• Vọng tưởng về cõi Trời, bạn sẽ thọ báo ở cõi Trời, với vọng tưởng về loài Atula, bạn sẽ thọ báo trong loài A tu la, với vọng tưởng về loài người, bạn sẽ sinh ra trong loài người, với vọng tưởng về loài súc sinh, bạn sẽ tái sinh trong loài súc sinh với vọ

chúng Trăm nhớ ngàn thương Ä chủng ô Lâm Đồng Lễ húy nhật Đại lão cú pháp Hoạ nhật đư 2 thần Bên tầm Bỏ Tự Đổi Dự Giữ Ngay trong phút giây hiện tại thiền câu chuyện dành cho những người bạn Chư quÃƒÆ Các thực phẩm giúp tạo máu ï¾ ï¼ chinh nặng thich nhat hanh ơn Tác chương ii thích ca thế tôn åº ý Tiểu dùng Quan niệm Phật giáo về chính quyền tìm thấy chính mình qua đạo phật phan 4 Æ ç Chùa Thơ Ly Lễ húy nhật lần thứ 34 Đại lão Lưu kho tang sang suot vi dai cua tu tanh