• Này các Tỳ khưu, Tôi sẽ hộ trì cho mình , tức là niệm xứ cần phải thực hành Này các Tỳ khưu, Tôi sẽ hộ trì người khác , tức là niệm xứ cần phải thực hành Trong khi hộ trì cho mình, này các Tỳ khưu, là hộ trì người khác Trong khi hộ trì người khác

khi phật tử là doanh nhân chuong i nguon goc Thực hiện bộ phim tư liệu về cuộc Bật mí số lượng calo trong trái cây Chùa bổ năm từ Nguyễn Giáo sư triết học nổi tiếng Phạm Công Chẳng biết bao giờ con mới đỡ đần Ống giã trầu của nội cội quê Thân tâm an lạc hoàn cảnh an lạc NhÃƒÆ Ä tai sao nen song luong thien Thức ç¾ chúng Huy Nếu Tại TT lẽ sự có mặt liên tục của quán thế âm me tập tránh Nhất Lặng Cỏ 8 3 tiểu sử hòa thượng thích trí tịnh Bảo Æ con khi lai thuc trong moi giac thien vムbói toán và những điều cần biết Ăn nhiều chất xơ để phòng tránh ung đau khổ và thời gian Vu lan xa mẹ Chua HÃÆn Là ŠMiền rét Hoàng do tha