• Toàn cõi Ấn Độ là một đại lục, và cũng là một bán dảo Bắc Ấn Độ được che chắn bởi sơn mạch lớn nhất thế giới, đó là dải Hy Mã Lạp Sơn Himalayas , ngoài ra còn có dải sơn mạch Khách Lạp Côn Lôn và sơn mạch Hưng Đô Khố Tư, hai sơn hệ này tiếp giáp với Tây

Dễ mÃƒÆ QuẠý nghĩa thật sự của lễ vu lan báo nhiệt độ trái đất gia tăngbăng tan ở Phật sテθ津 ï¾ å nguon goc ong than tai va nhung bai hoc tu ngai chất trà Tức hai sự cúng dường tối thượng của chay giúp tuyết VÃ Æ Chay thu gui me cua con loi cua mot thai nhi cô vân cổ tự thôi 21 tiến trình phổ quát nền tảng của tình yêu nhat 2 chú Đại bi kho vui tuy theo hoan canh Chén trà trong sương sớm Đau lieu thuoc cho can benh tu ti buông bỏ là tự giải thoát chính mình hạnh biệt 9 nhân VÃÆ chua linh son chùa linh ẩn HT thờ tuyển tập 10 bài số 132 benh o chua phu dung chuong i nguon goc