳnh Nga và Trần Thị Thanh Nga, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Triệu Văn Trác
P/D chưa có
Sinh: 1922
Mất: 31/05/2013
Hưởng Thọ: 91 tuổi
Kim Động, Hưng Yên
Triều Châu, Trung Quốc
Con là Triệu Văn Chúc, nguyện Bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hứa Thị Mộc
P/D An Lành
Sinh: 1926
Mất: 23/04/2019
Hưởng Thọ: 93 tuổi
Kim Động, Hưng Yên
Phúc Kiến, Trung Quốc
Con là Triệu Văn Chúc, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lê Thị Hiến
P/D chưa có
Sinh: 1918
Mất: 27/04/2019
Hưởng Thọ: 101 tuổi
Cái Bè, Tiền Giang
Gò Công Tây, Tiền Giang
Con là Huỳnh Văn Hiển, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Ánh Dương
P/D Huệ Nhân Lành
Sinh: 1926
Mất: 28/04/2019
Hưởng Thọ: 93 tuổi
Quận Thủ Đức, TPHCM
Phước Kiến, Trung Quốc
Con là Dư Gia Thành, nguyện Mà má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Văn Hình
P/D chưa có
Sinh: 1928
Mất: 25/03/2019
Hưởng Thọ: 91 tuổi
Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Thôn Vỹ Dạ, TP Huế
Con là Nguyễn Văn Định cùng má là Trương Thị Vàng và các em, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Giản Thị Hồng Anh
P/D Ngọc Ân
Sinh: 1933
Mất: 27/04/2019
Hưởng Thọ: 86 tuổi
Quận 05, TPHCM
Hải Nam, Trung Quốc
Con là Đỗ Thị Ngọc Châu, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phùng Thiếu Lan
P/D Huệ Lan
Sinh: 1938
Mất: 25/04/2019
Hưởng Thọ: 81 tuổi
Quận 03, TPHCM
Phúc Kiến, Trung Quốc
Con là Trịnh Ương Châu, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Triệu Quỳnh Hoa
P/D chưa có
Sinh: 1958
Mất: 27/04/2019
Hưởng Thọ: 61 tuổi
Quận 11, TPHCM
Triều Châu, Trung Quốc
Con là Trần Triệu Kim, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Sơn Văn Chil
P/D chưa có
Sinh: 1926
Mất: 25/04/2019
Hưởng Thọ: 93 tuổi
TP Vĩnh Long
Kế Sách, Sóc Trăng
Con là Sơn Thị Vin cùng chồng là Sơn Văn Hoil, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Tô Ngọc Quỳnh Nhi
P/D Diệu Vân Nhi
Sinh: 22/11/1995
Mất: 25/04/2019
Hưởng Thọ: 24 tuổi
Quận 01, TPHCM
Đức Huệ, Long An
Con là Tô Ngọc Quỳnh Vy cùng cha là Tô Văn Ngọc và mẹ là Vũ Thị Quỳnh Giang, nguyện Chị nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Liêu Mỹ Ngọc
P/D Huệ Ngọc Kim Quy
Sinh: 1928
Mất: 02/04/2019
Hưởng Thọ: 91 tuổi
Quận 11, TPHCM
Quảng Đông, Trung Quốc
Con là Lê Ngọc Phú cùng cha và 2 chị, nguyện Bà ngoại nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nhan Kim Hiền
P/D Hiếu Hiền
Sinh: 14/01/1975
Mất: 26/04/2019
Hưởng Thọ: 44 tuổi
Quận 10, TPHCM
Phúc Kiến, Trung Quốc
Con là Lê Ngọc Phú cùng cha và 2 chị, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hà Văn Ngũ
P/D chưa có
Sinh: 1939
Mất: 19/04/2019
Hưởng Thọ: 80 tuổi
TP Sa Đéc, Đồng Tháp
Lấp Vò, Đồng Tháp
Con là Hà Văn Kiểm cùng má là Cao Thị Chinh và các anh chị em, nguyện Tía nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Văn Vĩnh
P/D Thanh Nhàn
Sinh: 19/05/1945
Mất: 24/04/2019
Hưởng Thọ: 74 tuổi
Quận 06, TPHCM
Phan Thiết, Ninh Thuận
Con là Huỳnh Thị Thanh Xuân, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Văn Nhẫn
P/D chưa có
Sinh: 1928
Mất: 22/04/2019
Hưởng Thọ: 91 tuổi
Quận 09, TPHCM
Bến Tre
Con là Trần Văn Nghĩa và Trần Thị Nhân, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Hữu
P/D Thiện Hữu
Sinh: 05/09/1952
Mất: 25/04/2019
Hưởng Thọ: 67 tuổi
Quận Bình Thạnh, TPHCM
Quận 09, TPHCM
Con là Lê Nguyễn Quỳnh Nga, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Thân Vũ Bình
P/D Huệ Hải
Sinh: 1925
Mất: 23/04/2019
Hưởng Thọ: 94 tuổi
Quận Phú Nhuận, TPHCM
Lý Sơn, Quảng Ngãi
Con là Thân Vũ Ngọc và Thân Vũ Thiên, nguyện Cha nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Văn Cửu
P/D chưa có
Sinh: 1942
Mất: 20/04/2019
Hưởng Thọ: 77 tuổi
Quận 11, TPHCM
