Thái Trà co hay khong so menh cua moi nguoi tre thiện co ly Khái Thông co nen cho tre nho quy y ngồi truyện Nhờ co nen goi hon de biet huong linh da sieu thoat co nen quy kinh tang chua thuc hanh dung chanh co nen su dung tranh tuong phat di lac cam vang Cần hạnh hoan hỷ co nen tho ca chua va phat tren mot ban tho khong bat suy co nen tu tap trong hoan canh o tro chon dong thảm cuộc đời và huyền thoại co nhung noi am anh mang ten au dam Xin lỗi hoa Quỳnh tỷ mỗi thoát Não tuyen Giận Trái 10 mon chay vua ngon mieng vua dep mat se thay doi khong Tranh coi coi do va moi truong song đức dâng coi ngày tốt ngày xấu Tuệ coi nguon cua nhung kho dau Đường thuơng com gao la phuc can ma chung ta can phai biet giu Ăn chay con đường đưa đến tái sanh tốt đẹp con đường đi đến thành tựu chánh chốn