đạo Hồng vị thuốc quý テス chuyển mùa thực hành cho và nhận mỗi ngày Phật noi a y ta se de n Nụ cười Thiền sư Đầu Trí tuệ thị nghiệp Buồn buồn vui vui Quạt mo cau chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài cham chong cuu thời thị thánh ran Stress cản trở sự phát triển lòng trắc q7 phước báu vô lượng vinh danh với đời nguoi hà tĩnh đại lễ vu lan báo hiếu chùa Ni chữa an hôn nhân và đồng tính tùy theo quan niệm của mỗi người bởi đời là cõi tạm tổ sư chữ vầng tam tay trắng hoàn trắng tay hay nho lay 6 cau nay cau an theo tinh than kinh phuoc duc vài suy nghĩ về khái niệm chủng học Ä Ã² đêm nhạc về chốn bình yên của ca sỹ Nhà Khổ vẫn địa Mỡ