• Chúng ta thường đặt câu hỏi là làm thế nào để cho sự thực tập của mình có nhiều hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, giúp ích được nhiều người hơn Câu hỏi ấy tuy cần thiết, nhưng có lẽ tự nó cũng chưa được chính xác lắm
  • Chúng ta thường đặt câu hỏi là làm thế nào để cho sự thực tập của mình có nhiều hiệu quả hơn, mang lại lợi ích lớn lao hơn Câu hỏi ấy tuy cần thiết, nhưng tôi thấy tự nó chưa được chính xác lắm Tôi nghĩ ta nên hỏi là làm thế nào để cho sự tu tập của mìn

16 bài thiền quán tứ niệm xứ Ngọn lửa Quảng Đức và biến cố Phật ç VÃ Æ Ung ト妥 phật giáo dan phat ï¾ ï½½ テス テ トO dao phat phat phap thien giao moi lien he giua thay va tro trong nep song thien Cần vô ngã ác pháp bói Tỷ chuyen nguoi tre xuat gia Rà tue lÃ Æ sực ï¾ トo Ăn chay nên ăn đa dạng các loại Hơi thở nặng mùi và cách điều trị tin tuc phat giao Ä Æ ç¾ 16 bai thien quan tu niem xu tang tùy Bún Giận dữlà kho tàng vĩ đại Nụ niem chu ng pho the nao la thuong toa đa họa QuẠbat dau tu noi dau