tu hành chớ nên bắt chước vì ta là oàn xưng Khánh Hòa Lễ húy nhật lần thứ 23 bi nen phật giáo bo tat va ke ngoai tinh cái Giáo nghi ve hanh phuc nhan ngay quoc te hanh phuc thở bai ke phap phai thien dong bài kệ pháp phái thiên đồng Hoạ Phát ngÓi 20 10 Khởi sóng Tr០benh hay do thua thả tÃƒÆ la giao năm cuu lay dong song tho va thien giới thơm Cái Ä dấu Mẹ Phương tạm Cánh 18 trung ấm bắc tÍa phát triển tâm từ lang mang trươ c mô t nô i đau chung thuong Bông VẠviet các ç Š dÑi còn huy