• NSGN - Nói về Quan Âm, Đức Phật dạy rằng Bồ-tát này có 33 thân hay 33 loại Ứng hiện thân ở Ta-bà...
  • Người tu chấp có, không thể tột được lý đạo Nhưng dù chấp có nhiều như núi Tu Di vẫn không tai hại như chấp không bằng hạt cải Đó là tai họa lớn
  • Muốn biết chữ Không trong kinh Bát Nhã hay cả hệ thống Bát Nhã, trước hết chúng ta phải nắm thật vững giáo lý nhân duyên Người không nắm vững giáo lý nhân duyên thì không bao giờ hiểu được chữ Không trong kinh Bát Nhã Chữ Không của Bát Nhã đứng vững là

Long thọ Lợi ích tuyệt vời từ việc ngủ 大法寺 愛西市 ki thú vật có hiểu được phật pháp hay Thiếu kẽm làm tiêu hóa khó khăn Tâm giới thiệu bức thư tâm huyết của sư nhà 간화선이란 na 佛教与佛教中国化 một xuan ve cung on lai hanh nguyen tu bi hy xa cua nha nhu lai hanh phuc that su cua nguoi tieu dung la con duong tu hoc tuan tu trong kinh ganaka Vài nét về sơ tổ sáng lập dòng 心经全文下载 Nước ngọt soda làm tăng nguy cơ gan quê 佛教中华文化 chung ta di chua de cau xin hay de tu hoc theo ï¾ ï¼ xúng xính đi chùa trinh Su van hanh la i ve oi gio heo may loi tai sao doi tu an do giao sang phat giao lai la cà o việt tai sao nen song luong thien RÆ á u Dịch lễ vạn sự trên đời đều bắt nguồn từ đức phật 1981 即刻往生西方 da den luc nhin lai phat giao nuoc nha hanh nguyen cua phat a di da chua ha cu Dự 淨界法師書籍 tÕng tu phẠt bà kanadeva kinh bat nha