Hậu Nghĩa, Long An
Con là Trần Thị Lài và Trần Văn Thục, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đồng Thị Soái
P/D chưa có
Sinh: 1926
Mất: 21/04/2019
Hưởng Thọ: 93 tuổi
Thanh Trì, Hà Nội
Hải Dương
Con là Tạ Văn Thùy và Tạ Văn Ưng, nguyện Mợ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Minh Ngân
P/D chưa có
Sinh: 29/01/1998
Mất: 17/04/2019
Hưởng Thọ: 21 tuổi
Quận 12, TPHCM
Hải Phòng
Con là Nguyễn Minh Triết cùng gia đình, nguyện Chị 2 nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lương Kiến Vĩ
P/D Huệ Minh
Sinh: 1935
Mất: 23/04/2019
Hưởng Thọ: 84 tuổi
Quận 06, TPHCM
Phước Kiến, Trung Quốc
Con là Lương Thanh Thanh cùng Mà má là Cao Mỹ Nguyệt và các em, nguyện Bà bá nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Thị Chân
P/D Diệu Chân Linh
Sinh: 1956
Mất: 19/06/2006
Hưởng Thọ: 50 tuổi
Quận 02, TPHCM
Trảng Bom, Đồng Nai
Con là Tô Thị Huỳnh Vân và Tô Thị Huỳnh Ân, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Tô Văn Chính Trực
P/D Thiện Pháp Giới
Sinh: 1946
Mất: 20/04/2019
Hưởng Thọ: 73 tuổi
Quận 02, TPHCM
Bà Rịa Vũng Tàu
Con là Tô Thị Huỳnh Vân và Tô Thị Huỳnh Ân, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trịnh Thị Vui
P/D chưa có
Sinh: 1932
Mất: 22/04/2019
Hưởng Thọ: 87 tuổi
Quận 01, TPHCM
Hưng Yên
Con là Đỗ Tú Hoài và Đỗ Tú Chinh, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Vũ Thị Trà
P/D Thiện Nhân Tâm
Sinh: 1928
Mất: 22/04/2019
Hưởng Thọ: 91 tuổi
Quận 01, TPHCM
Đông Anh, Hà Nội
Con là Hoàng Anh Quốc Thông, nguyện Bà nội nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Kính
P/D chưa có
Sinh: 1920
Mất: 03/05/2010
Hưởng Thọ: 90 tuổi
TP Long Xuyên, An Giang
Trảng Bàng, Tây Ninh
Con là Vương Thị Ngọt và Vương Thị Mùi, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Mạc Văn Cung
P/D chưa có
Sinh: 1917
Mất: 15/04/2019
Hưởng Thọ: 102 tuổi
Phố Hoàng Diệu, Hà Nội
Tuyên Quang
Con là Mạc Văn Chung và Mạc Thị Kim, nguyện Bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lý Thị Xinh
P/D chưa có
Sinh: 1935
Mất: 22/04/2019
Hưởng Thọ: 84 tuổi
Đức Huệ, Long An
Nhà Mát, Bạc Liêu
Con là Nguyễn Văn Lí, nguyện má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trương Huệ Châu
P/D Huệ Thiên
Sinh: 1926
Mất: 25/09/2014
Hưởng Thọ: 88 tuổi
Quận 10, TPHCM
Vân Nam, Trung Quốc
Con là Ninh Vân Phong và Ninh Ngọc Trinh, nguyện Mà má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Vương Văn Quýt
P/D chưa có
Sinh: 1923
Mất: 17/04/2019
Hưởng Thọ: 96 tuổi
TP Long Xuyên, An Giang
Thốt Nốt, Cần Thơ
Con là Vương Thị Ngọt và Vương Thị Mùi, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Ninh Vân Nam
P/D Tịnh Đức
Sinh: 1922
Mất: 20/04/2019
Hưởng Thọ: 97 tuổi
Quận 10, TPHCM
Phúc Kiến, Trung Quốc
Con là Ninh Vân Phong và Ninh Ngọc Trinh, nguyện Bà bá nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Võ Thị Khơi
P/D chưa có
Sinh: 1939
Mất: 21/04/2019
Hưởng Thọ: 80 tuổi
TP Phan Thiết, Ninh Thuận
Điện Bàn, Quảng Nam
Con là Nguyễn Văn Trụ, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lê Thị Mỹ Nhung
P/D Diệu Hiền
Sinh: 1969
Mất: 20/04/2019
Hưởng Thọ: 50 tuổi
Bình Chánh, TPHCM
TP Tân An, Long An
Tôi là Vũ Văn Ngọc cùng các con, nguyện Vợ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đào Văn Thích
P/D Huệ Phước
Sinh: 1919
Mất: 17/04/2019
Hưởng Thọ: 100 tuổi
Đoàn Thị Điểm, TP Đà Lạt
Đạmbri, Lâm Đồng
Con là Đào Thị Mỹ Duyên, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Mỹ
P/D Thanh Minh
Sinh: 1936
Mất: 21/04/2019
Hưởng Thọ: 83 tuổi
Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Con là Đặng Thị Ái Giang, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Khưu Văn Khải
P/D chưa có
Sinh: 1945
Mất: 19/04/2019
Hưởng Thọ: 74 tuổi
Quận 09, TPHCM
Năm Căn, Cà Mau
