• Con người hiện đại, tuy có tầm mức trí tuệ và suy diễn cao hơn ngày xưa, nhưng hầu hết tập trung vào những vấn đề cuộc sống vật chất bên ngoài và ít khi chú ý tìm hiểu tâm thức bên trong của mình

Cho tinh do thể Pháp Chú Tiểu đi rồi DẠNgọt ben trong cong chua vÃÆ tức ngua hanh Học chùa hội thọ Vị chay nhớ mãi tru Doanh 05 dua tam ve nha phan 1 Giậ Cảnh Sự Đầu năm đọc sách Thầy Ùng tam binh the gioi binh 11 nang luc cua tap trung Mẹ dấu yêu Chẳng Kham nhẫn báºn Hữu tin tuc phat giao lại nói với con Mùi khói bếp sau lũ cựu Khánh Hòa Giỗ Tổ khai sơn Đông Phước ngÒ co bãªn nhẠc hãy tu mau kẻo không tim hieu y phuc phat giao nguyen thuy nam tong Sám hối giáo Myanmar ngà 1 2 3 ta đi ăn chay Chạy cÙt khong gian bon chieu