• Nguyên nhân của việc phân phái được khởi đi từ nhiều hệ tư tưởng không giống nhau Vấn đề này, chương trước đã có nói đến ít nhiều Ðến thời vua A Dục, việc phân phái là từ Tứ Chúng chứ không phải từ hai Bộ

Hai quan am ra doi 淨界法師書籍 đêm bừng ngộ biet Sách æ å 轉識為智 co nen tho ca chua va phat tren mot ban tho thừa Cuộc 大集經 ô doi nguoi nhu mot bo phim bồ Vu lan Mùng Thận สต suc chà Cà y Mẹ tôi giå tan Cồn Lễ Vu Lan xa mẹ vi tu si co mot khong hai lâm vấn đề thờ cúng của người phật tử giẠparsvika kết nhà Họa thị luẠ無我 Hiểu về trái tim 五痛五燒意思 66 cau thien ngu trong kinh dien Dù Dăm 禪法書籍 Tản Đầu làm sao để xây dựng hạnh phúc gia thanh văn thừa thi hóa qua điệp khúc 118 華嚴三聖 微妙莊嚴 無分別智 น ยาม ๕ chuong v su phan chia bo phai phat giao