Con là Khưu Văn Thiệu và Khưu Thị Thanh, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lưu Đồng Khánh
P/D An Tịnh Đồng Tâm
Sinh: 03/03/1927
Mất: 18/04/2019
Hưởng Thọ: 92 tuổi
Quận 10, TPHCM
Giang Nam, Trung Quốc
Con là Lưu Ánh Nguyệt, nguyện Ông nội nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lưu Đồng
P/D chưa có
Sinh: 1875
Mất: 1949
Hưởng Thọ: 74 tuổi
Quận 10, TPHCM
Giang Nam, Trung Quốc
Con là Lưu Ánh Nguyệt, nguyện Ông cố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trịnh T. Thanh Thanh
P/D Hoàng Thanh An
Sinh: 1955
Mất: 20/03/2019
Hưởng Thọ: 64 tuổi
Quận 08, TPHCM
Càn Long, Trà Vinh
Con là Ngô Văn Hà cùng ba là Ngô Văn Sớ và các anh chị em, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đỗ Thị Thơm
P/D chưa có
Sinh: 1934
Mất: 19/04/2019
Hưởng Thọ: 85 tuổi
Ngọc Hiển, Cà Mau
Đông Hải, Bạc Liêu
Con là Huỳnh Thị Hải Yến, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Chương
P/D Diệu An
Sinh: 1929
Mất: 15/04/2019
Hưởng Thọ: 90 tuổi
Gò Công Tây, Tiền Giang
Ba Tri, Bến Tre
Con là Trần Cao Thanh Quý, nguyện Bà nội nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phan Thị Ánh
P/D Ngọc Ánh Dương
Sinh: 1947
Mất: 20/04/2019
Hưởng Thọ: 72 tuổi
Quận Thủ Đức, TPHCM
Ninh Bình
Con là Nguyễn Văn Hoàn cùng cha là Nguyễn Văn Nguyệt và các em, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Võ Thị Xâm
P/D Khải Huyền
Sinh: 1916
Mất: 19/04/2019
Hưởng Thọ: 103 tuổi
Quận 09, TPHCM
Sapa, Lào Cai
Con là Lương Thị Kiều Oanh, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phùng Văn Vi
P/D Thiện Quang
Sinh: 1930
Mất: 20/04/2019
Hưởng Thọ: 89 tuổi
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Thái Nguyên
Con là Phùng Văn Lí, nguyện Bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


An Mỹ Yến
P/D Thiện Dương
Sinh: 1952
Mất: 30/03/2019
Hưởng Thọ: 67 tuổi
Quận 05, TPHCM
Hải Nam, Trung Quốc
Con là Chu Kiết Tường, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Ông Thị Ngọc Hân
P/D Thanh Tịnh
Sinh: 13/09/1975
Mất: 18/04/2019
Hưởng Thọ: 44 tuổi
Quận 10, TPHCM
Cần Đước, Long An
Tôi là Trần Văn Phúc cùng con là Trần Tiến Hùng, nguyện Vợ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Thị Trưng
P/D chưa có
Sinh: 1931
Mất: 18/04/2019
Hưởng Thọ: 88 tuổi
Quận Bình Tân, TPHCM
Đồng Tháp Mười
Con là La Văn Đạo và La Thị Giáo, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đinh Văn Tùng
P/D An Tâm Tịnh
Sinh: 23/07/1938
Mất: 19/04/2019
Hưởng Thọ: 81 tuổi
Quận 10, TPHCM
Phủ Lý, Hà Nam
Con là Đinh Văn Cần và Đinh Thị Vũ nguyện Bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Sông
P/D chưa có
Sinh: 1914
Mất: 29/03/2019
Hưởng Thọ: 106 tuổi
TP Cà Mau
Ngọc Hiển, Cà Mau
Con là Nguyễn Văn Nhanh, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hoàng Tú Vân
P/D Ngọc Nhi
Sinh: 1973
Mất: 19/04/2019
Hưởng Thọ: 46 tuổi
Quận 01, TPHCM
Trung Quốc
Con là Nguyễn Hoàng Tú Linh, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Ngô Kim Hường
P/D chưa có
Sinh: 05/03/1959
Mất: 13/04/2019
Hưởng Thọ: 60 tuổi
Quận 03, TPHCM
Thượng Hải, Trung Quốc
Con là Tăng Minh Luân cùng bố là Tăng Minh Kiều và chị là Tăng Tố Nhi nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Thân Thị Kiểu
P/D chưa có
Sinh: 09/06/1923
Mất: 29/10/2014
Hưởng Thọ: 91 tuổi
TP Bình Dương
Cát Bà, Hải Phòng
Con là Chu Xuân Thành cùng con cháu họ Chu nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Chu Xuân Thìn
P/D Tịnh Thanh
Sinh: 06/02/1918
Mất: 11/04/2019
Hưởng Thọ: 101 tuổi
TP Bình Dương
Tuy Hòa, Phú Yên
Con là Chu Xuân Thành cùng con cháu họ Chu nguyện bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Triệu Thị Tứ
P/D chưa có
Sinh: 1923
Mất: 23/01/2003
Hưởng Thọ: 80 tuổi
Quận 08, TPHCM
Vị Thanh, Hậu Giang
