I/ Xuất thế : Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Quy, húy Quảng Định, tự Châu Tánh, hiệu Như Lý, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 45, sinh năm 1932 tại xã Năng Đông, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Tấn Khánh, thân mẫu là cụ bà Lương Thị Truyền. Song thân của Người là những Phật tử thuần thành kính tin Tam Bảo, tư chất hiền lương cần mẫn dạy dỗ các con nên người hữu dụng.

Sơ lược tiểu sử Ni trưởng Thích Nữ Như Lý

 

Năm 1935, Vì sinh cơ lập nghiệp cho con cháu mà phụ mẫu của Ni trưởng đã dời cả gia đình từ Quảng Ngãi vào Đà Lạt. Cùng với 3 chị, em Người đã có được những ngày tháng tuổi trẻ lao động giúp cha mẹ, theo cha mẹ đến chùa công quả, nghe kinh, học Phật tại chùa Viên Giác (Cầu Đất, Tp. Đà Lạt) do cố Hoà thượng thượng Đức hạ Thiệu trụ trì, chùa Linh Phong (Trại hầm, Tp. Đà Lạt) do cố Ni trưởng thượng Từ hạ Hương trụ trì…Nhờ thế mà các chị em của Ni trưởng đều được xem là những người Phật tử xứng danh con hiền, cháu thảo trong cõi đời.

II/ Xuất gia học đạo :

Với túc duyên lành nhiều đời đã gieo trồng nơi Tam Bảo, Người sớm nhận ra kiếp sống nhân sinh vô thường huyễn hóa và giác ngộ chân lý Phật đà phát nguyện xuất gia học đạo với Ni trưởng TN thượng Từ hạ Hương (viện chủ tổ đình Linh Phong - Đà Lạt) vào năm 1950, lúc Người vừa tròn 18 tuổi.

Khi được dự vào hàng Ni giới của Như Lai, Người càng tinh tấn tiến tu lập hạnh bồi đức và được thầy Bổn sư cho phép lãnh thọ giới Sa-di-ni vào năm 1951, Thức xoa ma na vào năm 1953 tại tổ đình Linh Phong.

Năm 1959, qua bao năm tấn tu tam học, oai nghi trọn đủ, lý tưởng thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh kiên định, Ni trưởng được thầy bổn sư giới thiệu lãnh thọ Tỳ kheo ni giới tại Đại giới đàn Phước Huệ do HT Thượng Trí hạ Thủ làm đàn đầu, (Nha Trang).

Sau khi được thọ cụ túc giới, xét thấy tâm hạnh người đệ tử luôn thiết tha và không ngừng cầu học Phật pháp, Ni trưởng lại được thầy bổn sư giới thiệu đến nhập chúng tu học tại Chùa Dược Sư (Gò Vấp - Sài Gòn). Thời gian này Ni trưởng học theo hạnh nguyện cầu học của Ngài Thiện Tài Đồng Tử, Ni trưởng luôn thiết tha cầu học với những bậc thượng tôn danh đức thời bấy giờ như cố Hoà Thượng thượng Thiện hạ Hoà, HT. thượng Thiện hạ Hoa, HT. thượng Trí hạ Thủ, HT. thượng Hành hạ Trụ, HT. thượng Từ hạ Bạch v. v . . . Ngoài ra, Ni trưởng còn là người học trò tinh tấn tu học theo Hoà thượng thiền sư Thích Nhất Hạnh v.v . . .

Với những phước duyên thù thắng như trên, Ni trưởng đã chuẩn bị cho mình một tư lương hành đạo với hạnh nguyện hoằng pháp “nơi nào chúng sanh cần thì con đến, Phật pháp bảo thì con đi, Giáo hội cử thì con tuân thủ” và Ni Trưởng đã vân du đến nhiều nơi hành đạo như Chùa Đông Lâm (Cần Đước – Long An), Chùa Phước Thiện (Bình Chánh), Chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn). Người cũng từng là giáo thọ giảng dạy cho Lớp giáo lý Chùa Long Khánh (Trà Vinh).

