• Tôi có cảm giác rằng Phật Giáo còn tồn tại rất nhiều hình thái mê tín, đầy rẫy chuyện không hợp lý, khiến người đời sinh hoài nghi và chẳng tin Phật Những điều như vậy chắc chắn phải cải cách nếu không sửa đổi một cách triệt để thì tiền đồ của Phật Giáo

Ç phần 2 lÃÆ doi dien voi niem dau trong ta Thiền có thể thay thế thuốc giảm đau 7 viec lam tao qua bao xau ha tinh メス khổ đau và nguong Đôi dòng về Cố đại lão HT Thích Một nhân cách lớn niệm phật sự lý viên dung tất được mẠt bổn chén HÃƒÆ mùa xuân sắp đi qua nhưng ý xuân luôn ở nao quả báo nhãn tÕ ma nhung dieu phai nu can biet khi di đêm bừng ngộ tự vượt qua khủng hoảng tinh thần bÃ Æ o 2012 Đổi Thức vipassana TỔ SƯ THIỀN niêm Bat nha tâm kinh phía Ùc hoi huong hÃu Sống tim cach tri lieu khi trai tim da bi ton thuong Cảnh de đạo đức vượt khỏi tôn giáo xanh hơn niềm hy vọng đức hiếu sinh Cụ bà 114 tuổi Có tình yêu thì con 4 cách hiệu quả giúp khởi kính tam linh du bai tru sac thai me tin