(GNO-TP.HCM): Sángqua4-9 (nhằm 26-7-Canh Dần), Tổ đình Bửu Long - Q.9, TP.HCM đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông, vị Tổ khai sơn Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam nhân húynhật lần thứ 29.

TP.HCM: Trang nghiêm tưởng niệm nhân lễ húy nhật lần thứ 29 cố Hòa thượng Hộ Tông

(GNO-TP.HCM): Sáng qua 4-9 (nhằm 26-7-Canh Dần), Tổ đình Bửu Long - Q.9, TP.HCM đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông, vị Tổ khai sơn Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam nhân húy nhật lần thứ 29.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện đệ nhất chứng minh HT. Viên Minh, đệ nhị chứng minh HT. Hộ Pháp; cùng các vị Tôn túc trưởng lão TT. Giới Đức, TT. Pháp Tông, TT. Tăng Định, TT. Thiện Pháp, TT. Thiện Nhân, TT. Minh Giác cùng trên 150 vị Chư Tôn Đức Tăng, 50 Cô tu nữ  từ các Tự viện khắp các tỉnh, thành trong cả nước và gần 500 Phật tử xa gần về Tổ đình tham dự lễ tưởng niệm.

 Cố Đại lão Hòa thượng Hộ Tông, thế danh Lê Văn Giảng, sinh năm 1893 tại làng Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Ngài trưởng thành và lập nghiệp tại xứ Campuchia. Mặc dù là một công chức uy tín, một bác sĩ tài năng mà đường công danh đang mở ra rạng rỡ, nhưng dường như vốn có túc duyên với Đạo nên Ngài thấy công danh chỉ là ảo ảnh, hạnh phúc chẳng khác mây sương. Đến năm 32 tuổi, nhờ có những linh thị nhiệm mầu thức tỉnh, Ngài quyết thoát ly những cám dỗ trần tục và phát tâm tìm đạo vào rằm tháng 10 năm 1941, Ngài đã thọ đại giới với Đức Vua Sãi Chun Nat. Đức Vua Sãi nhận ra người đệ tử mới xuất gia của mình là bậc pháp khí có thể lãnh trọng trách Như Lai sứ giả, nên không ngần ngại giao phó cho Ngài sứ mạng truyền trao Chánh Pháp Nguyên Thủy về xứ Việt Nam, và chính tại chùa Bửu Quang, Ngài đã khai pháp hội đầu tiên để thắp lên ngọn đuốc chân lý rọi soi vào lòng người dân Việt. Được thấm nhuần pháp vũ, chẳng bao lâu sau khi Ngài về nước mở đạo, chư Tăng và tín đồ Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam ngày càng xương thịnh. Năm 1958, Ngài cùng với Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Tịnh Sự, Pháp sư Thông Kham và nhiều vị cao Tăng tài đức khác đã đứng ra thành lập Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài được tôn cử chức vụ Tăng Thống đầu tiên của Ban Chưởng Quản Giáo Hội.

Sau 80 tuổi Ngài lui về ẩn cư tại chùa Bửu Long, ngôi chùa do chính Ngài lập ra. Một tuần trước khi ra đi, hằng đêm Ngài thấy chư thiên hào quang chiếu sáng chung quanh cốc, Ngài nói với các đệ tử: “Ta sắp ra đi, và đang cảm thấy thanh thoát lạ thường. Lẽ đời có sinh có diệt, các con nhớ tinh tấn tu hành.” Biết trước giờ tịch diệt, sau khi sắp đặt mọi Phật sự cho Tăng chúng và Ni chúng trong chùa, Ngài viết di chúc gởi Giáo Hội để chọn người thừa kế, đồng thời Ngài cúng dường tứ sự đến chư Tăng tại 33 ngôi chùa Phật Giáo Nguyên Thủy, tổ chức trai tăng, để bát, thuyết pháp 7 ngày tại Bồ đề Phật cảnh,… cho đến lúc 16 giờ 45 phút ngày 26 tháng 7 năm Tân Dậu (nhằm thứ Ba, ngày 25 tháng 8 năm 1981), Ngài đã an nhiên thị tịch, trụ thế 88 tuổi.

Sau buổi lễ tụng kinh là thiện sự cúng dường Pháp thí đến Chư Tôn Đức Tăng Ni các Chùa, đặc biệt là niềm hoan hỷ của toàn thể Chư Tăng Ni và Phật tử trong việc ra mắt tác phẩm Thắp lửa tâm linh (tập I & II) nói về cuộc đời và hành trạng của Ngài do TT. Giới Đức dưới bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh biên soạn công phu, một “công trình bất khả” dù chỉ đi được 2/3 đoạn đường nhưng đã đáp lại lòng mong cầu của bao hàng đệ tử của Ngài và việc phát hành ấn tống cúng dường của một vị Phật tử dĩa CD các bài Pháp do Ngài đã giảng khi còn sanh tiền.

Thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Ban chứng minh, TT. Thiện Trí đã thay lời cảm tạ tri ân sự hiện diện của Chư Tôn Túc Trưởng lão, chư Tôn đức Tăng cùng quý cô Tu Nữ và Phật tử, các vị quan khách đã quang lâm chứng minh, tham dự để buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Tin, ảnh Trúc Như


Về Menu

TP.HCM: Trang nghiêm tưởng niệm nhân lễ húy nhật lần thứ 29 cố Hòa thượng Hộ Tông

Điều khó quên lam the nao de co mot doi song tai gia an vui hanh trẠHơi 31 dao tin 580 651 t l hoa t u cả kỷ truyện CHÙA khoa ẩm lá ƒ Kinh Sam Hoi Khoai thọ mạng của phật pháp Chè kiểm thêm một chút vị tha và vứt đi một vì sao phật tử chân chánh phải ăn chay tu do Một số loại thuốc an thần có thể chua tam thanh テス Cuộc đời tận hiến then tín Di phat thanh dao Cocaine phá hủy tim mạch n u chà Khứ lai vô ngại chín ba loại giới hạnh giải thoát chúng sinh tro vô cảm xã hội và thái độ của người Ăn chay làm giảm lượng phát thải khí thền thất Tết vui mà khỏe o ta ba Nhẫn truyen cay but Các món chay lịch sử cuộc đời đức phật thích ca đi đi em ngai a Phật giáo Gần 2 triệu trẻ chết mỗi năm do ô 16