Giữa Lúc, đất nước đang trong chiến tranh, tiếng súng còn chưa dứt, khói bom lửa đạn còn bao phủ lũy tre làng làm bao lớp người sống trong lầm than và đau khổ. Người tu hành cũng lắm những thử thách truân chuyên, việc hoằng pháp gặp nhiều chướng nạn. Nhưng, Ni trưởng luôn nêu cao tâm nguyện phụng sự đạo pháp chẳng quảng gian lao, không từ khó nhọc, sẳn sàng vấn thân hành đạo.

Năm 1960, sau bao năm vân du tu học và hành đạo ở nhiều tỉnh thành từ miền Đông đến miền Tây, Ni trưởng nhận thấy cần có nơi ổn định để thuận duyên cho việc chuyên tu và hoằng pháp. Duyên lành đã đến, Người chọn đất Long An làm nơi dừng chân hành đạo. Người về ngôi chùa Long Phước, huyện Cần Đước tọa lạc trong vùng thôn quê hẻo lánh. Với tâm nguyện trùng hưng ngôi Tam Bảo, Ni trưởng đã thỉnh Chư Tăng chứng minh dời chùa từ trong thôn xóm ra ngoài mặt đường để thuận tiện cho dân chúng đến chùa tu học. Nhận ra ngôi chùa cũ thiếu trước hụt sau, Ni trưởng phải cố công tu bổ mãi đến năm 1962 mới hoàn thành và Chùa được đổi tên là Long Hoa với ý nghĩa hoa đàm luôn tỏa ngát, chốn tòng lâm hưng thịnh.

Đến năm 1970, Chùa lại tiếp tục hư hoại, Ni trưởng lại một lần nữa chắt chiu sức lực và từng đồng tiền bé nhỏ để tái trùng tu và tiếp nhận đồ chúng tu học.

Thế rồi duyên lại đến vào năm 1995, sau 12 năm được thành lập, Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An đã phát triển ổn định về nhiều phương diện Phật sự, lần đầu tiên Chùa Long Hoa được chọn làm điểm An Cư Kiết Hạ và làm tiền đề cho lớp Sơ Cấp Phật Học Long An để từ đó cho đến nay, mỗi năm nơi đây là điểm An Cư Kiết Hạ của Ni chúng Sơ Cấp Phật Học.

Năm 1996, hưởng ứng theo chương trình Phật sự trong việc đào tạo thế hệ Ni trẻ nhằm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, theo sự tin tưởng và đề nghị của Chư Tôn Đức trong Tỉnh Hội Phật Giáo Long An, Ni trưởng đã phát nguyện xin Ban Trị Sự THPG Long An mở lớp Sơ Cấp Phật Học dành cho chư Ni trẻ tỉnh Long An. Ni trưởng được Ban Giám Hiệu Trường TCPH Long An mời làm Chủ nhiệm Lớp Sơ Cấp phụ trách cơ sở 2 tại chùa Long Hoa. Từ đây, Ni chúng về nương tựa ân đức Ni trưởng tu học nội trú càng lúc càng đông. Đến nay, Lớp Sơ Cấp Phật Học Long Hoa đã đào tạo được 04 khóa với hàng trăm Ni sinh các nơi theo học.

Bên cạnh việc giáo dục Ni chúng, Ni trưởng cũng không quên truyền bá chánh tín đến hàng Phật tử tại gia. Theo sự hướng dẫn của Ban Hoằng Pháp Phật Giáo tỉnh Long An, Ni trưởng đã mở đạo tràng tu học Phật thất, Bát Quan Trai, Pháp Hoa mỗi tháng có hàng trăm Phật tử về đây tu tập.

Để cho hàng hậu học bên Ni giới được ân triêm công đức tại các đại giới đàn tỉnh Long An như: giới đàn Minh Tánh, giới đàn Khánh Phước, giới đàn Chánh Tâm, giới đàn Pháp Lưu, Ni trưởng đều được Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội mời vào hàng Tam Sư Thất chứng để cùng với Chư Tôn Đức giới sư truyền trao giới pháp cho hàng ngàn giới tử Ni thọ trì học giới, thanh tịnh giới thể.

Trở về bổn phần hóa độ đối với gia đình thế tục, Ni trưởng là người thành công, người đã mời song thân của mình về chùa Long Hoa để phụng dưỡng, chỉ dạy pháp tu, tìm thầy thế phát xuất gia, truyền trao giới pháp để cha mẹ được tu tập hơn 10 năm tinh tấn niệm Phật đến ngày lâm chung hiện tướng lành. Ni trưởng còn hướng dẫn các cháu mình đi theo con đường xuất gia tu học Phật được 02 vị là Đại đức Thích Thiện Danh và Sư cô Thích nữ Diệu Hoa.

Kể từ năm 1998 hội đủ duyên lành, Thường trực Ban Trị Sự THPGLA đã tích cực hỗ trợ Ni trưởng cùng với Môn đồ pháp quyến đại trùng tu ngôi Tam Bảo Chùa Long Hoa và liên tục xây dựng các công trình phụ để được nguy nga tráng lệ như ngày nay (trị giá hàng tỷ đồng).

Năm 2002, Ni trưởng được thường trực Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An đề nghị suy cử lên hàng giáo phẩm Ni Trưởng và tham gia làm phó Ban Trị Sự THPGLA, kiêm Trưởng Ban Kinh Tế- Tài Chánh, nhiệm kỳ VI. Năm 2007 Ni trưởng tiếp tục được lưu nhiệm làm phó Ban Trị Sự THPGLA nhiệm kỳ VII.

III/ Thời Kỳ Viên Tịch :

Ngôi Tam Bảo Long Hoa đang trên đà phát triển ngày một vững vàng, góp phần xây dựng Phật giáo Long An càng thêm hưng thịnh. Những tưởng, tâm nguyện của Ni trưởng đã và đang thành tựu sẽ có  nhiều thắng duyên phụng sự đạo Pháp tỉnh Long An nhiều hơn nữa, thế nhưng !

Hạnh nguyện lợi tha nay đã trọn,

Lòng từ hóa độ mãn duyên rồi,

Tấm thân tứ đại thôi chèo chống,

Lạc cảnh Tây phương mở lối về”

Ni trưởng thuận thế vô thường theo bệnh duyên an tường chánh niệm. Ni trưởng đã thâu thần thị tịch, xả báo thân trong tiết thu lá vàng về cội vào lúc 04 giờ sáng ngày  07/10/2008 (09/09/Mậu Tý). Trụ thế 77 năm, hạ lạp 50 năm. Nhục thân của Người được lưu vào bảo tháp trong khuôn viên Chùa Long Hoa vào ngày 12/9/Mậu Tý (10/10/2008) như mãi chở che cho môn đồ tứ chúng tiến xa trên đường tìm về bến giác.

Nam mô từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Ngũ Thế, huý Quảng Định, hiệu Như Lý, tự Châu Tánh, Ma ha Tỳ kheo ni Giác linh.

Môn đồ pháp quyến phụng soạn


Về Menu

Sơ lược tiểu sử Ni trưởng Thích Nữ Như Lý

Gương sáng cho đời sau nikaya đâu là dấu hiệu nhận biết sớm bệnh chùa khang quý thực hành chánh niệm để có chuyến du Kinh dược sư ペット葬儀 おしゃれ chùa bồ 鼎卦 cuộc Quan vượt chet la luat tu nhien Anh Hai chua linh son an giang nhan dien va chuyen hoa tam benh tin tuc phat giao tram Vài nét về sơ tổ sáng lập dòng 阿修羅 chua nam hai quan am åº niem khuc thang tu Cần chùa yellow crane Thầy Cỏ Đi tìm gốc tích vua Lý Thái Tổ Kỳ 2 放下凡夫心 故事 Mật tông Thư gửi mẹ từ nước Mỹ 5 hiểu sai về cảm Chè kiểm ceo vc corp thien de hanh phuc chan 17 tia sang noi tai Cứu người mà không sát vong y nghia giai thoat trong bay buoc hoa sen 五戒十善 rung dai thu dan kho nam mo a di da phat đừng để tình yêu thương trở thành con nhan qua co that khong 即刻往生西方 Phật hoàng Trần Nhân Tông và bài học khoẠnền ân nhà Ngàn