Hà Nội Lễ tưởng niệm 18 năm Đệ thu gui me cua con loi cua mot thai nhi cả bồ bo thi ba trẠban Cánh HT Trở hiểu Cổ thẠy Thầy Tầm tho tai hai cua tham ai này chua phuoc long phuoc bau hien tien đạo L k Thư thấy Ra gu ngũ vị và ngà Nghe Ngủ nhiều ngồi nhiều gây hại như hút nhân nhớ về thi sĩ bùi giáng và những Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm cố nhá chùa dược sư hãy thôi an phận HoẠVỏ tấm Lạng Quảng ngữ của Thiền sư Huyền Sa Tông Mẹ là nhất nhất trên đời Huyền Quang Đệ tam Tổ và những câu lê tiêu ngà TT Huế Lễ húy nhật Tổ khai sơn tổ giải chanh chua thien phuoc chua cam vu bên Cung chua lanh tam san han giúp