• Sư họ Cơ quê ở Võ Lao, giòng tôn thất nhà Chu, cha mẹ Sư lớn tuổi không con, lắm phen đến chùa cầu con, sau mẹ có thai sinh ra Sư Khi Sư lọt lòng mẹ, có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà, nên đặt tên Sư là Quang
  • Không ai biết quê quán và gốc gác Sư thế nào Chỉ biết Sư với hình thức cư sĩ mắc bệnh ghẻ lở đến lễ Tổ Huệ Khả xin xám tội Nhơn đó được ngộ đạo
  • Sư họ Tư Mã, tổ tiên quê ở Hà Nội, thân phụ Sư dời về Kỳ Châu huyện Quảng Tế, mới sanh Sư Sư xuất gia khi còn để chóp Tuy tuổi ấu thơ, mà Sư có ý chí siêu việt, ngưỡng mộ Không tông và các môn giải thoát
  • Sư họ Châu quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Huỳnh Mai
  • Sư họ Lư, Tổ tiên quê ở Phạm Dương, cha tên Hành Thao, mẹ là Lý Thị Đời Võ Đức 618 627 T L nhà Đường cha Sư làm quan ở Nam Hải

Sự tĩnh lặng của một người Chi Lạng buc thu day con lay dong ca trieu nguoi cua co tràng Má ³ Giç Sức dau nguoi nhan thập tuc dao but qua nhan thuc moi hòa khói Ä Æ đạo Nhận Thử dối dục dựng học quà tấm tử thư chua vinh khanh chua tram gian chùa Thõng bồ tạng món quà vô giá nhất là sự chia sẻ sự bàn và sự chấm dứt luân hồi Hoa bテケi cựu Myanmar Ký sự mùa xuân Phần 1 Golden dung voi mang con bat hieu khi chap tac hay lam phat su co phai la tu hay tự bi man va chiec bong cơm tấm chay phan nguoi qua that long dong phật giáo thừa thiên huế để nóng giận bộc phát là bản năng cầu vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm