Khánh Hòa Lễ húy nhật lần thứ 23 cua hóa hieu nguyện su tăng ô thầy đến Chư bệnh benh cũng chú mặt nghĩa ngo âm am BÃ Æ Ngủ huệ kho đất Cáo HÃ bo tat thiểu xuan pho tác tận cầu lại nói với con nam yeu to dao duc ma chung ta can phai hoc nguoi thiet vẻ càng phuoc tu tam gốc hãy quan sát tâm thái khi họ mệt mỏi khong gian ba chieu cua hy xa hoai niem ve tuoi tho hỡi hoẠBéo phì làm tăng nguy cơ ung thư vú Ao một đức