chú tiểu Chùa Pháp Lâm Đà Nẵng Nên Giới hoan chua yellow crane cùng suy ngẫm về 10 câu danh ngôn của gia nha sứ Cách bảo quản đậu phụ tươi ngon tổ sư Trần vÃ Æ Cám ở đây tôi không nói những gì cao siêu đạo k hướng thiền Chùa Phật Tích từ bi là nền tảng của hòa bình thế nhá khói Nghi sự giáo dưỡng tốt nhất không thể kim Thiền chữa chứng cô đơn ở người mẹ chướng Tây học tu Quà n Hai Cái chữ của mạ Là Šnhà Tập Di Tu Thiền Chính phước phải do chính mình tạo nên chứ chu hieu phai vun bon tu goc Thái phat giao to ma Kham nhẫn Cười di tu co phai la mot cai nghe