chua hai ninh nhớ 弘忍 抢罡 húy Bắp ngọt chiên giòn Hoa hãy nhớ lấy 6 câu Nhìn Tưởng niệm Đại đức khai sơn chùa 即刻往生西方 qua ngoi nha bi am mó 五痛五燒意思 萬分感謝師父 阿彌陀佛 BS Đỗ Hồng Ngọc nói về Ăn chay tấm 持咒 出冷汗 濊佉阿悉底迦 Tu 曹洞宗 梅花流 楽譜 Tránh những bệnh khi trời nắng nóng ส งขต 曹洞宗 CÒn 願力的故事 Bất ổn tinh thần làm tăng nguy cơ bệnh tot cung cua phat phap la an lac 燒指 Chất huu báo cáo kết quả tu tập của khóa tu mùa Ð Ð Ð 大乘教 Nguyên nhân làm tiểu đường khó kiểm the đôi nét về cuộc đời đức phật và tôn kính tưởng niệm lần thứ 29 cô ht 康 惡 天风姤卦九二变 bÓi Không thuốc lá vì sao vẫn bị ung thư dan Nhà hàng Việt Chay Vĩnh Nghiêm mừng 地藏經教學 Ç Giç 清华间谍 Ăn chay giảm cân chua keo