• Một lần nữa, có khoảng hơn một nghìn lạt ma tái sinh được công nhận, hay hóa thân tulkus , và họ được minh chứng qua những cống hiến khác nhau mà chính họ đã ban cho cũng như bằng những cống hiến khác chẳng hạn như những lời tiên tri hay những dấu hiệu n
  • Phải lâu lắm người ta mới quen với ý niệm về tái sinh Tôi đã đi qua nhiều tầng bậc trong tiến trình đạt đến sự thuyết phục trong vấn đề ấy Đầu tiên, tôi đã trở nên cởi mở với ý niệm ấy trong ý nghĩa mà tôi đã nghĩ, tôi không thật sự thấu hiểu vấn đề t

Tầm Tam Thể lễ niem la m Phật giáo Lá Ÿ PhÃÆp Về giao ht phat giao tấm Thừa Thiên Huế Trùng tu Đài kỷ niệm HoẠluan hoi phan 1 ý võ ト妥 テス テ トO sự vẠphat ï¾ ï½½ Chùa Sự phat phap tức thien phat giao bắc chùa từ hoá hoang phap truoc nhung thach thuc moi thiền bÃƒÆ ngày Trì chú với tâm thành khai Tấm luÃƒÆ n bo tat hanh trong kinh vien giac Xuân Quảng Ngãi Húy kỵ đệ nhất khai sơn Mùa sen ç Š ban co tin tuong tai sinh khong