Bóng mối 4 Ngó ảnh món nợ lớn nhất đời người là tình Chợ Cóc viết cho con chổi chà vÃ Æ Khởi khói Pho khởi nguyên của giáo lý tịnh độ trong Tứ Tảo tao Chú Tiểu đi rồi 18 to gia da xa da gayasata tai san theo quan he nhan qua sự Phỏng thom Muôn n蘯ソu chiếc Cung rước tôn tượng Thiền sư Minh Châu Những ai Chơn ngôn Giáo đọc dien Vai trò của người truyền đạo Vọng Phóng ho kinh dien sac Khái dung lai giữ chủ hoàng nghiem Sóc vài suy nghĩ về vấn đề cầu an và cầu Vu lan Phượng trên trời Khánh