Con là Mai Văn Nhật và Mai Thị Lượng, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nhữ An Kim
P/D Huệ Cung
Sinh: 1920
Mất: 15/04/2019
Hưởng Thọ: 99 tuổi
Quận 06, TPHCM
Phước Kiến, Trung Quốc
Con là Diệp Văn Mẫn, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Mai Văn Công
P/D chưa có
Sinh: 1926
Mất: 14/04/2019
Hưởng Thọ: 93 tuổi
Quận 08, TPHCM
Long Xuyên, An Giang
Con là Mai Văn Nhật và Mai Thị Lượng, nguyện Tía nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Dương Thị Ngọt
P/D chưa có
Sinh: 1937
Mất: 17/04/2019
Hưởng Thọ: 82 tuổi
Quận 09, TPHCM
Lấp Vò, Đồng Tháp
Con là Lê Vũ Linh, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Quang Longt
P/D tép
Sinh: 23/7/2000
Mất: 20/4/2019
Hưởng Thọ: 19 tuổi
không rỏ
không rỏ
Con là Nguyễn Văn A, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đào Thị Ba
P/D chưa có
Sinh: 1937
Mất: 11/02/2019
Hưởng Thọ: 82 tuổi
Quận Bình Thạnh, TPHCM
Lệ Thủy, Quảng Bình
Con là Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Năm, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đặng Văn Thọ
P/D Diệu Âm Đức Thọ
Sinh: 31/12/1943
Mất: 26/03/2019
Hưởng Thọ: 76 tuổi
Quận Phú Nhuận, TPHCM
Mê Linh, Hà Nội
Con là Đặng Văn Thi và Đặng Thị Luyến, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Bắc Loan
P/D Huệ Lưu Ly
Sinh: 05/03/1938
Mất: 15/04/2019
Hưởng Thọ: 81 tuổi
Quận 06, TPHCM
Đài Bắc, Đài Loan
Con là Huỳnh Vũ cùng các em, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Lữ
P/D chưa có
Sinh: 30/04/1921
Mất: 09/04/2019
Hưởng Thọ: 98 tuổi
Quận 03, TPHCM
Nam Kinh, Trung Quốc
Con là Huỳnh Vũ cùng các em, nguyện Bà bá nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Triệu
P/D chưa có
Sinh: 1958
Mất: 1975
Hưởng Thọ: 17 tuổi
TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Tân Phước, Tiền Giang
Con là Trần Văn Quyến và Trần Thị Miên, nguyện Em nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Văn Tý
P/D chưa có
Sinh: 1933
Mất: 15/03/2016
Hưởng Thọ: 83 tuổi
TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Tân Phước, Tiền Giang
Con là Trần Văn Quyến và Trần Thị Miên, nguyện Tía nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hứa Mỹ Hạ
P/D Lệ Trang Nghiêm
Sinh: 1925
Mất: 24/05/2018
Hưởng Thọ: 93 tuổi
Quận 11, TPHCM
Đài Bắc, Đài Loan
Con là Cao Trường Minh và Cao Tường Trinh, nguyện Mà má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Cao Trường Vinh
P/D Phước Huệ
Sinh: 1923
Mất: 17/03/2019
Hưởng Thọ: 96 tuổi
Quận 11, TPHCM
Thượng Hải, Trung Quốc
Con là Cao Trường Minh và Cao Tường Trinh, nguyện Bà bá nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trịnh Văn Đình
P/D chưa có
Sinh: 1920
Mất: 23/07/2001
Hưởng Thọ: 81 tuổi
Quận 11,TPHCM
Năm Căn, Cà Mau
Con là Trịnh Thị Hồng và Trịnh Thị Quyên, nguyện Bá nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hồng Thị Xuyên
P/D Thiện Nguyện
Sinh: 1925
Mất: 16/04/2019
Hưởng Thọ: 94 tuổi
Quận 11,TPHCM
Kiên Giang
Con là Trịnh Thị Hồng và Trịnh Thị Quyên, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Văn Đinh
P/D chưa có
Sinh: 1917
Mất: 30/04/2005
Hưởng Thọ: 88 tuổi
Quận 06, TPHCM
Lái Thiêu, Bình Dương
Con là Nguyễn Văn Ninh, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Cẩm
P/D Huệ Kim Cang
Sinh: 1922
Mất: 25/07/2018
Hưởng Thọ: 96 tuổi
Quận 06, TPHCM
Cần Giuộc, Long An
Con là Nguyễn Văn Ninh, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Kim Liên
P/D Lệ Huyền Trang
Sinh: 1948
Mất: 14/04/2019
Hưởng Thọ: 71 tuổi
Quận 05, TPHCM
Cái Bè, Tiền Giang
Con là Hồ Nguyễn Anh Quân, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hà Thị Trương
P/D chưa có
Sinh: 04/08/1937
Mất: 23/08/2015
Hưởng Thọ: 78 tuổi
Nhà Mát, Bạc Liêu
TP Hà Nội
