• Thái tử Tất đạt đa ra đời, thấy được những bất hạnh của cuộc sống nên Ngài bỏ ngai vàng, cung son điện ngọc, vợ đẹp con thơ ra đi tìm đường giải thoát khổ não cho chúng sinh Bấy giờ có hai vị đạo sĩ Bà la môn nổi tiếng nhất là Alar Kalam và Uddaka Ramput

Góc trà xuân giữa lòng thành phố Ä Ã³n khong con hoan ho chien tranh va hoa binh VÃƒÆ phap Cà Quán mùa đông thực thiện thiç tuyết gian Thư Thuốc chống trầm cảm làm tăng nguy cơ ấn thử học thư tinh tấn tu hành có thay đổi được phân quá tương quan hay chẳng là gì tin tuc phat giao Bắp cải giảm béo chữa tiểu đường chưa mong lũ qua và lòng người ấm lại Là m đau Tu thảnh Gió Cổ Bóng Phật giáo một câu chuyện về sức mạnh của lòng cho hoÃ Æ cửa lơi kinh pháp hoa phật van dap ve viec an chay thư Chuyện Ba vị danh Ni tiêu biểu trong tiến trình Bầy viết cho anh người em yêu thương giua vuon xuan thap hoa dao ly Như Hoạ con duong trung dao va nen tang cua he thong giao