• Trong ba ngôi Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng ví như Trí, Tâm, Thân của một cơ thể Dẫu Trí sáng và Tâm lành đến mấy, nhưng Thân bệnh thì cơ thể đó cũng chịu cảnh khiếm dụng Đó là khi nền tảng cơ bản làm xương sống cho sự sinh hoạt và phát triển của đạo Ph

lá ƒ Thầy và trò trên Thế giới nhỏ nhoi Giúp con vượt qua khủng hoảng tinh thần Bớt nóng với trà và salad hoa Nếu như có ba hiểu Khổ thiên vững dựng Nhập từ Tam muội phóng sinh triết lý nhẹ nhàng trong âm nhạc của già o luật đã đến lúc nhìn lại phật giáo nước thuyen bach dam co tu rá ng Má t Sá i hay cung dong cam bao dung de vun ven hanh phuc on bÃ Æ i phà p thà n luẠt Tôi bà n Quà tặng của bầu trời Ngà i con đường người xuất gia phải đi thá tà y ï¾ å ke niem phat thua Æ n nghiep còn Các thực phẩm bảo vệ mắt bien doi nhieu song ca nhạc Tiêu ht thi ch nhâ t quang vơ i chu đê Thử Ngà khi tinh tai sinh bat tinh nhat ky hanh huong 4