Công hạnh của Trưởng lão Hòa thượng pháp kinh pham vong bo tat gioi giang luoc kien nhan vuot 00 tuổi trẻ với hạnh nhẫn nhục 5 nguyên tắc để trở thành bậc cha mẹ lạt Ngoại phà cúc ngã rẽ Mùng một ăn gỏi cuốn chay phap chuyển hóa tham sân si Ä áº n chua dai giac tam va tanh mười hạnh nguyện lớn của bồ tát sang nay troi ung nang tan cung cua su don gian chinh la tri tue lời của trái tim Trà Tử Tận dụng phước báu đang có thiç dòng n hãy đem tâm tu hành cúng dường đức hoàng mình tai Chùa làng tôi Nhớ món sắn xào chay hoài mạn Ạn thơ Tây tử duc niềm tin và trí tuệ ni t Nhập định để được thanh thoát Gió Hát ru con M