• Hơn hai nghìn năm trăm năm đã trôi qua, ân sủng tuệ giác và từ bi mà Đức Phật đã suốt đời phục vụ cho chúng sinh vẫn còn rực sáng và được truyền thừa đến hôm nay kể từ sau đêm thành đạo chứng đạt tuệ giác vô thượng dưới cội cây Bồ đề bên dòng sông Ni Liên

tuong tụng kinh cầu siêu thì có siêu được Trà sớm bài trừ sắc thái mê tín quán Cần hàm nguyệt sơn hamwolsan tich pháp dục nền dieu Năm Một ngày Thở và cười triết lý của golf Phật giáo nghi lễ thoi pham sự an lạc đến từ buông bỏ luoc quẠThể dục dưỡng sinh muốn sinh phải băng đĩa thuyết giảng Ä Æ voi chết đẻ đà là ai Vu lan thiền và trí thức Lúc Pa tê đậu đỏ Mẹ Từ Bi Ngũ cốc Salba Trở Tử chua hoi phuoc hoÃƒÆ Ngủ bao nhiêu là đủ Khuyến nghị mới đau vÃƒÆ học phật đinh và tiền lê ï¾ ï¼ Là khi bị người khác hiểu lầm thì phải Sanh trí dem tue giac vo cung