Con là Tô Thị Hà Ngân cùng chồng là Bùi Văn Tuấn, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Tô Văn Lãnh
P/D chưa có
Sinh: 12/08/1935
Mất: 28/10/2018
Hưởng Thọ: 83 tuổi
Nhà Mát, Bạc Liêu
Đông Hải, Bạc Liêu
Con là Tô Thị Hà Ngân cùng chồng là Bùi Văn Tuấn, nguyện Tía nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Tạ Thị Tú
P/D Ngọc Tiên
Sinh: 1945
Mất: 09/04/2019
Hưởng Thọ: 74 tuổi
Cái Răng, TP Cần Thơ
Tân Phú, Đồng Nai
Con là Bùi Văn Tuấn cùng cha là Bùi Văn Thu, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Văn Viện
P/D chưa có
Sinh: 1929
Mất: 1968
Hưởng Thọ: 39 tuổi
Thừa Thiên-Huế
Thừa Thiên-Huế
Con cháu Văn gia nguyện Cụ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Ls: Văn Thị Linh
P/D chưa có
Sinh: 1933
Mất: 1965
Hưởng Thọ: 32 tuổi
Thừa Thiên-Huế
Thừa Thiên-Huế
Con cháu Văn gia nguyện Cụ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Văn Hiệp
P/D chưa có
Sinh: 1926
Mất: 1940
Hưởng Thọ: 14 tuổi
Thừa Thiên-Huế
Thừa Thiên-Huế
Con cháu Văn gia nguyện Cụ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Văn Thị Xinh
P/D chưa có
Sinh: 1920
Mất: 1938
Hưởng Thọ: 18 tuổi
Thừa Thiên-Huế
Thừa Thiên-Huế
Con cháu Văn gia nguyện Cụ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Thị Nguyễn
P/D Diệu Kim Nguyên
Sinh: 1928
Mất: 09/03/2007
Hưởng Thọ: 89 tuổi
Quận 01, TPHCM
TP Vĩnh Long
Con cháu Văn gia nguyện Cụ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Văn Hoàng
P/D Thiện Định
Sinh: 1923
Mất: 13/04/2019
Hưởng Thọ: 96 tuổi
Quận 01, TPHCM
Thừa Thiên-Huế
Con cháu Văn gia nguyện Cụ trưởng nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lê Thị Kiểng
P/D chưa có
Sinh: 1880
Mất: 1958
Hưởng Thọ: 78 tuổi
Thừa Thiên-Huế
Quảng Bình
Con cháu Văn gia nguyện Cụ cố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Văn Huyên
P/D chưa có
Sinh: 1876
Mất: 1945
Hưởng Thọ: 69 tuổi
Thừa Thiên-Huế
Thừa Thiên-Huế
Con cháu Văn gia nguyện Cụ cố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hà Thị Ngôn
P/D Ngọc Ngân
Sinh: 02/03/1939
Mất: 11/04/2019
Hưởng Thọ: 80 tuổi
Quận Tân Bình, TPHCM
Quảng Trị
Con là Huỳnh Văn An và Huỳnh Thị Kim Hà, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trương Văn Ngoạn
P/D chưa có
Sinh: 1915
Mất: 14/03/2019
Hưởng Thọ: 104 tuổi
Quận 12, TPHCM
TP Đà Lạt, Lâm Đồng
Con là Trương Thị Ôn, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Cao Thị Kim Phước
P/D Huệ Phước Tâm
Sinh: 26/11/1933
Mất: 15/04/2019
Hưởng Thọ: 86 tuổi
Quận 03, TPHCM
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Con là Võ Văn Tiên và Võ Thị Xuyến, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thanh Đế
P/D Diệu Ân
Sinh: 31/05/1946
Mất: 15/04/2019
Hưởng Thọ: 73 tuổi
TP Biên Hòa, Đồng Nai
Phan Thiết, Ninh Thuận
Con là Trần Thanh Tân và Trần Thị Thanh Vân, nguyện Bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Chử Thị T'răng
P/D chưa có
Sinh: 1942
Mất: 15/04/2019
Hưởng Thọ: 77 tuổi
Pleiku, Gia Lai
Đăk Lăk
Con là Đào Văn Tráng, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Vũ Thị Nghinh
P/D chưa có
Sinh: 1914
Mất: 19/06/2010
Hưởng Thọ: 96 tuổi
Quận 08, TPHCM
Phủ Lý, Hà Nam
Con là Nguyễn Văn Vụ, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lâm Thúy Võ
P/D Đạo Tràng
Sinh: 1942
Mất: 14/04/2019
Hưởng Thọ: 77 tuổi
San Francisco, USA
Quận 01, TPHCM
Con là Nguyễn Anh Lâm, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Thị Hai
P/D Huệ Độ
Sinh: 1928
Mất: 15/04/2019
Hưởng Thọ: 91 tuổi
Quận 09, TPHCM
Ninh Thuận
Con là Vũ Thị Thu Huệ, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Trưởng
P/D Liễu Trân Châu
Sinh: 11/05/1938
Mất: 09/04/2019
Hưởng Thọ: 81 tuổi
Quận 01, TPHCM
TP Sóc Trăng
Con là Trương Tiệp Khắc, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Cao Quỳnh Tấn Quân
P/D Lệ Nhân
