• The fifteenth day of the seventh Lunar month has a very special place in the pantheon of auspicious days in Vietnam, as it symbolizes not a day, but a season of filial piety observed by demonstrating compassion towards all sentient beings.

bún 轉識為智 duyen khoi va tinh khong duoc do giai qua phuong ß Ly khau xa Lạc Mệt phật dạy về 萬分感謝師父 阿彌陀佛 hãy sống trong giây phút hiện Phật giáo hòa thượng thích tâm nguyện 1917 i Tiêu 第一 相 正式 地藏菩薩聖號三萬遍 Dùng thuốc có thể ảnh hưởng tới thai 白骨观 危险性 an tam 涅槃御和讃 般若 cua de danh Cho một người xứ Quảng thân thương 大悲咒全文 佛教讲的苦地 dâm dao Năm mới sẽ tu luyện như lời ba má 財 名食睡 cáo phó hòa thượng thích quảng bửu kinh phat giao Sen khai rụng phat giao ton giao cho tat ca moi nguoi Tận dụng phước báu đang có 首座 無量義經 van de phuc hoi viec tho dai gioi ty kheo ni hải Vì sao khả năng giữ thăng bằng giảm 每天都能聽到同行善友的善行 thÒ doi bắt bệnh theo thời tiết co hay khong so menh cua moi nguoi 藥師經經文全文 hang 四十八願 Faux Meat for Very Real Seasons