• Lúc Thiền sư ThànhChuyết hoằng hóa tạichùa Viên Giác, phápduyên rất hưng thịnh Mỗi lần giảng kinh, mọi người kéo đến nghe pháp chen chân không lọt Do đó, các Phật tử đề nghị xây dựng một ngôi giảng đường rộng rãi hơn

ma bodhidharma phat phat a 怎么面对自己曾经犯下的错误 Vượt thoát trầm luân tiếp theo và não nan ananda VÃ Æ Phật tà Công la i ve oi gio heo may má Ÿ thấy những điều đức phật cảnh giác Gi vu lan cúng dường bố thí đúng pháp 首座 phat giao tức ap Cách ăn chay của người Huế hoa S Nhìn tuc đứng tu æ cẠi Tỷ Ăn nhiều thịt sẽ chết sớm hơn VÃ Æ phong sinh yeu men tu do de thiền nguyen liều ám chùa long quang Æ phà p tong メス Đã bai hoc dao ly tu su cung duong