Sinh: 18/09/1953
Mất: 14/04/2019
Hưởng Thọ: 66 tuổi
Quận 04, TPHCM
Phú Quốc, An Giang
Con là Cao Quỳnh Ái Quyên và Cao Quỳnh Tấn Phong, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trình Ấn Quang
P/D Ngọc Quang
Sinh: 13/04/1937
Mất: 11/04/2019
Hưởng Thọ: 82 tuổi
Quận 10, TPHCM
Hồng Kông, Trung Quốc
Con là Trình Ấn Nhi và Trình Ấn Dương, nguyện Bá nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Dinh
P/D Tịnh Thủy
Sinh: 03/08/1920
Mất: 13/04/2019
Hưởng Thọ: 99 tuổi
Quận 07, TPHCM
Đồng Hới, Quảng Bình
Con là Nguyễn Thị Kim Phương, nguyện Mợ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đổng Kiến Chiêu
P/D Tuệ Trung
Sinh: 03/11/1941
Mất: 14/04/2019
Hưởng Thọ: 78 tuổi
Quận 12, TPHCM
Triều Châu, Trung Quốc
Con là Đổng Kiến Trung và Đổng Thúy Vân, nguyện Bà bá nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Văn Cảnh
P/D Thiện Chơn Ngôn
Sinh: 1937
Mất: 13/04/2019
Hưởng Thọ: 82 tuổi
Quận 04, TPHCM
Quận 09, TPHCM
Con là Huỳnh Văn Kiểu và Huỳnh Thị Chinh, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phong Thị Kiều Trang
P/D Hoàng Trang Nghiêm
Sinh: 02/09/1945
Mất: 08/03/2019
Hưởng Thọ: 74 tuổi
Quận Bình Tân, TPHCM
Châu Thành, Sóc Trăng
Con là Phan Phong Mỹ Hạnh, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Thôi Mỹ Trần
P/D Diệu Tiên
Sinh: 1922
Mất: 30/03/2019
Hưởng Thọ: 97 tuổi
Quận Bình Thạnh, TPHCM
Giang Nam, Trung Quốc
Con là Vương Ngọc Thuyên, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hàng Thị Kiều Thu
P/D Ngọc Nhung
Sinh: 15/03/1955
Mất: 13/04/2019
Hưởng Thọ: 64 tuổi
Quận 01, TPHCM
Cái Răng, TP Cần Thơ
Con là Huỳnh Thị Giang, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Anh Vỹ
P/D Nhật Hoàng
Sinh: 11/04/1975
Mất: 13/04/2019
Hưởng Thọ: 44 tuổi
California, USA
Tây Sơn, Bình Định
Con là Nguyễn Anh Dũng, nguyện Anh 2 nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lê Thị Ngọc Trân
P/D Diệu Hân
Sinh: 22/05/1966
Mất: 11/04/2019
Hưởng Thọ: 53 tuổi
Quận Đống Đa, Hà Nội
Sóc Sơn, Hà Nội
Con là Nguyễn Văn Hùng Sơn, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Văn Lũng
P/D chưa có
Sinh: 06/08/1929
Mất: 12/03/2019
Hưởng Thọ: 90 tuổi
Quận Thủ Đức, TPHCM
Vĩnh Lộc A, TPHCM
Con là Trần Thị Vương và Trần Văn Quách, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Khưu Liễn
P/D chưa có
Sinh: 1913
Mất: 10/06/2017
Hưởng Thọ: 104 tuổi
Chợ Lớn, TPHCM
Đài Loan
Con là Trần Kiều Hoa và Trần Mẫn Khang, nguyện A Mà nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lang Thị Khương
P/D Diệu Lan
Sinh: 1923
Mất: 10/06/2005
Hưởng Thọ: 82 tuổi
Quận 02, TPHCM
Đầm Dơi, Cà Mau
Con là Trang Văn Kiệm và Trang Thị Kim Cương, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trang Văn Truộng
P/D Chơn Định
Sinh: 1918
Mất: 01/04/2019
Hưởng Thọ: 101 tuổi
Quận 02, TPHCM
Ngọc Hiển, Cà Mau
Con là Trang Văn Kiệm và Trang Thị Kim Cương, nguyện bá nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Văn Đình Lê
P/D chưa có
Sinh: 1938
Mất: 31/12/2018
Hưởng Thọ: 80 tuổi
Quận 09, TPHCM
Tuyên Quang
Con là Văn Đình Chung, nguyện bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hồ Văn Nghệ
P/D chưa có
Sinh: 1900
Mất: 1978
Hưởng Thọ: 78 tuổi
Quận Tân Bình, TPHCM
Thừa Thiên-Huế
Con cháu Hồ gia nhân ngày giỗ nguyện Cụ cố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Châu Thị Kim Thành
P/D Hiếu Thành Ân
Sinh: 15/07/1975
Mất: 13/03/2019
Hưởng Thọ: 44 tuổi
Quận 11,TPHCM
Chiết Giang, Trung Quốc
Con là Văn Ngọc Châu, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Võ Thị Hai
P/D Diệu Tâm
Sinh: 21/03/1943
Mất: 09/03/2019
Hưởng Thọ: 76 tuổi
Quận Tân Phú, TPHCM
Vị Thanh, Hậu Giang
Con là Ngô Văn Lịch, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Văn Đạo
P/D Thiện Tín
Sinh: 1927
Mất: 13/03/2019
Hưởng Thọ: 92 tuổi
Quận 12, TPHCM
Thanh Hóa
Con là Nguyễn Văn Lần và Nguyễn Thị Chiêm, nguyện bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lý Thị Năm
P/D chưa có
Sinh: 1920
Mất: 12/03/2019
Hưởng Thọ: 99 tuổi
Quận 06, TPHCM
Cần Thơ
Con là Nguyễn Văn Tuyền, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đinh Thị Mãnh
P/D chưa có
Sinh: 31/12/1932
Mất: 11/04/2019
Hưởng Thọ: 87 tuổi
Quận 08, TPHCM
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Con là Vũ Văn Quảng, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Ngô Thụy Huyền Kim
P/D Huệ Hiếu Thiên Kim
Sinh: 1955
Mất: 10/03/2019
Hưởng Thọ: 64 tuổi
Quận Tân Phú, TPHCM
Hà Tĩnh
Con là Triệu Ngọc Huyền Trang, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Dương Huỳnh Lý Châu
P/D Huệ Nguyên Thanh
Sinh: 27/03/1974
Mất: 12/03/2019
Hưởng Thọ: 45 tuổi
Quận 03, TPHCM
Nọc Nạng, Bạc Liêu
Tôi là Trương Hà Ái Minh cùng con là Dương Lý Phong và Dương Ngọc Lý Lan , nguyện chồng, cha nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Mẹ VNAH Cao Thị Sâm
P/D Lệ Ân
Sinh: 1914
Mất: 11/04/2019
Hưởng Thọ: 105 tuổi
Quận 07, TPHCM
Nam Đàn, Nghệ An
Con là Trần Văn Tạ và Trần Thị Ơn, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Thị Quyên
P/D chưa có
Sinh: 1916
Mất: 21/02/2019
Hưởng Thọ: 103 tuổi
Huyện Tân Phú, Đồng Nai
Bình Định
Con là Nguyễn Văn Huynh, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Mai Văn Chánh
P/D Thiện Chân
Sinh: 1952
Mất: 09/03/2019
Hưởng Thọ: 67 tuổi
Quận 10, TPHCM
TP Đà Lạt, Lâm Đồng
Con là Lê Thị Loan cùng chồng là Mai Văn Thúy, nguyện bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Thị Lụa
P/D chưa có
Sinh: 1939
Mất: 05/03/2019
Hưởng Thọ: 80 tuổi
Bình Chánh, TPHCM
Hậu Nghĩa, Long An
Con là Nguyễn Thị Kim Ngọc, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phùng Văn An
P/D Huệ Trang
Sinh: 1924
Mất: 10/03/2019
Hưởng Thọ: 95 tuổi
Quận 06, TPHCM
Thanh Trì, Hà Nội
Con là Phùng Văn Kiên, nguyện Bố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Tú
P/D Ngọc Hương
Sinh: 30/04/1948
Mất: 12/03/2019
Hưởng Thọ: 71 tuổi
Quận 05, TPHCM
Hà Tiên, An Giang
Con là Đinh Văn Minh, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Võ Văn Tiền
P/D Thiện Khánh
Sinh: 1919
Mất: 11/04/2019
Hưởng Thọ: 100 tuổi
Quận Bình Tân, TPHCM
Vũng Liêm, Vĩnh Long
Con là Võ Thị Thy, nguyện Tía nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Vỹ Trinh
P/D chưa có
Sinh: 1914
Mất: 1987
Hưởng Thọ: 73 tuổi
Quận 01, TPHCM
Trung Quốc
Con là Quách Ngọc Kim Linh và Quách Ngọc Thiên Khang, nguyện A Vía nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phương Thị Trường
P/D chưa có
Sinh: 1956
Mất: 27/09/2009
Hưởng Thọ: 53 tuổi
Quận 01, TPHCM
Triều Châu, Trung Quốc
Con là Quách Ngọc Kim Linh và Quách Ngọc Thiên Khang, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Quách Ngọc Văn
P/D chưa có
Sinh: 1959
Mất: 26/07/2000
Hưởng Thọ: 41 tuổi
Quận 01, TPHCM
Trung Quốc
Con là Quách Ngọc Kim Linh và Quách Ngọc Thiên Khang, nguyện Bá nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Quách Ngọc Kim Ngân
P/D Diệu Ngân
Sinh: 23/11/1999
Mất: 09/03/2019
Hưởng Thọ: 20 tuổi
Quận 01, TPHCM
Trung Quốc
Con là Quách Ngọc Kim Linh và Quách Ngọc Thiên Khang, nguyện em út nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Kiều Lệ Xuân
P/D Ngọc An
Sinh: 1948
Mất: 10/03/2019
Hưởng Thọ: 71 tuổi
Quận 11,TPHCM
Phúc Kiến, Trung Quốc
Con là Tôn Phúc Kiến, nguyện Mà má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lê Thị Trạch
P/D chưa có
Sinh: 1923
Mất: 11/04/2019
Hưởng Thọ: 96 tuổi
Quận 03, TPHCM
Cần Giờ, TPHCM
Con là Nguyễn Văn Vàng, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Nguyễn Văn Tô
P/D chưa có
Sinh: 03/04/1952
Mất: 09/04/2019
