• Thiền là phương pháp tu hành chủ yếu của nhà Phật. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, các đệ tử của Ngài đều lấy việc hành thiền làm cơ bản. Các phương pháp hành thiền này đều nương theo các kinh, luật và luận đã thuyết; như thiền Quán niệm hơi thở, thiền Tứ niệm xứ, Thiền na Ba la mật v.v...Tu các pháp thiền này được chứng nhập tuần tự theo thứ bậc, tuy theo trình độ và thời gian hành trì của hành giả. Loại thiền này được gọi là Như Lai Thiền. Còn Tổ Sư Thiền thì ngược lại không có thứ bậc, là pháp trực tiếp chỉ thẳng vào bản thể chân tâm Phật tánh.
  • Thiền là phương pháp tu hành chủ yếu của nhà Phật Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, các đệ tử của Ngài đều lấy việc hành thiền làm cơ bản Các phương pháp hành thiền này đều nương theo các kinh, luật và luận đã thuyết như thiền Quán niệm hơi thở, thiền

ai dot doi dai the chi bo tat nuoc Sắp có lễ hội ẩm thực tại Pháp ngá gioi van phap giai khong la gi tặng viet cho nguoi tuoi tre chua bao quoc hoa Thích buong trinh cong son mot ky quan cua myanmar nghi ve tu thien Viên minh Mỗi nuoi chua cam vu Sanh tung Học cười để trị bệnh cau nguyen tam moi neo thoat ve bai kinh kalama duc tin trong dao phat chuong trong bat nha va y nghia cua no suy nghiem loi phat luyen ai buoc rang xin dung ca ngoi duc phat ma quen di giao phap những giai tầng phát triển tin con mat thu hai chuong ngai tren con duong tu phai nhung canh hoa cuoi nam Bồ tát giữa Sài Gòn ap mai cu tan man mot kiep nguoi Ngồi thiền trị trầm cảm Ly 8217 hoi nghi Vo gioi thieu ve to su thien