• Nhất tâm đảnh lễ Hòa Thượng đàn đầu, Chư tôn đức trong hàng thập sư Chư tôn đức trong ban trị sự, ban kiến đàn, cùng chư vị Phật tử giúp việc cho bên trong và bên ngoài giới đàn

đường hoÃƒÆ phat nhung van de can suy nghi quán sổ tức me Kham vi tu si co mot khong hai cả dựng nguoi quà tính lơi vãn thở chuyen sám Æ u moi bảo nạo Gió thu ón Giải tap Ngụ Ăn Chay Thầy màu tu nga minh S Dây rún mẹ buộc đâu qua nổi định tin Thận Thanh long và 9 công dụng tuyệt vời Phật năm mới lại nói chuyện chấn hưng phật Khứ pham LÃ Æ em tu D thân banh đậu dang dan tho gioi bo tat