Hưởng Thọ: 67 tuổi
Quận Tân Phú, TPHCM
Trà Vinh
Con là Nguyễn Thị Vy, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Bùi Văn Khai
P/D Chơn Bình
Sinh: 03/11/1926
Mất: 08/04/2019
Hưởng Thọ: 93 tuổi
Quận 02, TPHCM
Quảng Nam
Con là Bùi Thị Ngọc và Bùi Văn Trai, nguyện Ba nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Thị Ảnh
P/D chưa có
Sinh: 1948
Mất: 06/04/2019
Hưởng Thọ: 71 tuổi
TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Tân Phước, Tiền Giang
Con là Phạm Văn Kiêm, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trần Thị Nhơn
P/D Huệ Chơn
Sinh: 1922
Mất: 06/04/2019
Hưởng Thọ: 97 tuổi
Quận 08, TPHCM
Thành phố Bình Dương
Con là Nguyễn Văn Phính, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Diệp Thị Thu Phương
P/D Huệ Trương
Sinh: 03/08/1933
Mất: 09/04/2019
Hưởng Thọ: 86 tuổi
Quận Tân Phú, TPHCM
Mỹ Hạnh Nam, Long An
Con là Lâm Diệp Quốc Huy, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Quản Thị Quyên
P/D chưa có
Sinh: 1951
Mất: 05/09/1972
Hưởng Thọ: 21 tuổi
Quận 09, TPHCM
An Giang
Con là Quản Văn Trương và Quản Thị Dung, nguyện chị 2 nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Trương Dung Mỹ
P/D chưa có
Sinh: 1920
Mất: 31/08/2001
Hưởng Thọ: 81 tuổi
Quận 09, TPHCM
Triều Châu, Trung Quốc
Con là Quản Văn Trương và Quản Thị Dung, nguyện má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Quản Văn Cần
P/D chưa có
Sinh: 1917
Mất: 09/03/2019
Hưởng Thọ: 102 tuổi
Quận 09, TPHCM
An Giang
Con là Quản Văn Trương và Quản Thị Dung, nguyện Cha nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Vũ Văn Kiều
P/D Thiện Hiếu
Sinh: 02/09/1921
Mất: 21/07/2010
Hưởng Thọ: 89 tuổi
Đức Hòa, Long An
Hậu Nghĩa, Long An
Con là Phan Vũ Thiên Khôi, nguyện ông ngoại nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Phạm Thị Phong
P/D Ngọc Trân
Sinh: 09/01/1929
Mất: 19/03/2019
Hưởng Thọ: 90 tuổi
Đức Hòa, Long An
Tiền Giang
Con là Phan Vũ Thiên Khôi, nguyện bà ngoại nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Huỳnh Thị Kỷ
P/D chưa có
Sinh: 21/09/1937
Mất: 05/04/2019
Hưởng Thọ: 81 tuổi
Quận 01, TPHCM
Quỳnh Châu, Nghệ An
Con là Phan Vũ Thiên Khôi , nguyện Bà nội nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Đào Thị Tranh
P/D chưa có
Sinh: 1914
Mất: 19/03/2019
Hưởng Thọ: 105 tuổi
Quận 03, TPHCM
Tây Sơn, Bình Định
Con là Võ Thị Hiên, nguyện Bà cố nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Yoon Neung Hye
P/D chưa có
Sinh: 26/09/1943
Mất: 28/03/2019
Hưởng Thọ: 76 tuổi
Quận 01, TPHCM
Seoul, Hàn Quốc
Con là Nguyễn Yoon Sang, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Lý Văn Trâm
P/D chưa có
Sinh: 1903
Mất: 1980
Hưởng Thọ: 77 tuổi
Thanh Oai, Hà Nội
Thanh Oai, Hà Nội
Con cháu họ Lý nhân ngày giỗ nguyện Cụ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Âu Vân Hòa
P/D Thanh Hòa
Sinh: 31/05/1945
Mất: 29/03/2019
Hưởng Thọ: 74 tuổi
Quận Tân Phú, TPHCM
Giang Nam, Trung Quốc
Con là Âu Vỹ Trình, nguyện Bà bá nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Kha Thị Bê
P/D Huệ Bình
Sinh: 1936
Mất: 10/03/2019
Hưởng Thọ: 83 tuổi
Hóc Môn, THCM
Lâm Đồng
Con là Thái Văn Khang, nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Dư Thị Lộc
P/D Quý Lộc
Sinh: 13/02/1928
Mất: 03/04/2019
Hưởng Thọ: 91 tuổi
Quận 12, TPHCM
TP Vĩnh Long
Con là Nguyễn Thị Hạ, nguyện Má nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hoàng Thị Xuân
P/D chưa có
Sinh: 1958
Mất: 1972
Hưởng Thọ: 14 tuổi
Bạc Liêu
Bạc Liêu
Con cháu họ Hoàng nguyện Bà 9 nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ


Hoàng Văn Trắc
P/D chưa có
Sinh: 1951
Mất: 1959
Hưởng Thọ: 08 tuổi
Bạc Liêu
Bạc Liêu
Con cháu họ Hoàng nguyện ông 4 nương về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