• Thần Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc
  • Lời nói đầu r n r nA Di Đà Phật hàng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm thật trang nghiêm vào các ngày 19 02, 19 06 và 19 09 đều theo âm lịch r n r nNgày 19 02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh r n r nNgày 19 06 là vía Q

câu chuyện tu hành của bốn chị em phong 自悟得度先度人 32 hoang nhan 602675 t l golden Năm mới Đổ xô ăn chay cầu may rằm tháng Giêng thần chú đại bi viên ngọc của người ti Vn 般涅槃 rá ng Ăn chay chu ng bún làm việc theo ca ảnh hưởng xấu đến 大法寺 愛知県 giå phát niệm phật sự lý viên dung tất được Hát ru con ÍÛ tự thán Nam 應 無 所 住 而 生 其 心 Những thực phẩm có lợi cho sức khỏe bên 爐香讚全文 tri Phật giáo ba phương thức giáo dục tuổi trẻ phật Lưu giữ ký ức Tết cho con cháu Bệnh viêm khớp mãn tính Ẩm thực chay giữa không gian thiền that số mệnh Bông hồng nào cho Cha lam nguoi phat tu chan chinh Mẹ tôi Nhiều họa Tiểu trà ด วยอำนาจแห งพระพ y khà Khánh Hòa Tưởng niệm Tổ sư Phâ t tổ a TT Huế Lễ húy nhật Tổ khai sơn chùa cong nang