Vu lan nhớ má Nhất TrẠtu vien b瓊o đạt nguyên nhân những khổ đau trên thế gian lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời đản đất tích đất mẹ yêu thương đất nước tín đầu đầu độc bầu khí quyển bằng niềm tin mẠđầu vasubandhu đẻ thuê dưới góc nhìn của một tu sĩ đẻ thiền vipassana một nghệ thuật sống phat phap Hành Ä Æ ban va su cham dut luan hoi loi cuộc đến bao giờ trẻ em mới hết phải khong co su no luc nao ma khong duoc bu dap đến Lễ TÃo chua chau quang năm đề để để có được sự thanh tịnh nơi tâm ト妥 hiếu để không uổng một kiếp người cẩn thận với lời nói để tránh khẩu dễ xây dung Vài điều cần lưu ý cho người bệnh để trở thành một con người tương giác